Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Υδραυλικοί αυτοματισμοί

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν χειριστές μηχανημάτων παραγωγής, βοηθοί συντηρητών και τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Σκοπός

Ο εκπαιδευόμενος μετά το τέλος της εκπαίδευσης του πρέπει να είναι ικανός να:

 • αναγνωρίζει και σχεδιάζει όλα τα υδραυλικά δομικά στοιχεία σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
 • σχεδιάζει και αναλύει απλά και σύνθετα υδραυλικά κυκλώματα με συμβολική παρουσίαση κατά CETOP
 • αναγνωρίζει τα μέρη που υπόκεινται σε φθορά των υδραυλικών στοιχείων
 • αποκαθιστά τη λειτουργία των ελαττωματικών υδραυλικών δομικών στοιχείων με αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Θεμελιώδεις αρχές της υδροστατικής και υδροδυναμικής (πίεση, θερμοκρασία, δύναμη, κ.λπ.). Αρχή του Bernoulli
 • Υδραυλικά δομικά στοιχεία. Δεξαμενές - σωληνώσεις. Υδραυλικά υγρά - φίλτρα
 • Τυποποίηση κατά CETOP και ISO των συμβόλων των Υδραυλικών εξαρτημάτων
 • Παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου ενός υδραυλικού αυτοματισμού
 • Πρακτική άσκηση στην ανάγνωση σχεδίων
 • Παρουσίαση Υδραυλικών αντλιών (τεχνολογία, είδη και λειτουργία τους)
 • Παρουσίαση ασφαλιστικών βαλβίδων
 • Παρουσίαση των βαλβίδων ελέγχου ροής (τεχνολογία, τυποποίηση και συμβολισμός)
 • Παρουσίαση βαλβίδων διαδοχικής δράσης
 • Παρουσίαση βαλβίδων ισορροπίας
 • Συντήρηση των πιο πάνω βαλβίδων
 • Παρουσίαση συσσωρευτών
 • Πρακτικές ασκήσεις στον σχεδιασμό απλών κυκλωμάτων και εφαρμογή τους σε υδραυλικό κέντρο

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.