ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υπατίας 6, 105 56 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3235200, 210 3242497
FAX: 210 3235200
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Εκπαιδευτική Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (αναγνωρισμένες δομές από Γ.Γ.Δ.Β.Μ./ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Προσανατολισμένη στην ποιότητα και στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση, αποτελεί πρότυπο στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι καταρτιζόμενοι ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε ένα φιλικό, δημιουργικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον μάθησης, με κέντρο τον σπουδαστή. Η ποιότητα των σπουδών και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, σε συνδυασμό με την εξασφαλισμένη πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες κορυφαίες επιχειρήσεις, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Οι εγκαταστάσεις της Εκπαιδευτικής Ένωσης, βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, σε ένα χώρο προσεγγίσιμο απ’ όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, καθιστώντας την πρόσβαση των σπουδαστών του ιδιαίτερα εύκολη.

Η Εκπαιδευτική Ένωση, δημιούργησε και προσφέρει ένα σύγχρονο, φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον μάθησης, συνεργαζόμενο με τους καλύτερους εκπαιδευτές, που στο σύνολό τους είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες της αγοράς. Παράλληλα μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δωρεάν παροχές όπως επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, αλλά και άλλες κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες, φροντίζει οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοί του να αποκτούν μέσα από τη διαδικασία της κατάρτισης μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

E-Learning

28/04/2022 Εξ Αποστάσεως
23/04/2021 Εξ Αποστάσεως
30/09/2020 Εξ Αποστάσεως
24/08/2020 Εξ Αποστάσεως
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.