Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Βυζαντινή Αγιογραφία

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Τέχνη & Πολιτισμός

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη της αγιογραφίας ή απλά να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις της τέχνης.

Σκοπός

Το πρόγραμμα της Αγιογραφίας είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εφοδιάζονται με συγκεκριμένες και απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για την αποτύπωση προσώπων και θρησκευτικών παραστάσεων
Το πρόγραμμα της Αγιογραφίας έχει διάρκεια σπουδών ένα έτος.
Στο πρώτο εξάμηνο οι σπουδαστές μαθαίνουν:

  • γενικές γνώσεις Αγιογραφίας
  • μαθήματα ζωγραφικής τέχνης
  • μαθήματα Ιστορία Τέχνης
  • ένα μάθημα επιλογής θεολογικού περιεχομένου

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Ολοκληρώνοντας τους κύκλους ο συμμετέχων θα έχει:
1. Ικανοποιητική γνώση της βυζαντινής τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής, στις διάφορες μορφές της (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, εικόνες, χειρόγραφα).
2. Σαφή εικόνα της εξέλιξης και των τεχνοτροπικών ρευμάτων στην ιστορική πορεία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής.
3. Θα γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την ιστόρηση (αγιογράφηση) του ορθόδοξου ναού.
4. Θα γνωρίζει τους εικονογραφικούς τύπους (κύκλους, παραστάσεις, μεμονωμένες μορφές).
5. Τα κατάλληλα είδη των ξύλων και τις ιδιότητές τους.
6. Τους τρόπους προετοιμασίας του ξύλου ανάλογα με το αν πρόκειται για ζωγραφική με αυγοτέμπερα ή για ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα.
7. Πώς να προετοιμάζει τον τοίχο για τοιχογραφία (νωπογραφία, ξηρογραφία).
8. Να σχεδιάζει με μολύβι.
9. Τις μεθόδους αντιγραφής προτύπων: ανθίβολο, προβολή διαφανειών (slides),
προβολή με επιδιασκόπιο, σκίτσο σε ριζόχαρτο και καρμπόν.
10. Τη μέθοδο του χρυσώματος.
11. Τις διαφορές στη συμπεριφορά των υλικών μεταξύ των δύο τεχνικών(αυγοτέμπερας - ακρυλικών)
12. Τα στάδια δημιουργίας μίας εικόνας (προπλασμός - γράψιμο - πρώτο, δεύτερο,
τρίτο φως - ψιμυθιές).
13. Τον τρόπο απόδοσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, ανάλογα και με την
ηλικία.
14. Τον τρόπο απόδοσης των μελών του σώματος και των ενδυμάτων.

Ο απόφοιτος του προγράμματος της Αγιογραφίας μπορεί να εργαστεί σε:
1. Εργαστήρια Αγιογραφίας
2. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
3. Όπου απαιτείται Αγιογράφος

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα αυτό σχετίζεται με την απεικόνιση ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών, είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών θεμάτων. Η Αγιογραφία δεν στοχεύει σε μία ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προσώπου αλλά έχει πρωτίστως πνευματική σημειολογία αφού μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί μία σχέση ζωής με το Θεό και τους Αγίους.

Γενικές αρχές για το πρόγραμμα της αγιογραφίας:
Α΄κύκλος
1. Tεχνική Βυζαντινής Αγιογραφίας φορητής εικόνας
2. Tέχνη - αισθητική
3. Iστορία της Τέχνης Ι

Β΄κύκλος
1. Tεχνική Βυζαντινής Αγιογραφίας φορητής εικόνας
2. Tεχνική Βυζαντινής Αγιογραφίας- τοιχογραφία
3. Iστορία της Τέχνης ΙΙ

Γ΄κύκλος
1. Tεχνική Βυζαντινής Αγιογραφίας φορητής εικόνας
2. Bυζαντινή Τοιχογραφία
3. Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ

Δ΄κύκλος
1. Βυζαντική Αγιογραφία - Ψηφιδωτό
2. Βυζαντινή Τοιχογραφία - Μικρογραφία
3. Ιστορία Τέχνης ΙV

Πληροφορίες συμμετοχής

Ο απόφοιτος παίρνει αναγνωρισμένη από τον ΕΟΠΠΕΠ βεβαίωση επιμόρφωσης στην Βυζαντινή Αγιογραφία από το Κε.Δε.Βι.Μ. της Εκπαιδευτικής Ένωσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.