E-Learning:
Εκπαίδευση

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Μοριοδοτούμενο)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
21/02/2020
400 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
16/03/2020
400 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
18/04/2020
400 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
14/05/2020
400 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
16/06/2020
400 ώρες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής), Σχολικούς Συμβούλους, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους. Διερμηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος
Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ).

Στόχοι και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα προγράμματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι ικανοί:
Προώθηση της ενσυναίσθησης απέναντι σε άλλους που είναι διαφορετικοί
Κατανόηση των πιθανών προσωπικών επιπτώσεων από το να ανήκεις σε συγκεκριμένες μειονότητες ή πολιτισμικές ομάδες
• να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.
• να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
• να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης
• να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών
• να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο
• να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.
• να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.
• να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δομή προγράμματος
Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Διαπολιτισμική επικοινωνία
Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο
Βασικές αρχές εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης|
Διεθνή παραδείγματα παιδαγωγικής ανάπτυξης του πολυπολιτισμικού σχολείου
Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
Συγκριτικά αποτελέσματα, θεωρητικές προσεγγίσεις και ερμηνείες
Στερεότυπα και προκαταλήψεις: ορισμοί, λειτουργίες, θεωρίες προέλευσης Διαπολιτισμικότητα - πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέθοδος Υλοποίησης
Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία και συνεχή διαδικτυακή ανατροφοδότηση Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) ​ -Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα- Προσωπική ενημέρωση τώρα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας