Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Τεχνικός Κατασκευής και Εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων και προθετικών μελών

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Υγεία / Πρώτες Βοήθειες / Αθλητισμός

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να εργαστούν σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο τομέα, αλλά και σε επαγγελματίες του τομέα προθετικών μελών που επιθυμούν επίσημη πιστοποίηση. Επίσης σε επαγγελματίες του χώρου της Υγείας, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές που θέλουν να αποκτήσουν μια πολύ χρήσιμη ειδίκευση.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή και η ειδίκευση στην κατασκευή προθέσεων, ορθοπεδικών πελμάτων, ειδικών κηδεμόνων άνω, κάτω άκρων και σπονδυλικής στήλης και η ορθή εφαρμογή τους. Μετά το πέρας της εξειδικευμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει, να κατασκευάζει εκ του μηδενός ορθώσεις, τεχνητά μέλη, αλλά και να τα εφαρμόζει στους ασθενείς, όπως τα έχει συνταγογραφήσει ο ειδικός Ιατρός. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις αυτόνομους εξαμηνιαίους κύκλους σπουδών. Το πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης αλλά και μερικώς εξ αποστάσεως, με προκαθορισμένες ημερομηνίες πρακτικής κατάρτισης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Πλαίσιο σπουδών
Ο κύριος τομέας της προθετικής και της ορθολογίας επικεντρώνεται στην κατανόηση του προβλήματος και τη συσχέτιση με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντικαθιστούν ή να υποστηρίζουν μειωμένες ή χαμένες λειτουργίες σε άτομα με μυοσκελετικές ή νευρολογικές διαταραχές.
Ως επιστήμη, απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και γνώση ιατρικής, ψυχολογίας, αρχών ιατρικής, μηχανικής και επιστήμης υλικών. Αναγκαία είναι η κατανόηση των λειτουργιών και των δομών του ανθρωπίνου σώματος και ιδιαίτερα του μηχανισμού εφαρμογής προθετικών μελών, ώστε να καταστήσουν πιο λειτουργικό το ανθρώπινο σώμα. Στη διάρκεια του προγράμματος, ο μαθητευόμενος θα αποκτήσει τόσο θεωρητικές, όσο και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις βιολογικές και μηχανικές λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος, την κατασκευή, παροχή και αξιολόγηση προθετικών και ορθωτικών μελών.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση.

Τομείς Απασχόλησης
• Ελεύθεροι επαγγελματίες
• Εργαστήρια κατασκευής τεχνητών μελών και ορθώσεων
• Κέντρα αποκατάστασης
• Καταστήματα ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών
• Κλινικές – Νοσοκομεία
• Εξωτερικοί συνεργάτες σε καταστήματα ορθοπεδικών υποδημάτων
• Κέντρα ειδικών θεραπειών
• Φαρμακεία

Α’ κύκλος
Μετά την ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
α. Λάβει μέτρα για την κατασκευή ορθοπεδικού - ορθωτικού πέλματος, με αφρό
β. Δένει κολοβώματα για την προετοιμασία του ακρωτηριασμού για την ορθή λήψη μέτρων, με σκοπό την κατασκευή της πρόθεσης
γ. Λάβει μέτρα για την κατασκευή προθέσεων και τεχνητών μελών
Φτιάξει καλούπι για την κατασκευή προθέσεων

Δομή Μαθημάτων
Θεωρητικά:
• Βασικές αρχές ανατομίας - φυσιολογίας
• Νοσολογία
• Στοιχειά ορθοπεδικής
• Εισαγωγή στην ψυχολογία
• Πρώτες βοήθειες
• Κινησιολογία Ι
• Εισαγωγή στην Προθετική και Ορθωτική
• Οι μηχανισμοί της παραπληγίας – τετραπληγίας, του εγκεφαλικού (Α.Ε.Ε.) και της σκλήρυνσης κατά πλάκας από την οπτική του ορθωτικού τεχνίτη αποκατάστασης (πιθανή εξέλιξη της κλινικής κατάστασης)
Εργαστηριακά:
• Γνωριμία με το εφαρμοστήριο – εργαστήριο και τα απαραίτητα εργαλεία - Ορολογία
• Δέσιμο κολοβώματος – Προετοιμασία
• Λήψη Μέτρων
• Καλούπια κολοβωμάτων – μελών
• Αφροί
• Πρακτική Εφαρμογή σε όλα τα παραπάνω στο εργαστήριο

Β’ κύκλος
Μετά την ολοκλήρωση του β’ Κύκλου, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
α. Κατασκευάσει εκ του μηδενός άρθρωση γόνατος, νάρθηκες ηρεμίας και θα έχει διδαχθεί την εισαγωγή στην κατασκευή δυναμικών κηδεμόνων με τη χρήση κοχλίων για το άνοιγμα των συγκάμψεων επί εδάφους ισχυρής σπαστικότητας ή έκτοπων οστεοποιήσεων από παρατεταμένη παραμονή σε εντατική ή εγκεφαλική δυσλειτουργία επί εδάφους κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης (ΚΕΚ) ή εγκεφαλικής παράλυσης
β. Ρυθμίσει και να εφαρμόσει σε οποιαδήποτε όρθωση το ελατήριο ανύψωσης πέλματος ή την άρθρωση ανύψωσης ποδοκνημικής τύπου Kletzak
γ. Προσαρμόσει και να μεταποιήσει, λόγω αλλαγής ανθρωπομορφικών στοιχείων του ασθενούς, την όρθωσή του στα νέα δεδομένα της εξέλιξης της κλινικής εικόνας του ασθενούς

Δομή Μαθημάτων
Θεωρητικά:
• Εισαγωγή στην παθολογία
• Εισαγωγή στην παιδιατρικής
• Στοιχειά νευρολογίας
• Στοιχειά γηριατρικής
• Κινησιολογία ΙΙ
• Ζαχαρώδης Διαβήτης από τη σκοπιά του επαγγελματία ορθωτικού μηχανικού - κατασκευαστή ορθώσεων
• Φυσιολογία και μορφή ακρωτηριασμών
• Σπαστικότητες
• Θεωρία στην προσαρμογή κηδεμόνων (λειτουργικών και δυναμικών) και ναρθήκων ηρεμίας ή ακινητοποίησης
Εργαστηριακά:
• Εφαρμοστήριο (Γνωριμία και εκτεταμένη χρήση του συνόλου των εργαλείων και των μηχανημάτων του εργαστηρίου, μέσω κατασκευής δοκιμίων) – Ορολογία
• Κατασκευή άρθρωσης γόνατος με ασφάλεια
• Νάρθηκες ηρεμίας
• Ελατήριο ανύψωσης πέλματος
• Kletzak
• Κατασκευή μηροκνημοποδικού κηδεμόνα
• Κοχλίες – δυναμικοί νάρθηκες

Γ’ κύκλος
Μετά την ολοκλήρωση του γ’ Κύκλου, ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να:
α. Σχεδιάσει το τεχνητό μέλος και να αποφασίσει για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, βάσει των προδιαγραφών τους
β. Παραγγείλει από το ελεύθερο εμπόριο έτοιμα κομμάτια που θα αποτελούν το τεχνητό μέλος και να τα συναρμολογήσει σε ένα σύνολο (Modular), έτσι ώστε να ταιριάζουν στα ανθρωπομετρικά στοιχεία του ασθενούς, για ορθή εφαρμογή, εναρμονισμένη με την κάθε απαίτηση της ιατρικής γνωμάτευσης.
γ. Κατασκευάσει θωρακοοσφυϊκό κηδεμόνα τύπου Boston
δ. Επικοινωνεί επαρκώς με ασθενείς, ιατρούς και επαγγελματίες του χώρου, με την ορθή ορολογία περιγραφής οποιασδήποτε κλινικής κατάστασης ασθενούς
ε. Διαβάσει ακτινογραφία σε επίπεδο μεταβολών αξόνων – Συγκριτικές ακτινογραφίες βελτίωσης

Δομή Μαθημάτων
Θεωρητικά:
• Εισαγωγή στην απεικονιστική διάγνωση (Αξιολόγηση ακτινογραφίας σε επίπεδο σύγκρισης)
• Σπαστικές τετραπληγίες – τετραπαρέσεις – παραπάρεση – εγκεφαλικές παραλύσεις
• Φιλοσοφία και προσαρμογή της ζώνης μέσης
• Εισαγωγή στα είδη αποκατάστασης (αναπηρικά αμαξίδια, sitting clinic, ορθοστάτες, γερανοί, κλίνες, στρώματα, περηπατητούρες, λειτουργικοί κηδεμόνες ορθοστάτησης και βάδισης )
• Διπλωματική Εργασία (Θεωρητικό Μέρος)
Εργαστηριακά:
• Μεταποίηση τεχνητών μελών
• Modular τεχνητά μέλη
• Θωρακοοσφυϊκός κηδεμόνας τύπου Boston
• Διπλωματική Εργασία (Πρακτική Εφαρμογή)

Πληροφορίες συμμετοχής

Παρέχονται:
Α’ Κύκλος

  •  Βεβαίωση Παρακολούθησης 250 ωρών «Εισαγωγή στην Ορθωτική μηχανική» (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση»).

Β’ Κύκλος

  •  Πιστοποιητικό 500 ωρών «Εφαρμογή Κηδεμόνων και Ναρθήκων» (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση») και δυνατότητα Βρετανικής Πιστοποίησης επιπέδου 3.

Γ’ Κύκλος

  •  Πιστοποιητικό 750 ωρών «Τεχνικός Κατασκευής και Εφαρμογής ορθοπεδικών βοηθημάτων και προθετικών μελών» (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «Εκπαιδευτική Ένωση») και δυνατότητα Βρετανικής Πιστοποίησης επιπέδου 5.

Ακόμη Παρέχονται:

  • Ψηφιακό υλικό
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Δημιουργία προσωπικού φακέλου
  • Τεχνική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Επιπλέον Παροχές:
- 30% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραμμάτων εκμάθησης υπολογιστών (Πιστοποιητικό αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ).
- 50% έκπτωση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Ένωσης.
- Δυνατότητα σπουδαστικής κάρτας “ISIC”, για φοιτητικά προνόμια.

Το πρόγραμμα παρέχεται δια ζώσης αλλά και μερικώς εξ αποστάσεως, με προκαθορισμένες ημερομηνίες πρακτικής κατάρτισης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.