Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως (827)

Φίλτρα
Live E-Learning 10/03/2024
Τύποι ηλεκτρικών συστημάτων, στοιχεία ηλεκτρικών δικτύων, προστασία, τεχνική και οικονομική ανάλυση χρήσης προστασιας, λειτουργία διακοπτικού εξοπλισμού...
Live E-Learning 10/03/2024
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν, όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την ικανότητά τους να πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες. Η έμφαση του σεμιναρίου δίδεται στα softskills λόγω του καίριου ρόλου που επιτελεί ο Πωλητής στο χώρο εργασίας του αλλά...
Live E-Learning 10/03/2024
Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων...
Live E-Learning 11/03/2024
Σκοπός του webinar είναι οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος να είναι να χειρίζονται με άνεση το λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας Adobe Photoshop, να κάνουν χρωματική και τονική διόρθωση εικόνων, αλλαγή διαστάσεων εικόνας για εκτύπ...
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Live E-Learning 11/03/2024

Airbnb Professional

Live E-Learning
11/03/2024
Το σεμινάριο Airbnb Professional αφορά ενδιαφερόμενους στο χώρο του τουρισμού, του Real Estate αλλά και φυσικά πρόσωπα με δραστηριότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις....
Skillbox.gr - E-Learning Education
Live E-Learning 11/03/2024
Το skg.code δεν είναι ένα απλό σεμινάριο, είναι το μόνο πρόγραμμα προσομοίωσης εργασίας στον προγραμματισμό! Εδώ, δεν παρακολουθείς απλά μαθήματα - γράφεις τον δικό σου κώδικα, δουλεύοντας πάνω στο δικό σου project και εισέρχεσαι σε ένα πραγματικό...
SKG.EDUCATION
E-Learning 11/03/2024
Το Σεμινάριο απευθύνεται στον υποψήφιο νέο επιχειρηματία o οποίος αναζητά στήριξη και καθοδήγηση στα πρώτα επιχειρηματικά του βήματα, στον επιχειρηματία που θέλει να αναδιοργανώσει, να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει την επιχείρηση του....
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Aπο portfolios, παρουσιάσεις και αφίσες έως βίντεο, αναρτήσεις στα social media, ακόμη και ιστοσελίδες... Όλα αυτά μπορείτε να τα δημιουργήσετε μέσα από ένα σύγχρονο και online εργαλείο, το Canva Design....
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024

Digital Marketing Strategies

E-Learning
11/03/2024
O υποψήφιος, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να κατανοεί τις έννοιες του Digital Marketing, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών και του σχεδιασμού συγκεκριμένης στρατηγικής....
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Σκοπός του Diploma είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δεξιότητες που απαιτεί η διαχείριση των ανθρώπων, των σχέσεων, και των καταστάσεων μέσα στον χώρο της εργασίας, την ανάπτυξη κλίματος συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των...
E-Learning 11/03/2024

Facebook & Instagram Ads

E-Learning
11/03/2024
O υποψήφιος, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να κατανοεί βασικές πληροφορίες σχετικά με μια επαγγελματική σελίδα Facebook αλλά και ένα επαγγελματικό προφίλ στο Instagram, αλλά και να μπορεί να τα δημιουργήσει σωστά και ολοκληρωμένα....
Skillbox.gr - E-Learning Education
Live E-Learning 11/03/2024
Η εκπαίδευση γίνεται βήμα προς βήμα και στηρίζεται σε μία σειρά υλοποίησης πρακτικών project, τα οποία καταρτίζουν πλήρως τους εκπαιδευόμενους και τους προετοιμάζουν κατάλληλα για εργασία. ...
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
E-Learning 11/03/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας τόσο το θεωρητικό, όσο και το πρακτικό σκέλος του επαγγέλματος Concierge....
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Το ACTA-certified σεμινάριο Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων απευθύνεται στην πλειοψηφία των εμπλεκομένων στην Τουριστική βιομηχανία. Από τον ιδιοκτήτη της μικρής και μεσαίας τουριστικής μονάδας...
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Είτε είστε νέος στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδιαφέρεστε να μάθετε για τη λειτουργία του τμήματος, είτε χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα πιο ισχυρό τμήμα HR, αυτό το σεμινάριο θα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να πετύχετε καλύτερες.....
Skillbox.gr - E-Learning Education
Live E-Learning 11/03/2024
Το skg.hr δεν είναι ένα απλό σεμινάριο, είναι το μόνο πρόγραμμα προσομοίωσης εργασίας στο HR! Εδώ, δεν παρακολουθείς θεωρία, αλλά φτιάχνεις το δικό σου talent acquisition strategy, δουλεύοντας πάνω σε ένα project και εισέρχεσαι σε ένα πραγματικό ...
SKG.EDUCATION
Live E-Learning 11/03/2024

Interior Design

Live E-Learning
11/03/2024
Το σεμινάριο Διακόσμησης - Interior Design απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να πάρουν σωστή κατάρτιση πάνω στη διακόσμηση μαθαίνοντας, μέσα από σειρά ειδικών ασκήσεων, απλές μεθόδους και τρόπους να κατανοούν το χώρο...
Εκπαιδευτικός Όμιλος INTERGRAPHICS
Live E-Learning 11/03/2024
Στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ως προς το πρότυπο ISO 20000 ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 11/03/2024
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό...
TUV HELLAS
Live E-Learning 11/03/2024
Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 ...
Live E-Learning 11/03/2024
Το skg.marketing δεν είναι ένα απλό σεμινάριο, είναι το μόνο πρόγραμμα προσομοίωσης εργασίας στο marketing! Εδώ, δεν παρακολουθείς θεωρία, αλλά φτιάχνεις το δικό σου στρατηγικό marketing plan, δουλεύοντας πάνω σε ένα project και εισέρχεσαι σε ένα...
SKG.EDUCATION
Live E-Learning 11/03/2024

Real Estate Specialist

Live E-Learning
11/03/2024
Η μεγάλη ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων αλλά και η είσοδος επιπλέον μεγάλων εταιρειών με αντικείμενο το Real Estate στην Ελλάδα, έπειτα από την περίοδο της κρίσης δημιουργεί ξανά εντονότερες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά...
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο για όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στον τομέα των πωλήσεων....
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα βασικά τεχνικά θέματα της κινηματογράφησης που αφορούν την καταγραφή βίντεο υψηλής ποιότητας...
Skillbox.gr - E-Learning Education
Live E-Learning 11/03/2024
Η βιτρίνα αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας. Είναι το κύριο μέσο προσέλκυσης των περισσοτέρων πελατών ενός καταστήματος. Η αισθητική της βιτρίνας και ο τρόπος προβολής των προϊόντων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις....
Skillbox.gr - E-Learning Education
Live E-Learning 11/03/2024
Στην εποχή μας αντιμετωπίζουμε συνεχείς αλλαγές και αντιφάσεις που μας φορτώνουν με δυσκολίες και προβληματισμούς. Πως μπορούν σε αυτές τις συνθήκες τα στελέχη επιχειρήσεων και οι επαγγελματίες μηχανικοί να διατηρούν την αποτελεσματικότητα και την...
TUV HELLAS
Live E-Learning 11/03/2024
Το σεμινάριο εστιάζει στις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε, καθώς και στις πρακτικές και μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούμε, ώστε να επικοινωνούμε αποτελεσματικά το «μήνυμα» μας, είτε αφορά μια ιδέα είτε ένα προϊόν...
projectyou
E-Learning 11/03/2024
Το σεμινάριο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς να συμβάλουν στην αποτελεσματική μάθηση των παιδιών εντοπίζοντας τυχόν μαθησιακές δυσκολίες και αναγνωρίζοντας τις γνωστικές διεργασίες που απαιτούνται για την εκπαίδευση τους....
Skillbox.gr - E-Learning Education
E-Learning 11/03/2024
Η κλιματική αλλαγή πλέον έχει εμφανείς συνέπειες σε όλους τους ανθρώπινους τομείς, όπως στην ψυχική-σωματική υγεία, στην οικονομία και στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Τα κτιριακά έργα παγκοσμίως ευθύνονται κατά ~38% για τους ρύπους CO2 που εκλύονται α...
TUV HELLAS
E-Learning 11/03/2024
Στο τέλος του σεμιναρίου θα εκδοθεί ebook με επιλεγμένα έργα των σπουδαστών! O υποψήφιος, με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα είναι σε θέση να μάθει τα βασικά της συγγραφής και πώς μπορεί να ξεκινήσει να γράφει. Κατανοεί τη λογοτεχνία ως τρόπο...
Skillbox.gr - E-Learning Education