Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Security - Προσωπικό Ασφαλείας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
EUROTraining
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
01/07/2024
105 ώρες - 1 μήνας
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
30/08/2024
105 ώρες - 1 μήνας
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/09/2024
105 ώρες - 1 μήνας
105 ώρες - 1 μήνας
105 ώρες - 1 μήνας
105 ώρες - 1 μήνας

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Security απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας ως προσωπικό ασφαλείας(Security) και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την άδεια εργασίας ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (Security).

Πέρα από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, θα έχεις τη δυνατότητα να επικαιροποιήσεις τις γνώσεις σου σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλειας, ενισχύοντας το επαγγελματικό σου προφίλ, καθιστώντας το ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.

Σκοπός

Στο σεμινάριο «Προσωπικό Ασφαλείας – Security», ο σκοπός είναι να εξοπλιστείς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ασφαλή προστασία των ανθρώπων και των περιουσιών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είσαι σε θέση να προλαμβάνεις, να ελέγχεις, και να προστατεύεις τη ζωή και την περιουσία των πολιτών, καθώς και να επιτηρείς, να περιπολείς, και να επεμβαίνεις σε περιστατικά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σου. Επιπλέον θα γνωρίσεις τις βασικές αρχές του Αστικού και Ποινικού Δικαίου σε σχέση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας security χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕΜΕΑ.

Το σεμινάριο «Προσωπικό Ασφαλείας – Security» επιδιώκει να σε προετοιμάσει για την ασφάλεια των ανθρώπων, των περιουσιών και των εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, θα αποκτήσεις βασικές γνώσεις σχετικά με τις αρχές της ασφάλειας, την πυρασφάλεια και την πυροπροστασία, καθώς και την κατανόηση του Ποινικού Κώδικα και του εξοπλισμού που χειρίζεται το προσωπικό ασφαλείας. Παράλληλα, αναπτύσσεις δεξιότητες σχετικά με τεχνικές και μεθόδους προστασίας δομικών εγκαταστάσεων και την αντίδραση σε εκτάκτους κινδύνους.

Οι επιμορφούμενοι αποκτούν επίσης γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές της ιδιωτικής ασφάλειας και τα καθήκοντα της Ι.Ε.Π.Υ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάρτισης του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της απαραίτητης Βεβαίωσης Επάρκειας (πιστοποίηση Security) και άδειας για προσωπικό ασφαλείας (Άδεια Security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Στο Σεμινάριο security μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου) οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, Έλληνες ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι άνω των 18 ετών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Εξοπλισμός & Μέσα Προστασίας
 • Ποινικός Κώδικας Ειδικό Μέρος
 • Ιδιωτική Ασφάλεια
 • Βασικά Καθήκοντα Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων Και Χρηματαποστολών
 • Προφίλ Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εισαγωγή Στην Ασφάλεια
 • Ποινικός Κώδικας Ειδικό Μέρος
 • Ποινικός Κώδικας Γενικό Μέρος
 • Ανταπόκριση Σε Περιστατικά
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Ποινική Δικονομία

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 105 ώρες (1 μήνας)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.