Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Αγροτικά / Καλλιέργειες (1)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning 30/8/2024
Βασικός στόχος του προγράμματος που προσφέρει η Seminarpro είναι ο εκπαιδευόμενος να αφομοιώσει τις πληροφορίες μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (αρχές, θεωρίες, πρακτικές) που αφορούν το θεματικό πεδίο του marketing τροφίμων. Στόχος επίσης είναι η καλ...