Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

C++ Programming και Πληροφορική μόνο για Σπουδαστές

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
8/12/2023
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
29/12/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων,  είναι μία προσφορά, που απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Σπουδαστές, σε οποιαδήποτε Σχολή, που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της, Μαθήματα Πληροφορικής - Προγραμματισμού. 

Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.

Μαζί με το υλικό της Γλώσσας, παρέχεται Δωρεάν, χρήσιμο για τους Σπουδαστές,  Βοηθητικό υλικό, όπως είναι: «Συστήματα Αρίθμησης – Δυαδικοί Αριθμοί», «Αλγεβρα Boole - Λογικές Πύλες» κλπ, σε μία Τιμή που παρέχετε μόνο σε Σπουδαστές.

Παρέχουμε σημαντικό όγκο ύλης και ο Σπουδαστής επιλέγει, ότι θεωρεί χρήσιμο για τις ανάγκες του.  

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και  είναι e Learning.  Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει σχεδιασθεί με τη Λογική, πώς ένας Σπουδαστής, ψάχνει υλικό για να μελετήσει, να επεκτείνει τις γνώσεις του, να περάσει τα Μαθήματά του. 

Παρέχουμε στους Σπουδαστές, συγκεντρωμένο πολύ,  ουσιαστικό και ποιοτικό υλικό, που σχετίζεται με τους υπολογιστές, τη πληροφορική και το προγραμματισμό.  Θέλουμε να διευκολύνουμε τις Σπουδές τους και όλα αυτά στη Μοναδική ποιότητα, που προσφέρει η Euro Logic Studies και σε πολύ προσιτή τιμή.

Περισσότερα
Σαν εισαγωγή σημειώνουμε, πως αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Σχεδίαση και Υλοποίηση Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει.  Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.  Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.

Ο Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το σπουδαστή, με μία σειρά επιλεγμένες Ασκήσεις, ώστε με τη λήξη των Μαθημάτων, να μπορεί να δημιουργεί με άνεση, τα δικά του προγράμματα.
Εκτός από την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρίας, ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:  

 Δίνουμε στο σπουδαστή ένα πρόβλημα και του ζητάμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα που το λύνει.  Συνήθως τον κατευθύνουμε, πως πρέπει να εργασθεί.   Στις πρώτες ασκήσεις, του δίνουμε για παράδειγμα τον Αλγόριθμο. Σε ποιο προχωρημένες Ασκήσεις, τον αφήνουμε να σκεφθεί έναν Αλγόριθμο.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απάντηση, η σωστή λύση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα Video, με πλήρη Σχολιασμό. 
Αυτή η μεθοδολογία, ακολουθείται παντού και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή, να κάνει πρώτα τη προσπάθειά του και όπου αποτυγχάνει, να έχει τη σωστή λύση, ενώ όπου επιτυγχάνει, εκτός από τη χαρά της επιτυχίας, μπορεί αν θέλει, να παρακολουθεί και μία λύση, που είναι ίσως διαφορετική από τη δική του. 

 •  Προγραμματισμός με C++:  Course Syllabus
 •   Εισαγωγή στη Γλώσσα C++.  Απλό πρόγραμμα με τη C++.  Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words.  Εντολές Εισόδου Εξόδου.  Η χρήση του Dev C Editor – Compiler.
 •    Βασικοί Τύποι Δεδομένων. Type Modifiers. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών. Παράδειγμα με μεταβλητή Unsigned Integer.  Μεταβλητές Τύπου Float.  Εμφάνιση με Δεκαδικά και σε Εκθετική Μορφή. Ασκήσεις.
 •   Μετατροπές Integer σε Float και αντίστροφα.  Ασκήσεις.
 •    Μεταβλητές Τύπου Char, για χρήση Ακεραίων. Ασκήσεις.
 •   Καταχώρηση Κειμένων.  AscII κώδικας.  Μεταβλητές Char, για αποθήκευση χαρακτήρων.  Ασκήσεις.
 •   Arrays στη C++. Ο κύκλος ( βρόγχος ) for.  Ασκήσεις.
 •   Σειρές χαρακτήρων Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων string.  Καταχώρηση χαρακτήρων σε String με εντολές.   Array of Strings.  Ασκήσεις
 •    Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings. Υποσύνολο String.  Μετατροπή Ακεραίου σε String. Μετατροπή string σε ακέραιο.  Ανεύρεση Ascii Κώδικα χαρακτήρα. Χαρακτήρας, από τον Ascii Κώδικα.  Ασκήσεις.
 •   Η εντολή if.  Labels και Goto.  Ασκήσεις.
 •    Κύκλος ( Βρόγχος ) While.  Κύκλος ( Βρόγχος ) do.  Ασκήσεις με διάφορους Αλγορίθμους.
 •    Συναρτήσεις ( Functions ).  Χρήση των Συναρτήσεων.  Δημιουργία Συναρτήσεων. Συναρτήσεις που δεν επιστρέφουν τιμή.  Καθολικές και Τοπικές Μεταβλητές. Structured Programing. Ασκήσεις.
 •    Δομές Δεδομένων.  Ανάγνωση – Προβολή περιεχομένου μιας Δομής.  Επιστροφή Πολλών Μεταβλητών από Function.  Εισαγωγή στους Δείκτες – Pointers.  Μεταβολή Τιμής Μεταβλητής και Δείκτης. Pointers ενός Array of Integer.  Pointers ενός Array of String.  Pointers of float.  Ασκήσεις.
 •    Type Casting.  Δυναμικά Arrays.  Συνάρτηση malloc.  Συνάρτηση calloc.  Συνάρτηση realloc.  Ασκήσεις.
 •   Μεταφορά μεταβλητής σε Function by Value και by Reference.  Μεταφορά Array σε function.  Ασκήσεις.
 •   Ασκήσεις με Αλγορίθμους.
 •   Κλάσεις, Συστατικά μιας Κλάσης, Αντικείμενα. Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Δημιουργία μιας Κλάσης, Δημιουργία και Χρήση Αντικειμένων.  Διαφορετικά Αντικείμενα μια Κλάσης.  Δημιουργία και Χρήση Απογόνου μιας Κλάσης.  Ασκήσεις. 
 •   Access Specifiers. Constructors. Δήλωση Μεθόδου μέσα και έξω από μία Κλάση. Απόγονος Συνδυασμού Κλάσεων.  Ασκήσεις
 •   Συστήματα Αρίθμησης – Σύντομο Course Syllabus
 •   Εισαγωγή.  Δυαδικό Σύστημα. 8δικό, 16δικό. Μετατροπές από Ακεραίων και Κλασματικών Αριθμών, από το Δεκαδικό σε άλλο Σύστημα και Αντίστροφα.
 •   Χρησιμότητα των Συστημάτων Hex και Octal, στη πληροφορική.
 •   Πράξεις με Αριθμούς στο Δυαδικό και άλλα Συστήματα Αρίθμησης.  Συμπληρώματα Δυαδικών Αριθμών, ως προς 1 και 2.  Καταχώριση Αριθμών σε υπολογιστή.
 •    Αλγεβρα Bool
 •    Εισαγωγή στην Αλγεβρα Boole, Πράξεις NOT (Λογική Αρνηση), AND (Λογικός Πολλαπλασιασμός), OR (Λογική Πρόσθεση), Ιδιότητες Λογικής Αρνησης, Λογικού Πολλαπλασιασμού, Λογικής Πρόσθεσης. Συναρτήσεις Αλγεβρας Boole.
 •      Λογικές Πύλες
 •    Υλοποίηση της Αλγεβρας Boole, στα Λογικά κυκλώματα των υπολογιστών.
 • Πύλη AND: Μαθηματική και Ηλεκτρονική λειτουργία της πύλης.  Πύλη OR: : Μαθηματική και Ηλεκτρονική λειτουργία της Πύλης. Πύλη NOT, Πύλες XOR, NAND,  NOR, XNOR.
 •    Προγραμματισμός:  Εισαγωγικές Πληροφορίες
 • Αυτή η μικρή Σειρά απευθύνεται σε εκείνους, που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με προγραμματισμό.  Παρέχει τις γνώσεις που πρέπει να έχουν, πριν ξεκινήσουν.  Σύντομη περιγραφή:
 • Το εσωτερικό του υπολογιστή. Μνήμες, Προγράμματα, Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, Φυσικές Γλώσσες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Η Γλώσσα της Μηχανής, Επίπεδα Γλωσσών Προγραμματισμού, Μετάφραση και Εκτέλεση Προγραμμάτων, Μεταφραστές, Οι Γλώσσες και η εξέλιξή τους.
 •  Δημιουργία και Εκτέλεση Προγραμμάτων, Λίστα Εντολών Προγράμματος – Text File, Χρήση Γραφικού Interface για Προγραμματισμό, Εργασία σε ένα Περιβάλλον IDE, Εκτέλεση Αρχείου Executable,  Παραδείγματα Μετάφρασης και Εκτέλεσης, Ανοιγμα και Τροποποίηση Λίστας προγράμματος, με Text Editor, πχ με το NotePad,
 •    Χρήση Μεταβλητών σε Προγράμματα, Δήλωση Μεταβλητών.
 •    Δίκτυα Υπολογιστών, Εφαρμογές, που εργάζονται σε Τοπικό Δίκτυο, Εφαρμογές Client – Server.  Προγράμματα με Πολλαπλές γραμμές Ροής
 • (Multi Thread), Ανάλυση Προβλήματος και Προγραμματισμός.  Προϋποθέσεις και Απαραίτητες Γνώσεις, για Δημιουργία Προγραμμάτων.

      Κ.λπ., κ.λπ. … 

Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων
Τα Μαθήματα από Απόσταση, στηρίζονται σε τελείως διαφορετική λογική, από τα Μαθήματα που γίνονται σε μία τάξη, με καθηγητή.

Όπως είναι γνωστό, τα Μαθήματα στις Σχολές, ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα,  αναπτύσσουν συγκεκριμένη ύλη, υποχρεωτική για όλους τους Σπουδαστές.  Παράλληλα, γίνονται συγκεκριμένες Ημέρες και ώρες. 

Σ' αυτές τις Σειρές Μαθημάτων, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Ο Σπουδαστής εργάζεται  Σπίτι του.
Επιλέγει την Ημέρα και ώρα που θα εργασθεί.
Παράλληλα επιλέγει την ύλη, από μία Σειρά επιλογές που παρέχονται.  Μπορεί κάποιος για παράδειγμα, να θέλει να μελετήσει  την Αλγεβρα Boole και τις Λογικές πύλες και κάποιος άλλος όχι.
Κάθε επιμέρους θέμα, πχ τα Συστήματα Αρίθμησης, είναι οργανωμένο με μία Διδακτική Σειρά.  Ο κάθε Σπουδαστής, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις που έχει, ξεκινάει από το σημείο που θέλει και σταματάει εκεί που θέλει.  Το υλικό, εκτός από τη θεωρία, περιλαμβάνει Ασκήσεις και τις Λύσεις των Ασκήσεων. 

Εμείς παρέχουμε στο Σπουδαστή, το υλικό και αυτός αποφασίζει τι θέλει να παρακολουθήσει, πότε θα το παρακολουθήσει, από πού θα ξεκινήσει ένα θέμα και μέχρι που θέλει να πάει.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε, πόσο χρόνο χρειάζεται ένας σπουδαστής, για να ολοκληρώσει, αυτό που θέλει να κάνει.
Παρέχουμε λοιπόν το υλικό στο Σπουδαστή, για 12 μήνες, σε πολύ χαμηλή τιμή και αυτός αποφασίζει, πως θα το αξιοποιήσει. 

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: Διάρκεια 120-150 Ώρες, Ολοκλήρωση  σε 12 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.  Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη  Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Η Σειρά Μαθημάτων, παρέχεται μόνο σε άτομα, που φοιτούν, σε οποιαδήποτε Σχολή, που το πρόγραμμά της περιλαμβάνει προγραμματισμό υπολογιστών.

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 130 Ευρώ.  
Πληρωμή  μόνο Μετρητοίς.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.