Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Java Programing + Πληροφορική, μόνο για Σπουδαστές

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
10/03/2023
120-150 Ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
04/04/2023
120-150 Ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
26/04/2023
120-150 Ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Η Σειρά Μαθημάτων, παρέχεται μόνο σε άτομα, που φοιτούν, σε οποιαδήποτε Σχολή, που το πρόγραμμά της περιλαμβάνει προγραμματισμό υπολογιστών.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, είναι μία προσφορά, που απευθύνεται ΜΟΝΟ σε Σπουδαστές, σε οποιαδήποτε Σχολή, που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της, Μαθήματα Πληροφορικής - Προγραμματισμού.

Ο Σπουδαστής έχει στη διάθεσή του, μεγάλο όγκο ύλης και μπορεί να επιλέξει, τι θα παρακολουθήσει, ανάλογα με τη Σχολή του.
Μέσα από τη Θεωρία που αναπτύσσετε στο Μάθημα, αλλά και από κατάλληλα επιλεγμένες Ασκήσεις, που καλείται να λύσει, ο σπουδαστής αποκτάει τη δυνατότητα, να προγραμματίζει στη Γλώσσα.
Μαζί με το υλικό της Γλώσσας, παρέχεται Δωρεάν, χρήσιμο για τους Σπουδαστές,  βοηθητικό υλικό, όπως είναι: «Συστήματα Αρίθμησης – Δυαδικοί Αριθμοί», «Αλγεβρα Boole - Λογικές Πύλες» κλπ, σε μία Τιμή που παρέχεται μόνο σε Σπουδαστές.
Παρέχουμε σημαντικό όγκο ύλης και ο Σπουδαστής επιλέγει, ότι θεωρεί χρήσιμο για τις ανάγκες του.
 Τα Μαθήματα παρέχονται εξ Αποστάσεως και  είναι e Learning.  Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.
Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει σχεδιασθεί με τη Λογική, πώς ένας Σπουδαστής, ψάχνει υλικό για να μελετήσει, να επεκτείνει τις γνώσεις του, να περάσει τα Μαθήματά του. 

Παρέχουμε στους Σπουδαστές, συγκεντρωμένο πολύ,  ουσιαστικό και ποιοτικό υλικό, που σχετίζεται με τους υπολογιστές, τη πληροφορική και το προγραμματισμό.  Θέλουμε να διευκολύνουμε τις Σπουδές τους και όλα αυτά στη Μοναδική ποιότητα, που προσφέρει η Euro Logic Studies και σε πολύ προσιτή τιμή.

Σαν εισαγωγή σημειώνουμε, πως αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, (ΕΜΠ και Παν. Αθηνών), με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής, Σχεδίαση και Υλοποίηση Hardware και Software, σε διάφορα αντικείμενα και με χρήση διαφόρων Γλωσσών Προγραμματισμού.  Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, η εμπειρία   ξεπερνάει τα 30 χρόνια.

Σκοπός αυτής της Σειράς Μαθημάτων, δεν είναι να μάθουμε το σπουδαστή, όλες τις εντολές της Γλώσσας, ώστε να τις αποστηθίσει.  Αυτό άλλωστε θα ήταν σχεδόν ανέφικτο και όχι πρακτικό.  Οι εντολές και οι λεπτομέρειές τους, μαθαίνονται μέσα από τη χρήση.

Ο Στόχος είναι να καθοδηγήσουμε το σπουδαστή, με μία σειρά επιλεγμένες Ασκήσεις, ώστε με τη λήξη των Μαθημάτων, να μπορεί να δημιουργεί με άνεση, τα δικά του προγράμματα.

Εκτός από την ανάπτυξη της απαραίτητης θεωρίας, ο τρόπος που εργαζόμαστε είναι ο εξής:  

Δίνουμε στο σπουδαστή ένα πρόβλημα και του ζητάμε να δημιουργήσει το πρόγραμμα που το λύνει.  Συνήθως τον κατευθύνουμε, πως πρέπει να εργασθεί.   Στις πρώτες ασκήσεις, του δίνουμε για παράδειγμα τον Αλγόριθμο. Σε ποιο προχωρημένες Ασκήσεις, τον αφήνουμε να σκεφθεί έναν Αλγόριθμο.
Ο σπουδαστής κάνει τη προσπάθειά του.  Καταφέρνει να λύσει το πρόβλημα ή δεν το καταφέρνει ή το καταφέρνει μερικώς.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η απάντηση, η σωστή λύση, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει σε ένα Video, με πλήρη Σχολιασμό. 
Αυτή η μεθοδολογία, ακολουθείται παντού και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή, να κάνει πρώτα τη προσπάθειά του και όπου αποτυγχάνει, να έχει τη σωστή λύση, ενώ όπου επιτυγχάνει, εκτός από τη χαρά της επιτυχίας, μπορεί αν θέλει, να παρακολουθεί και μία λύση, που είναι ίσως διαφορετική από τη δική του..
 
Προγραμματισμός με Java: Course Syllabus
Εισαγωγή στη Γλώσσα Java.  Απλό πρόγραμμα με τη Java. Γενική Μορφή Προγράμματος. Reserved Words.  Εντολές Εισόδου – Εξόδου.  Συναρτήσεις Εισόδου της Βιβλιοθήκης Scanner.  Προβολή Πληροφοριών στην Οθόνη. Java Run Time και JDK.  Εκτύπωση – Edit  Προγράμματος, με έναν Text Editor. Μετάφραση και Εκτέλεση προγράμματος από το Command Prompt.

Βασικοί Τύποι Δεδομένων.  Δήλωση και Αρχικές Τιμές Μεταβλητών. Χρήση Ακεραίων Μεταβλητών και Μεταβλητών τύπου Float.  Δημιουργία απλού προγράμματος.  Ασκήσεις.

Η χρήση του Netbeans. Δημιουργία Project.  Πληκτρολόγηση, Σώσιμο, Φόρτωμα, Μετάφραση – Εκτέλεση Προγράμματος.  Εντοπισμός – Διόρθωση Λαθών κατά τη Μετάφραση. Διαγραφή Project.  Ασκήσεις.

Type Casting.  Μετατροπές Integer σε Float και Αντίστροφα.  Ασκήσεις.

Τύποι Float και Double.  Αριθμός Δεκαδικών Ψηφίων.  Format Specifier.  Arrays στη Java.  Arrays of Integers. Arrays 2 διαστάσεων – Πίνακες.  Ο Κύκλος for.  Ο Κύκλος While.  Ο Βρόγχος do. Η εντολή if.  Ασκήσεις.

Εισαγωγή στη Κωδικοποίηση Κειμένων. Καταχώρηση κειμένων σε υπολογιστή. Μεταβλητές Char για Αποθήκευση χαρακτήρων.  Ανεύρεση του Unicode ενός χαρακτήρα.  Χαρακτήρας από Κώδικα Unicode. Ασκήσεις.

Κλάσεις και Αντικείμενα.  Προγραμματισμός με Αντικείμενα. Συστατικά μιας Κλάσης. Νέα Κλάση.  Επέκταση – Τροποποίηση προηγούμενης. 

Σειρές χαρακτήρων – Strings. Εύρεση αριθμού χαρακτήρων, σε ένα String. Καταχώρηση χαρακτήρων σε String, με εντολές. Arrays of Strings.  Αθροιση χαρακτήρων δύο Strings.  Υποσύνολο ενός String.  Ασκήσεις.

Δημιουργία μιας Κλάσης.  Δημιουργία και χρήση αντικειμένων.  Διαφορετικά Αντικείμενα μιας Κλάσης.  Δημιουργία και χρήση Επέκτασης ( Απογόνου) μιας  Κλάσης.  Χρήση Κλάσης από Βιβλιοθήκη.  Μέθοδοι στη Java.  Στατικές Class Variables.  Στατικές Μέθοδοι.

Μετατροπή Ακεραίου σε String.  Μετατροπή String σε Ακέραιο. Αντιγραφή χαρακτήρα, από String σε Char.  Ασκήσεις.

Access Specifiers. Κατηγορίες Μεταβλητών Συνοπτικά. Εκκίνηση ενός Προγράμματος.  Ασκήσεις.

Μετάφραση προγράμματος, με πολλές Κλάσεις.  Δημιουργία πακέτων από Αρχεία στο Command Prompt.  Δημιουργία Πακέτων με το Netbeans.  Μεταφορά προγραμμάτων από το Netbeans στο Command Prompt.  Ασκήσεις.

Τι είναι τα Jar Files.  Δημιουργία Jar File με το Netbeans.  Δημιουργία jar File από το Command Prompt.  Τρέξιμο jar File από το Command Prompt.  Τρέξιμο Jar File από τα Windows.  Ασκήσεις.

Συστήματα Αρίθμησης – Σύντομο Course Syllabus
Εισαγωγή.  Δυαδικό Σύστημα. 8δικό, 16δικό. Μετατροπές από Ακεραίων και Κλασματικών Αριθμών, από το Δεκαδικό σε άλλο Σύστημα και Αντίστροφα.
Χρησιμότητα των Συστημάτων Hex και Octal, στη πληροφορική.
Πράξεις με Αριθμούς στο Δυαδικό και άλλα Συστήματα Αρίθμησης.  Συμπληρώματα Δυαδικών Αριθμών, ως προς 1 και 2.  Καταχώριση Αριθμών σε υπολογιστή.

Αλγεβρα Bool
Εισαγωγή στην Αλγεβρα Boole, Πράξεις NOT (Λογική Αρνηση), AND (Λογικός Πολλαπλασιασμός), OR (Λογική Πρόσθεση), Ιδιότητες Λογικής Αρνησης, Λογικού Πολλαπλασιασμού, Λογικής Πρόσθεσης. Συναρτήσεις Αλγεβρας Boole.
  
Λογικές Πύλες
Υλοποίηση της Αλγεβρας Boole, στα Λογικά κυκλώματα των υπολογιστών.
Πύλη AND: Μαθηματική και Ηλεκτρονική λειτουργία της πύλης.  Πύλη OR: : Μαθηματική και Ηλεκτρονική λειτουργία της Πύλης. Πύλη NOT, Πύλες XOR, NAND,  NOR, XNOR.

Προγραμματισμός:  Εισαγωγικές Πληροφορίες
Αυτή η μικρή Σειρά απευθύνεται σε εκείνους, που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με προγραμματισμό.  Παρέχει τις γνώσεις που πρέπει να έχουν, πριν ξεκινήσουν.  Σύντομη περιγραφή:
Το εσωτερικό του υπολογιστή. Μνήμες, Προγράμματα, Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής, Φυσικές Γλώσσες και Γλώσσες Προγραμματισμού, Η Γλώσσα της Μηχανής, Επίπεδα Γλωσσών Προγραμματισμού, Μετάφραση και Εκτέλεση Προγραμμάτων, Μεταφραστές, Οι Γλώσσες και η εξέλιξή τους.
Δημιουργία και Εκτέλεση Προγραμμάτων, Λίστα Εντολών Προγράμματος – Text File, Χρήση Γραφικού Interface για Προγραμματισμό, Εργασία σε ένα Περιβάλλον IDE, Εκτέλεση Αρχείου Executable,  Παραδείγματα Μετάφρασης και Εκτέλεσης, Ανοιγμα και Τροποποίηση Λίστας προγράμματος, με Text Editor, πχ με το NotePad,
Χρήση Μεταβλητών σε Προγράμματα, Δήλωση Μεταβλητών.
Δίκτυα Υπολογιστών, Εφαρμογές, που εργάζονται σε Τοπικό Δίκτυο, Εφαρμογές Client – Server.  Προγράμματα με Πολλαπλές γραμμές Ροής
(Multi Thread), Ανάλυση Προβλήματος και Προγραμματισμός.  Προϋποθέσεις και Απαραίτητες Γνώσεις, για Δημιουργία Προγραμμάτων.
   
Κλπ, κλπ … 

Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Τα Μαθήματα από Απόσταση, στηρίζονται σε τελείως διαφορετική λογική, από τα Μαθήματα που γίνονται σε μία τάξη, με καθηγητή.

Όπως είναι γνωστό, τα Μαθήματα στις Σχολές, ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα,  αναπτύσσουν συγκεκριμένη ύλη, υποχρεωτική για όλους τους Σπουδαστές.  Παράλληλα, γίνονται συγκεκριμένες Ημέρες και ώρες. 

Σ αυτές τις Σειρές Μαθημάτων, η κατάσταση είναι διαφορετική.

Ο Σπουδαστής εργάζεται  Σπίτι του.
Επιλέγει την Ημέρα και ώρα που θα εργασθεί.
Παράλληλα επιλέγει την ύλη, από μία Σειρά επιλογές που παρέχονται.  Μπορεί κάποιος για παράδειγμα, να θέλει να μελετήσει  την Αλγεβρα Boole και τις Λογικές πύλες και κάποιος άλλος όχι.
Κάθε επιμέρους θέμα, πχ τα Συστήματα Αρίθμησης, είναι οργανωμένο με μία Διδακτική Σειρά.  Ο κάθε Σπουδαστής, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις που έχει, ξεκινάει από το σημείο που θέλει και σταματάει εκεί που θέλει.  Το υλικό, εκτός από τη θεωρία, περιλαμβάνει Ασκήσεις και τις Λύσεις των Ασκήσεων. 

Εμείς παρέχουμε στο Σπουδαστή,  το υλικό και αυτός αποφασίζει τι θέλει να παρακολουθήσει, πότε θα το παρακολουθήσει, από πού θα ξεκινήσει ένα θέμα και μέχρι που θέλει να πάει.

Με αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε, πόσο χρόνο χρειάζεται ένας σπουδαστής, για να ολοκληρώσει, αυτό που θέλει να κάνει.
Παρέχουμε λοιπόν το υλικό στο Σπουδαστή, για 12 μήνες, σε πολύ χαμηλή τιμή και αυτός αποφασίζει, πως θα το αξιοποιήσει. 

Πληροφορίες συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. 
Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.  Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη  Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Διάρκεια: Διάρκεια 120-150 Ώρες, Ολοκλήρωση  σε 12 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 120 Ευρώ. Πληρωμή  μόνο Μετρητοίς

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.