Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μισθοδοσία - Εργατικά

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
28/5/2024
2 μήνες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
25/6/2024
2 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας ή σε Ατομα που εργάζονται και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις Μισθοδοσίας για τη δουλειά τους.
Η γνώση της Μισθοδοσίας, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, για όσους θέλουν να εργασθούν σε Λογιστήρια.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αυτή είναι μία πλήρης Σειρά Μαθημάτων Μισθοδοσίας.

Καταγράφουμε συνοπτικά, το περιεχόμενο του Σεμιναρίου.

Τι είναι η Εξαρτημένη Εργασία, Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και Σύμβαση Εργου, Βασικά είδη Συμβάσεων Εξαρτημένης Εργασίας, Σύμβαση Εργασίας με Δοκιμή, Συμβάσεις Μαθητείας και Μαθητευομένου, Υπάλληλοι και Εργάτες, Διευθύνοντες Υπάλληλοι, Παρέμβαση της Πολιτείας – Ρύθμιση της Αγοράς Εργασίας, Ασφαλιστικό Σύστημα.

Βασικά Χαρακτηριστικά των Συλλογικών Συμβάσεων, Είδη Συλλογικών Συμβάσεων, Διαδικασία Διαπραγμάτευσης και θέσης σε ισχύ.
Νόμιμο Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός (προ φόρων), Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.
Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικειοθελείς Παροχές.  Συστατικά Στοιχεία Αμοιβής – Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.
Υπερεργασία, Υπερωρία, Απλή Πρόσθετη Εργασία, Επιτρεπόμενα Ορια Υπερωριών, Υπερωρίες πέραν των επιτρεπομένων ορίων, Προσαύξηση Υπερεργασίας Υπερωρίας, Εργασία Σάββατο ή Κυριακή στο πενθήμερο, Διάλλειμα και 11ωρο ανάπαυσης, Αναλογίες Μισθού – Ημερομισθίου – Ωρομισθίου, Προσπάθεια παρακολούθησης από τη Πολιτεία, της Αγοράς Εργασίας.
Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων, Τακτικές Αμοιβές στα Δώρα Εορτών, Προσθήκη του Επιδόματος Αδείας στα Δώρα, Δώρα και Ημέρες Αδειών, Ασθενειών, Απεργιών κλπ.

Εισαγωγή στις Αδειες – Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Κανονικής Αδειας, Χρόνος Χορήγησης Κανονικής Αδειας, Τρόπος Χορήγησης Κανονικών Αδειών, Χορήγηση Αδειών Τμηματικά, Αντιμετώπιση Διαφωνιών, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών και Επιδόματος Αδείας Υπαλλήλων και Εργατών, με ή χωρίς προυπηρεσία.  Ασφαλιστικές Εισφορές Αποδοχών και Επιδόματος Αδείας, Βιβλίο Αδειών, Συνέπειες από τη μη Χορήγηση Κανονικής Αδειας, Περιορισμοί κατά τη διάρκεια της Κανονικής Αδειας.

Υποχρεωτικές και Προαιρετικές Αργίες, Αμοιβή Υποχρεωτικών Αργιών, Αργίες από έθιμο και η Αμοιβή τους, Εκτακτη Εργασία τη Κυριακή, Αδειες Γάμου και Γέννησης Τέκνου, Αδειες Μητρότητας, Αδεια Θηλασμού  και Φροντίδας Παιδιού.
Εθισμένος και Συνήθης Μισθός, Ελλιπής Απασχόληση, Υπολογισμός Αμοιβής με ελλιπή απασχόληση, Ασφάλιση Ελλιπούς Απασχόλησης, Χρόνος και Τρόπος καταβολής των Μισθών, Χορήγηση Εκκαθαριστικού Σημειώματος, Συνέπειες από τη μη Καταβολή του Μισθού, Προθεσμίες Οικονομικών Αξιώσεων.

Λύση Σύμβασης Εργασίας, Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Εγκυρη Καταγγελία, Απαγόρευση Καταγγελίας, Ακυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας, Τι εισπράττει ο εργαζόμενος, με τη λύση της Σύμβασης, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση Απόλυσης, Δώρα Αδειες στην Αποζημίωση, Φόρος και Ασφαλιστικές Εισφορές Αποζημίωσης, Ποσά Αποζημίωσης Υπαλλήλων, Περιορισμοί στο ύψος της Αποζημίωσης Υπαλλήλων,  Απόλυση με Προειδοποίηση, Ποσά Αποζημίωσης Εργατών, Περιπτώσεις καταβολής και εναλλακτικά μη καταβολής Αποζημίωσης.

Ομαδικές Απολύσεις – Διαδικασία, Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου, Παραίτηση εργαζομένου – Προειδοποίηση Εργοδότη, Χρόνος Παραγραφής Αποζημίωσης Απόλυσης.
Μερική και Εκ Περιτροπής Απασχόληση, Συγκρίσιμος Εργαζόμενος, Υπολογισμός της Αμοιβής στη Μερική Απασχόληση, Υπολογισμός της Αδείας σε Μερική Απασχόληση, Δώρα Εορτών στη Μερική Απασχόληση, Αποζημίωση Απόλυσης στη Μερική Απασχόληση, Ασφαλιστικές Εισφορές στη Μερική Απασχόληση.    

Ασκήσεις

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, γίνονται μία Σειρά Ασκήσεις προσδιορισμού διαφόρων παραμέτρων, για καλύτερη κατανόηση της ύλης. Σε όλες τις Ασκήσεις υπάρχουν απαντήσεις. Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e-Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει  η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική.
Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:

Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.

Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.

Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς,  δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για  να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά, είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σπουδαστή.
Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Ελεύθερο Ωράριο
Η Σειρά Μαθημάτων είναι Εισαγωγική.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e-Learning.

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.

 Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης  και σε όσους επιθυμούν, παρέχεται Πιστοποίηση,  με ένα μικρό  επιπλέον  κόστος. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.

Διάρκεια: Πραγματική Διάρκεια 30-40 Ώρες.

Ολοκλήρωση μέσα σε 2 μήνες.

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 278€

Προκαταβολή: 80€ και 6 Δόσεις/ 33€

Τιμή για Μετρητοίς: 210€

Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.