Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μισθοδοσία - Εργατικά

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
24/10/2022
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
11/11/2022
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
02/12/2022

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθυνόμαστε σε Νέους Ανθρώπους, που θέλουν να μπουν στην Αγορά Εργασίας ή σε Ατομα που εργάζονται και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις Μισθοδοσίας για τη δουλειά τους. Η γνώση της Μισθοδοσίας, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, για όσους θέλουν να εργασθούν σε Λογιστήρια. Αυτή είναι μία πλήρης Σειρά Μαθημάτων Μισθοδοσίας. Τα Μαθήματα Παρέχονται από Απόσταση και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή. Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων. Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Καταγράφουμε συνοπτικά, το περιεχόμενο του Σεμιναρίου.

Τι είναι η Εξαρτημένη Εργασία, Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και Σύμβαση Εργου, Βασικά είδη Συμβάσεων Εξαρτημένης Εργασίας, Σύμβαση Εργασίας με Δοκιμή, Συμβάσεις Μαθητείας και Μαθητευομένου, Υπάλληλοι και Εργάτες, Διευθύνοντες Υπάλληλοι, Παρέμβαση της Πολιτείας – Ρύθμιση της Αγοράς Εργασίας, Ασφαλιστικό Σύστημα.
Βασικά Χαρακτηριστικά των Συλλογικών Συμβάσεων, Είδη Συλλογικών Συμβάσεων, Διαδικασία Διαπραγμάτευσης και θέσης σε ισχύ.
Νόμιμο Συμβατικό Ωράριο, Νόμιμος και Συμβατικός Μισθός, Μικτός και Καθαρός Μισθός (προ φόρων), Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών.
Τακτικές και Εκτακτες Αποδοχές, Οικειοθελείς Παροχές. Συστατικά Στοιχεία Αμοιβής – Επιδόματα, Υπολογισμός Αμοιβής Εργαζομένου.
Υπερεργασία, Υπερωρία, Απλή Πρόσθετη Εργασία, Επιτρεπόμενα Ορια Υπερωριών, Υπερωρίες πέραν των επιτρεπομένων ορίων, Προσαύξηση Υπερεργασίας Υπερωρίας, Εργασία Σάββατο ή Κυριακή στο πενθήμερο, Διάλλειμα και 11ωρο ανάπαυσης, Αναλογίες Μισθού – Ημερομισθίου – Ωρομισθίου, Προσπάθεια παρακολούθησης από τη Πολιτεία, της Αγοράς Εργασίας.
Εισαγωγή στα Δώρα Εορτών, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων, Τακτικές Αμοιβές στα Δώρα Εορτών, Προσθήκη του Επιδόματος Αδείας στα Δώρα, Δώρα και Ημέρες Αδειών, Ασθενειών, Απεργιών κλπ.
Εισαγωγή στις Αδειες – Κανονική Αδεια, Υπολογισμός Κανονικής Αδειας, Χρόνος Χορήγησης Κανονικής Αδειας, Τρόπος Χορήγησης Κανονικών Αδειών, Χορήγηση Αδειών Τμηματικά, Αντιμετώπιση Διαφωνιών, Αποδοχές και Επίδομα Αδείας, Υπολογισμός Αποδοχών και Επιδόματος Αδείας Υπαλλήλων και Εργατών, με ή χωρίς προυπηρεσία. Ασφαλιστικές Εισφορές Αποδοχών και Επιδόματος Αδείας, Βιβλίο Αδειών, Συνέπειες από τη μη Χορήγηση Κανονικής Αδειας, Περιορισμοί κατά τη διάρκεια της Κανονικής Αδειας.
Υποχρεωτικές και Προαιρετικές Αργίες, Αμοιβή Υποχρεωτικών Αργιών, Αργίες από έθιμο και η Αμοιβή τους, Εκτακτη Εργασία τη Κυριακή, Αδειες Γάμου και Γέννησης Τέκνου, Αδειες Μητρότητας, Αδεια Θηλασμού και Φροντίδας Παιδιού.
Εθισμένος και Συνήθης Μισθός, Ελλιπής Απασχόληση, Υπολογισμός Αμοιβής με ελλιπή απασχόληση, Ασφάλιση Ελλιπούς Απασχόλησης, Χρόνος και Τρόπος καταβολής των Μισθών, Χορήγηση Εκκαθαριστικού Σημειώματος, Συνέπειες από τη μη Καταβολή του Μισθού, Προθεσμίες Οικονομικών Αξιώσεων.
Λύση Σύμβασης Εργασίας, Περιπτώσεις – Προυποθέσεις, Εγκυρη Καταγγελία, Απαγόρευση Καταγγελίας, Ακυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας, Τι εισπράττει ο εργαζόμενος, με τη λύση της Σύμβασης, Παράγοντες που καθορίζουν την Αποζημίωση Απόλυσης, Δώρα Αδειες στην Αποζημίωση, Φόρος και Ασφαλιστικές Εισφορές Αποζημίωσης, Ποσά Αποζημίωσης Υπαλλήλων, Περιορισμοί στο ύψος της Αποζημίωσης Υπαλλήλων, Απόλυση με Προειδοποίηση, Ποσά Αποζημίωσης Εργατών, Περιπτώσεις καταβολής και εναλλακτικά μη καταβολής Αποζημίωσης.
Ομαδικές Απολύσεις – Διαδικασία, Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου, Παραίτηση εργαζομένου – Προειδοποίηση Εργοδότη, Χρόνος Παραγραφής Αποζημίωσης Απόλυσης.
Μερική και Εκ Περιτροπής Απασχόληση, Συγκρίσιμος Εργαζόμενος, Υπολογισμός της Αμοιβής στη Μερική Απασχόληση, Υπολογισμός της Αδείας σε Μερική Απασχόληση, Δώρα Εορτών στη Μερική Απασχόληση, Αποζημίωση Απόλυσης στη Μερική Απασχόληση, Ασφαλιστικές Εισφορές στη Μερική Απασχόληση.

Ασκήσεις
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, γίνονται μία Σειρά Ασκήσεις προσδιορισμού διαφόρων παραμέτρων, για καλύτερη κατανόηση της ύλης. Σε όλες τις Ασκήσεις υπάρχουν απαντήσεις.

Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Τα Μαθήματα από Απόσταση, στηρίζονται σε τελείως διαφορετική λογική, από τα Μαθήματα που γίνονται σε τάξη, με καθηγητή.

Όπως είναι γνωστό, στις Σχολές, οι Σπουδαστές οργανώνονται σε τμήματα. Ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Μαθήματα γίνονται συγκεκριμένες Ημέρες και ώρες και ολοκληρώνονται, όταν συμπληρωθούν οι ώρες.

Για να έχουν απόδοση, πρέπει να έχει γίνει επιλογή των Σπουδαστών, ενός τμήματος. Πρέπει όλοι οι Σπουδαστές, να βρίσκονται περίπου, στο ίδιο επίπεδο, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό προόδου. Στα τμήματα, προχωράνε όλοι μαζί.

Αυτό στη πράξη, ισχύει σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Ο καθηγητής σε μία τάξη, σε κάθε περίπτωση, θα κινηθεί αναγκαστικά με το μέσο όρο της τάξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ικανός Σπουδαστής, αυτός με τις περισσότερες προηγούμενες γνώσεις και ικανότητες, να μην αισθάνεται ικανοποιημένος, επειδή το τμήμα προχωράει αργά. Από την άλλη ο λιγότερο ικανός, αυτός με τις λιγότερες προηγούμενες γνώσεις και ικανότητες, θα τρέχει συνέχεια και είναι αμφίβολο, αν μπορεί να παρακολουθήσει.

Οσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά επιπέδου, μεταξύ των σπουδαστών ενός τμήματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα.

Στα Μαθήματα από Απόσταση, ο Σπουδαστής εργάζεται στο Σπίτι. Εργάζεται ατομικά. Ανοίγει τον υπολογιστή όποτε θέλει, παρακολουθεί και κάνει ασκήσεις. Κινείται με το ρυθμό του. Πηγαίνει όπως μπορεί. Δεν υπάρχει κανείς, να τον υποχρεώσει να αλλάξει ρυθμό. Προχωράει με το ρυθμό που μπορεί.

Ο ρυθμός ενός Σπουδαστή, εξαρτάται από τις προηγούμενες γνώσεις που έχει, την ευκολία με την οποία αφομοιώνει νέες γνώσεις και από άλλους προσωπικούς παράγοντες. Ενας από αυτούς τους παράγοντες, είναι ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει για την εκπαίδευσή του.

Εμείς, στη Euro Logic Studies, θέλουμε να ικανοποιήσουμε όλους τους Σπουδαστές. Δεν θέλουμε, κανείς να ολοκληρώσει, χωρίς να μάθει αυτό που χρειάζεται. Εχουμε οργανώσει το Σύστημά μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται και σε δύσκολες περιπτώσεις.

Στις διαφημίσεις μας, δίνουμε τη χρονική διάρκεια μιας Σειράς Μαθημάτων, σε ώρες, για παράδειγμα 30 με 40 ώρες. Παράλληλα, δίνουμε τη χρονική διάρκεια σε μήνες, για παράδειγμα, 4 μήνες. Κάτι πρέπει να πούμε.

Θα εξηγήσουμε όμως τι εννοούμε.

Όταν η χρονική διάρκεια είναι πχ 4 μήνες, με το ξεκίνημα, καταχωρείται στο Σύστημα η λήξη. Αυτό έχει στόχο, να μην έχουμε την ανάγκη, να διαγράφουμε ένα προς ένα, τους Σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει. Το Σύστημα τους διαγράφει αυτόματα.

Αν κάποιος Σπουδαστής, έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και θέλει να ολοκληρώσει συντομότερα, μπορεί να το κάνει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι άνεργος και να επείγεται να ολοκληρώσει, για να διεκδικήσει, μία θέση εργασίας.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να ολοκληρώσει συντομότερα.
Σ αυτή τη περίπτωση, δίνουμε τη Βεβαίωση στο Σπουδαστή, να ψάξει για δουλειά και αφήνουμε τον υπολογιστή του συνδεδεμένο στο Σύστημά και μετά τη λήξη των Μαθημάτων. Επιπλέον, συνιστούμε στο Σπουδαστή, να κάνει επαναλήψεις, για να αφομοιώσει. Θεωρούμε, πως αν κάνει τα Μαθήματα γρήγορα, με σκοπό να βρει μία δουλειά, ίσως να μην έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Θυμίζουμε: «Η επανάληψη είναι η μήτηρ της Μαθήσεως».

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, ισχύει το εντελώς αντίθετο. Περνάει η χρονική διάρκεια και ο Σπουδαστής, δεν έχει ολοκληρώσει. Αυτό όμως ΔΕΝ σημαίνει τίποτα. Δίνουμε πάντοτε παράταση.

Τα Μαθήματα στη Euro Logic Studies, ΔΕΝ τελειώνουν μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος. Τελειώνουν, όταν ολοκληρώσει ο Σπουδαστής και μάλιστα, όταν ολοκληρώσει σωστά, όχι απλά να περάσει την ύλη στα γρήγορα.

Ανάμεσα στους Σπουδαστές, υπάρχουν άτομα με πολλές υποχρεώσεις, πχ κυρίες με οικογένειες και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ, που δεν μπορούν να διαθέσουν πολύ χρόνο.

Παράλληλα υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα Σχολεία, πριν πολλά χρόνια και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Θέλουν κάποιο χρόνο παραπάνω, για να μπουν στο πνεύμα.

Εξυπηρετούμε όλους αυτούς, δίνοντας παράταση.

Ένα πράγμα ζητάμε από τους Σπουδαστές, Ολα αυτά να γίνονται μέσα σε λογικά πλαίσια. Δεν θέλουμε να έχουμε σπουδαστές, που κάνουν πέντε χρόνια να ολοκληρώσουν !!!

Σημειώνουμε, πως κάνουμε συνεχείς αναβαθμίσεις στο Σύστημα και μία τέτοια κατάσταση, θα δημιουργούσε πρόβλημα.

Παρέχουμε στους Σπουδαστές μας, ένα σύγχρονο Σύστημα Εκπαίδευσης. Πρακτικά τους δίνουμε, όσο χρόνο χρειάζονται, να παρακολουθήσουν και κυρίως να αφομοιώσουν. Δεν πιέζουμε κανέναν, να ολοκληρώσει σε σύντομο χρόνο.
Το υλικό, που αφορά όλες τις Σειρές Μαθημάτων, είναι συνεχώς διαθέσιμο, στους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Είναι ολόκληρο, εγκατεστημένο στο Server της Euro Logic Studies.
Ο Σπουδαστής, δεν πιέζεται να κινηθεί γρήγορα, γιατί σε λίγο, το υλικό ΔΕΝ θα υπάρχει στο Server.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Ελεύθερο Ωράριο

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης και σε όσους επιθυμούν, παρέχεται Πιστοποίηση, με ένα μικρό επιπλέον κόστος.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.
Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies. Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Πληροφορίες Συμμετοχής:
Διάρκεια: Διάρκεια 20-30 Ώρες, Ολοκλήρωση μέσα σε 2 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Κόστος Συμμετοχής

258€, Προκαταβολή: 60 και 6 Δόσεις 33€
Τιμή για Μετρητοίς: 190€
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.