Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Αντλίες και επιλογή αντλιών

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργοδηγούς, υπομηχανικούς, τεχνολόγους και μηχανικούς της βιομηχανίας που εμπλέκονται στη σχεδίαση υδραυλικών κυκλωμάτων και την επιλογή και προμήθεια των δομικών τους υλικών καθώς και στους προϊσταμένους των τμημάτων συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού.

Σκοπός

Η κατάκτηση των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων της τεχνολογίας των αντλιών, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί να επιλέγουν τις κατάλληλες αντλίες αναλόγως της εφαρμογής.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

 • Έννοιες, ορισμοί, αρχές.
 • Διάφορα φαινόμενα - ατμοσφαιρική πίεση.
 • Χαρακτηριστικά στοιχεία και διάφορα ύψη των αντλιών.
 • Είδη, τυποποίηση και τεχνολογία αντλιών :
  • Θετικής εκτόπισης / ογκομετρικές : εμβολοφόρες, γραναζωτές, πτερυγιοφόρες, με λοβούς …
  • Δυναμικές ή κινητικού τύπου: φυγοκεντρικές αντλίες, στροβιλαντλίες.
  • Ειδικές αντλίες.
 • Δομή και λειτουργία αντλιών.
 • Εγκατάσταση αντλιών.
 • Εφαρμογές αντλιών. Μέτρηση παροχών.
 • Έδραση, Στεγανότητα, λίπανση, βλάβες αντλιών και αποφυγή τους.
 • Επιλογή αντλιών :
  • Αρχές, υπολογισμοί διαφόρων δεδομένων και στοιχείων.
  • Μελέτη χαρακτηριστικών στοιχείων.
  • Μελέτη και ερμηνεία διαγραμμάτων και νομογραμμάτων.
  • Χρήση διαγραμμάτων, νομογραμμάτων και πινάκων στην επιλογή αντλιών.
  • Μελέτες περιπτώσεων φυγοκεντρικών αντλιών, κ. λ. π.
  • Ασκήσεις επιλογής αντλιών.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.