Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: ΑΘΗΝΑ - Άγιος Δημήτριος (3)

Φίλτρα
ΑΘΗΝΑ 7/6/2024
1. Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 2. Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες a. Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας b. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορο...
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
ΑΘΗΝΑ 21/6/2024
1. Πληροφορίες για την υποβολή της δήλωσης – εκκαθάριση του φόρου 2. Κλίμακες και φορολογικοί συντελεστές 2023 – Συγκέντρωση αποδείξεων – Δαπάνες υγείας – Δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης – Μειώσεις φόρου 3. Όλες οι φορολογικές αλλαγές που αφορούν στο 2...
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
ΑΘΗΝΑ 3/10/2024
Βασικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μπορέσει ο ειδικός να εφαρμόσει άμεσα τις γνώσεις από την εκπαίδευση στο χώρο που εργάζεται ή θα εργαστεί. Η συγκεκριμένη μονοετής εκπαίδευση είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να επιτύχουν...
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - Ινστιτούτο Συστημικής Σκέψης, Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας