Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια: ΑΘΗΝΑ - Καλλιθέα (1)

Φίλτρα
ΑΘΗΝΑ 20/03/2023
Το πρόγραμμα «Οικονομική Αξιολόγηση πελατών / προμηθευτών» της ICAP Training Solutions είναι προσαρμοσμένο, πλήρως, στη νέα πραγματικότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, για τις ΜΗ εισηγμένες επιχειρήσεις και των...
ICAP Training Solutions