Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Logistics | Shipping (32)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning 15/4/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιδείξει τις βασικές αρχές διοίκησης μιας αποθήκης καθώς και να αναλύσει εκείνα τα σημεία που επηρεάζουν την σωστή λειτουργία της. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποδοτικότερη διαχείριση ...
E-Learning 15/4/2024
Το μάθημα ασχολείται με την λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων συστημάτων Διανομής εμπορευμάτων. Η Φυσική Διανομή, περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην μετακίνηση πρώτων υλών και ετοίμων εμπορευμάτων, τόσο από τον ...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 15/4/2024
Το μάθημα ασχολείται με τη λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων αποθηκών. Ο στόχος της αποθήκης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Η λειτουργία μιας αποθήκης περιλαμβάνει πολλές και διάφορες λειτουργι...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 15/4/2024
Οι κεντρικές έννοιες των Logistics και της οικονομίας συνδέονται σαφώς. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές των Logistics και να αποδείξει αυτές τις σχέσεις. Το μάθημα περιγράφει τη διαχείριση των υλικών και προϊόντων, από την ...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-Learning 15/4/2024
Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της διοίκησης έργων εξετάζοντας συνολικά ένα έργο από την απόφαση υλοποίησής του μέχρι την ολοκλήρωσή του. Παρουσιάζεται βήμα-προς-βήμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργου, το οποίο περιλαμβάνει το...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Live E-Learning 15/4/2024
Οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων. Να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης μέσω της βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων. Να αξιολογούν τα αποτελέσματα κάθε...
E-Learning 17/4/2024
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διοίκηση και την οργάνωση της επιχείρησης. Θα εξοικειωθούν με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και τις λειτουργίες, το περιεχόμενο, τους όρους και την...
Live E-Learning 27/4/2024
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με την projectyou, εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας Εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για το κύκλο Σεμιναρίων εκπαίδευσης και...
TUV HELLAS
Live E-Learning 28/4/2024
Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στην διαχείριση των Συμβάσεων...
Live E-Learning 30/4/2024

Logistics Management

Live E-Learning
30/4/2024
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα μάθετε για τις αρχές της αποτελεσματικής, πρακτικής και κυρίως βιώσιμης διοίκησης όλου του εύρους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καλύπτοντας όλο το φάσμα για τη λειτουργία της την προμήθεια υλικών για την παραγωγή...
Skills Hub
Live E-Learning 30/4/2024

Shipping Executive

Live E-Learning
30/4/2024
Το σεμινάριο καλύπτει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομηχανία της Ναυτιλίας και εστιάζει στη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα λάβετε εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές λειτουργίας και τα διαφορετικά τμήματα...
Skills Hub
Live E-Learning 30/4/2024
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς στις εξαγωγικές δραστηριότητες, ανάλογα με τον τομέα εργασίας σου, σε επίπεδο Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών Logistics και εξαγωγικού Marketing...
Skills Hub
Live E-Learning 30/4/2024
Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις αρχές της επιθεώρησης, διαχείρισης και αυτοαξιολόγησης των σύγχρονων δεξαμενοπλοίων και τις απαιτήσεις του προγράμματος TMSA, να αντιλαμβάνεστε τη συνεχή βελτίωση του συστήματος ασφαλούς...
Skills Hub
Live E-Learning 30/4/2024
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα λάβετε εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τις βασικές αρχές τoυ κώδικα ISM, τα οφέλη από την υποχρεωτική εφαρμογή του για μία ναυτιλιακή εταιρεία και τα κόστη που απορρέουν από την εφαρμογή του. Θα μάθετε να αξιολογείτε τους κινδ...
Skills Hub
Live E-Learning 7/5/2024
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάκτηση των αναγκαίων γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση της αποθήκης της επιχείρησης. Στόχος είναι η αποδοτικότερη διαχείριση της, η μείωση του λειτουργικού ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
E-Learning 13/5/2024

Certificate in Shipping

E-Learning
13/5/2024
A Course which has been designed to provide participants with a comprehensive and wide understanding of ships and shipping business, taught by shipping experts....
Hellenic Management Centre
E-Learning 13/5/2024
Ο ρόλος της αποθήκης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μια εισαγωγή στην λειτουργία της αποθήκης και τον ρόλο που παίζει για την εφοδιαστική αλυσίδα....
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Live E-Learning 14/5/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των στελεχών που ασχολούνται με την πρόβλεψη της ζήτησης και τον προγραμματισμό της παραγωγής και διανομής, σε δοκιμασμένες και πρωτοποριακές μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία, με τις οπο...
projectyou
Live E-Learning 14/5/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των στελεχών που ασχολούνται με την πρόβλεψη της ζήτησης και τον προγραμματισμό της παραγωγής και διανομής, σε δοκιμασμένες και πρωτοποριακές μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές...
TUV HELLAS
E-Learning 15/5/2024
Η Επαφή με το αντικείμενο του logistics management, έναν τομέα με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια. Παρακολουθώντας το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να προσεγγίσουν το περιεχόμενο, τους όρους και τις αρχές των logistics...
FUTURE BUSINESS SCHOOL
E-Learning 16/5/2024
Το μάθημα, παρέχει στους συμμετέχοντες εξοικείωση με τις Διαδικασίες (Μεθοδολογία) για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες να επιτύχουν θεαματική βελτίωση...
FUTURE BUSINESS SCHOOL
E-Learning 16/5/2024

Προμήθειες

E-Learning
16/5/2024
Το σεμινάριο στοχεύει να καλύψει όλα τα θέματα του τομέα προμηθειών ενός οργανισμού /εταιρείας, να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των τομέων προμηθειών. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη επιτυχημένων διεθνών πρακτικών προμηθειών και συνεισφέρει ...
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Live E-Learning 18/5/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση εργαζομένων στην Αποθήκη, που φιλοδοξούν να λειτουργούν την Αποθήκη με τους βέλτιστους τρόπους ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα εμπορευμάτων με το ελάχιστο δυνατό κόστος αποθήκευσης. Θα διδα...
projectyou
Live E-Learning 18/5/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση εργαζομένων στην Αποθήκη, που φιλοδοξούν να λειτουργούν την Αποθήκη με τους βέλτιστους τρόπους ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα εμπορευμάτων με το ελάχιστο...
TUV HELLAS
Live E-Learning 1/6/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση για την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών και η επιμόρφωση Μεταφορέων και Στελεχών Μεταφορικών επιχειρήσεων και Εμπορικών Εταιρειών που φιλοδοξούν να οργανωθούν σε επιτυχημένες εταιρείες, ώστε να επιβιώσουν και ...
projectyou
Live E-Learning 1/6/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση μεταφορέων και στελεχών μεταφορικών επιχειρήσεων και εμπορικών εταιρειών που φιλοδοξούν να οργανωθούν σε επιτυχημένες εταιρείες, ώστε να επιβιώσουν και να...
TUV HELLAS
Live E-Learning 12/6/2024
Στο σεμινάριο αυτό αποτυπώνεται με δομημένο και κατανοητό τρόπο, με ασκήσεις και παραδείγματα, η Οργάνωση του Τομέα των Προμηθειών και όλες οι διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές για τη μείωση κόστους και βελτίωση της Ποιότητας των αγοραζομένων υλικών ...
Abpm
E-Learning 11/7/2024
Το σεμινάριο έχει στόχο να εκπαιδεύσει πρακτικά τους Αποθηκάριους, ώστε να λειτουργούν μια σύγχρονη αποθήκη αποδοτικά βελτιώνοντας τις διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, απογραφής, καθώς και ευπρεπισμού...
Abpm
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Diploma Beyond Exports

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Σκοπός του νέου αυτού προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης, με λιγότερο θεωρητική και περισσότερο πρακτική προσέγγιση, που απευθύνεται στις επιχειρήσεις, στους συνεταιρισμούς και στα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να διεισδύσουν στις παγκό...
IST College ΚΔΒΜ2
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Executive Diploma in Logistics & Supply Chain Management

E-Learning
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ
Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται όχι μόνο σε εργαζόμενους σε αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μιας επιχείρησης....
IST College ΚΔΒΜ2

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Logistics | Shipping

Σας ενδιαφέρει ο κλάδος των Logistics και του Shipping; Εργάζεστε σε κάποια εταιρεία του χώρου και θέλετε να αυξήσετε τις γνώσεις σας και την απόδοσή σας; Επιλέξτε e-learning σεμινάρια Logistics & Shipping και αποκτήστε πρακτικές γνώσεις σε θέματα όπως Διαχείριση Αποθεμάτων, Συμβάσεις προμηθειών και εργολαβιών, Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management), Διεθνή Πιστοποίηση ELA, Εξαγωγές & Μέσα Φορτοεκφόρτωσης, Επιθεώρηση-Διαχείριση-Αυτοαξιολόγηση Δεξαμενόπλοιων (TMSA), Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM), Οργάνωση Σύγχρονης Αποθήκης, Οικονομική διαχείριση αποθήκης. Επενδύστε σε ένα εξειδικευμένο online σεμινάριο και εξελιχθείτε με τη βοήθεια διακεκριμένων και έμπειρων εισηγητών και επαγγελματιών του χώρου.