Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Δημόσιο - Νομικά (4)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 28/02/2024
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και η νομοθεσία, που θα πρέπει να πληρούνται από κάθε Επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν, σε ατομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο Ομίλου, αποτελεσματική εσωτερική οργανωτική δομή και...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 06/03/2024

Whistleblowing - Ν.4990/2022

Live E-Learning
06/03/2024
Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για την υποχρέωση των Εταιρειών και των Φορέων του δημοσίου να ιδρύσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους υποβολής, παραλαβής...
Applied Professional Training
E-Learning 14/03/2024
Δικηγόροι / In-house Counsel. Ειδικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν ως εξωτερικοί partners στην εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων. Εταιρικοί διευθυντές και στελέχη διευθύνσεων οικονομικού – προμηθειών επιχειρήσεων....
TUV HELLAS
E-Learning 08/04/2024
Σκοπός των μαθημάτων είναι η βελτίωση υποδομής των συμμετεχόντων στην Αγγλική νομική ορολογία για πληρέστερη ανταπόκριση στις ανάγκες της διεθνούς διεπικοινωνίας, κατανόηση της διεθνούς νομικής Αγγλικής ορολογίας και δυνατότητα μετάφρασης από και προς...
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς