Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Logistics Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/02/2023
24 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/03/2023
24 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιδείξει τις βασικές αρχές διοίκησης μιας αποθήκης καθώς και να αναλύσει εκείνα τα σημεία που επηρεάζουν την σωστή λειτουργία της. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Τι είναι Logistics
 • Ιστορία Logistics – Παραδείγματα
 • Οι σύγχρονες τάσεις
 • Integrated Logistics
 • Supply Chain Management
 • Πλεονεκτήματα
 • Ενέργειες – Λύσεις – Τάσεις
 • Κανάλια Διανομής ( Distribution Channels)
 • Επιλογή Καναλιών Διανομής
 • Επιλογή Βέλτιστου Συστήματος Διανομής
 • Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων σε Επιχειρησιακές Διαδικασίες Logistics ( activity-based costing - ABC)
 • 3rd Party Logistics
 • Μέσα Μεταφοράς
 • Προδιαγραφές & Διαδικασίες Φυσικής Διανομής
 • Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Δραστηριότητες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στρατηγική και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Συστήματα και εφαρμογές Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Παράγοντες που στηρίζουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Οι «γνωστές-άγνωστες εφαρμογές» - Το πρόβλημα στο χώρο του SCM
 • Η εξέλιξη των Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics και μελλοντικές τάσεις, σκέψεις και προοπτικές
 • Reverse logistics
 • Έμμεσα κέρδη- Άμεσα Κέρδη- Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Reverse logistics -Πεδία εφαρμογής
 • Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στη διαχείριση του επιστρεφόμενου τύπου
 • SCM – Case Studies

 

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
24 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Σεμινάριο προσφέρεται με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.
Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

E-learning
Ιδιαίτερο Μάθημα
Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.