Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Logistics Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
18/03/2024
24 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
15/04/2024
24 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
20/05/2024
24 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιδείξει τις βασικές αρχές διοίκησης μιας αποθήκης καθώς και να αναλύσει εκείνα τα σημεία που επηρεάζουν την σωστή λειτουργία της. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποδοτικότερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Τι είναι Logistics
 • Ιστορία Logistics – Παραδείγματα
 • Οι σύγχρονες τάσεις
 • Integrated Logistics
 • Supply Chain Management
 • Πλεονεκτήματα
 • Ενέργειες – Λύσεις – Τάσεις
 • Κανάλια Διανομής ( Distribution Channels)
 • Επιλογή Καναλιών Διανομής
 • Επιλογή Βέλτιστου Συστήματος Διανομής
 • Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων σε Επιχειρησιακές Διαδικασίες Logistics ( activity-based costing - ABC)
 • 3rd Party Logistics
 • Μέσα Μεταφοράς
 • Προδιαγραφές & Διαδικασίες Φυσικής Διανομής
 • Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Δραστηριότητες Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Στρατηγική και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Συστήματα και εφαρμογές Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Παράγοντες που στηρίζουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Οι «γνωστές-άγνωστες εφαρμογές» - Το πρόβλημα στο χώρο του SCM
 • Η εξέλιξη των Συστημάτων Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics και μελλοντικές τάσεις, σκέψεις και προοπτικές
 • Reverse logistics
 • Έμμεσα κέρδη- Άμεσα Κέρδη- Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Reverse logistics -Πεδία εφαρμογής
 • Αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα στη διαχείριση του επιστρεφόμενου τύπου
 • SCM – Case Studies

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
24 ΩΡΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS).»

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 •  Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 •  Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 •  Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 •  Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.