Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προμήθειες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/03/2024
30 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
11/04/2024
30 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
16/05/2024
30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων προμηθειών, διοικητικά στελέχη προμηθειών και όλους όσους συνεργάζονται με το τμήμα προμηθειών.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει να καλύψει όλα τα θέματα του τομέα προμηθειών ενός οργανισμού /εταιρείας, να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των τομέων προμηθειών. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη επιτυχημένων διεθνών πρακτικών προμηθειών και συνεισφέρει πολύ στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού τμήματος προμηθειών.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εισαγωγή Στη Διοίκηση προμηθειών
 • Σχεδιασμός Αποτελεσματικών προμηθειών
 • Η Έννοια Της Διαχείρισης Υλικών
 • Κόστος Υλικών / Κέρδη Από Την Ορθότερη Διαχείριση Υλικών
 • Λειτουργία Προμήθειων & Αρμοδιότητες
 • Ρόλος Προμήθειων
 • Αγοραστικοί Κίνδυνοι
 • Στόχοι & Είδη προμηθειών
 • Προμηθευτικός Κύκλος
 • Η Συνεισφορά Των προμηθειών Στα Αποτελέσματα Της Επιχείρησης
 • Διαχείριση Και Προγραμματισμός προμηθειών Και Αποθεμάτων
 • Κόστος Και Αποτίμηση Αποθεμάτων – Ανάλυση Abc
 • Υπηρεσία προμηθειών – Προμήθειες Μηχανικού Εξοπλισμού
 • Αποθέματα Ασφαλείας
 • Συστήματα Προγραμματισμού Αποθεμάτων
 • Χρήση Αριθμοδεικτών Σε Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Διαδικασίες προμηθειών
 • Λήψη Προσφορών Σε Ανοιχτή & Κλειστή Διαδικασία
 • Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διενέργεια Διαπραγματεύσεων
 • Παραγγελία Και Παραλαβή Των Υλικών
 • Αξιολόγηση Και Επιλογή Προσφορών Αγορών
 • Το Τμήμα Προμηθειών Και Οι Απαιτήσεις Αγορών
 • Βασικοί Τύποι Περιγραφής Απαιτήσεων
 • Κατηγοριοποίηση Απαιτήσεων
 • Επαναλαμβανόμενες / Μη Επαναλαμβανόμενες Απαιτήσεις
 • Ανάλυση Pareto
 • Διαδικασία Συλλογής Και Αξιολόγησης Προσφορών
 • Προετοιμασία Της Αίτησης Προσφοράς
 • Αποστολή Αίτησης Προσφοράς Στους Πιθανούς Προμηθευτές
 • Λήψη Και Αξιολόγηση Προσφορών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
30 ΩΡΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS).»

ΠΑΡΟΧΕΣ
Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς

 •  Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 •  Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 •  Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 •  Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.