Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προμήθειες

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
13/02/2023
30 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
13/03/2023
30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων προμηθειών, διοικητικά στελέχη προμηθειών και όλους όσους συνεργάζονται με το τμήμα προμηθειών.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει να καλύψει όλα τα θέματα του τομέα προμηθειών ενός οργανισμού /εταιρείας, να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των τομέων προμηθειών. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη επιτυχημένων διεθνών πρακτικών προμηθειών και συνεισφέρει πολύ στην καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού τμήματος προμηθειών.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Εισαγωγή Στη Διοίκηση προμηθειών
 • Σχεδιασμός Αποτελεσματικών προμηθειών
 • Η Έννοια Της Διαχείρισης Υλικών
 • Κόστος Υλικών / Κέρδη Από Την Ορθότερη Διαχείριση Υλικών
 • Λειτουργία Προμήθειων & Αρμοδιότητες
 • Ρόλος Προμήθειων
 • Αγοραστικοί Κίνδυνοι
 • Στόχοι & Είδη προμηθειών
 • Προμηθευτικός Κύκλος
 • Η Συνεισφορά Των προμηθειών Στα Αποτελέσματα Της Επιχείρησης
 • Διαχείριση Και Προγραμματισμός προμηθειών Και Αποθεμάτων
 • Κόστος Και Αποτίμηση Αποθεμάτων – Ανάλυση Abc
 • Υπηρεσία προμηθειών – Προμήθειες Μηχανικού Εξοπλισμού
 • Αποθέματα Ασφαλείας
 • Συστήματα Προγραμματισμού Αποθεμάτων
 • Χρήση Αριθμοδεικτών Σε Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Διαδικασίες προμηθειών
 • Λήψη Προσφορών Σε Ανοιχτή & Κλειστή Διαδικασία
 • Αξιολόγηση Προσφορών
 • Διενέργεια Διαπραγματεύσεων
 • Παραγγελία Και Παραλαβή Των Υλικών
 • Αξιολόγηση Και Επιλογή Προσφορών Αγορών
 • Το Τμήμα Προμηθειών Και Οι Απαιτήσεις Αγορών
 • Βασικοί Τύποι Περιγραφής Απαιτήσεων
 • Κατηγοριοποίηση Απαιτήσεων
 • Επαναλαμβανόμενες / Μη Επαναλαμβανόμενες Απαιτήσεις
 • Ανάλυση Pareto
 • Διαδικασία Συλλογής Και Αξιολόγησης Προσφορών
 • Προετοιμασία Της Αίτησης Προσφοράς
 • Αποστολή Αίτησης Προσφοράς Στους Πιθανούς Προμηθευτές
 • Λήψη Και Αξιολόγηση Προσφορών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
30 ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΟΠΠΕΠ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Σεμινάριο προσφέρεται με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.
Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.