Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Αποθεμάτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
11/12/2023
21 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές.

Σκοπός

Το μάθημα, παρέχει στους συμμετέχοντες εξοικείωση με τις Διαδικασίες (Μεθοδολογία) για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες να επιτύχουν θεαματική βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, δηλαδή αύξηση πωλήσεων με αφοσιωμένους πελάτες και μείωση του ύψους και του κόστους Διαχείρισης Αποθεμάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Βασικές έννοιες στην Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Κύκλος του stock
 • Λόγοι διατήρησης αποθεμάτων
 • Τύποι αποθέματος
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το απόθεμα
 • Στρατηγικός ρόλος του αποθέματος
 • Κόστος διατήρησης αποθεμάτων
 • Μέθοδοι και Εργαλεία Πρόβλεψης της Ζήτησης
 • MRP
 • Αναγκαιότητα των Προβλέψεων Ζήτησης
 • Διαδικασία Προβλέψεων Ζήτησης
 • Ανάγκη Προβλέψεων Ζήτησης
 • Σφάλματα Προβλέψεων Ζήτησης
 • Διακύμανση -Προφίλ Ζήτησης
 • Τυχαία – Εποχιακή Ζήτηση
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Χρονοσειρές & Μέθοδοι
 • Μοντέλα Ελέγχου Αποθεμάτων με «Γνωστή Ζήτηση»
 • Κόστος Διατήρησης Αποθεμάτων
 • Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ)
 • Απόθεμα Ασφαλείας
 • Προσδιορισμός Αποθέματος Ασφαλείας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των Αποθεμάτων
 • Υπολογισμός Αποθέματος Ασφαλείας με Τυχαία Ζήτηση & Σταθερό Χρόνο Παράδοσης
 • Υπολογισμός Αποθέματος Ασφαλείας με Σταθερή Ζήτηση & Τυχαίο Χρόνο Παράδοσης
 • Αβεβαιότητα στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων (Στοχαστικά Μοντέλα)

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
21 ΩΡΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ασύγχρονη e-Learning Μεθοδολογία
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Future Business School είναι κορυφαίος  εκπαιδευτικός φορέας και δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 2000. Παρέχει ποιοτικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που  πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς, e-learning Diplomas και Σεμινάρια πιστοποιημένα από κορυφαίους φορείς πιστοποίησης.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο  από την TUV AUSTRIA ACADEMY (HELLAS).»

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 •  Πρόσβαση 24 ώρες το 24 ωρο, μελετάτε στους χρόνους που σας εξυπηρετεί.
 •  Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 •  Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις
 •  Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.