Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Αποθεμάτων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/02/2023
21 ώρες
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
14/03/2023
21 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές Logistics, Στελέχη Αποθήκης, Διευθυντές Παραγωγής, Διευθυντές Εργοστασίου, Εμπορικούς Διευθυντές, Στελέχη Μηχανοργάνωσης και Οικονομικούς Διευθυντές.

Σκοπός

Το μάθημα, παρέχει στους συμμετέχοντες εξοικείωση με τις Διαδικασίες (Μεθοδολογία) για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτων. Με την εφαρμογή των εργαλείων αυτών θα μπορέσουν οι συμμετέχοντες να επιτύχουν θεαματική βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης, δηλαδή αύξηση πωλήσεων με αφοσιωμένους πελάτες και μείωση του ύψους και του κόστους Διαχείρισης Αποθεμάτων.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Βασικές έννοιες στην Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Κύκλος του stock
 • Λόγοι διατήρησης αποθεμάτων
 • Τύποι αποθέματος
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το απόθεμα
 • Στρατηγικός ρόλος του αποθέματος
 • Κόστος διατήρησης αποθεμάτων
 • Μέθοδοι και Εργαλεία Πρόβλεψης της Ζήτησης
 • MRP
 • Αναγκαιότητα των Προβλέψεων Ζήτησης
 • Διαδικασία Προβλέψεων Ζήτησης
 • Ανάγκη Προβλέψεων Ζήτησης
 • Σφάλματα Προβλέψεων Ζήτησης
 • Διακύμανση -Προφίλ Ζήτησης
 • Τυχαία – Εποχιακή Ζήτηση
 • Ανάλυση Παλινδρόμησης
 • Χρονοσειρές & Μέθοδοι
 • Μοντέλα Ελέγχου Αποθεμάτων με «Γνωστή Ζήτηση»
 • Κόστος Διατήρησης Αποθεμάτων
 • Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ)
 • Απόθεμα Ασφαλείας
 • Προσδιορισμός Αποθέματος Ασφαλείας
 • Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των Αποθεμάτων
 • Υπολογισμός Αποθέματος Ασφαλείας με Τυχαία Ζήτηση & Σταθερό Χρόνο Παράδοσης
 • Υπολογισμός Αποθέματος Ασφαλείας με Σταθερή Ζήτηση & Τυχαίο Χρόνο Παράδοσης
 • Αβεβαιότητα στα Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων (Στοχαστικά Μοντέλα)

Πληροφορίες συμμετοχής

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Σεμινάριο προσφέρεται με e-learning μεθοδολογία μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
21 ΩΡΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • 24 ώρες το 24ωρο πρόσβαση, μελετάτε τις ώρες που σας εξυπηρετεί.
 • Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τις σημειώσεις του μαθήματος και τις αντίστοιχες εξετάσεις.
 • Ο εκπαιδευόμενος με βάση το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος καλείται να μελετήσει την ύλη και με την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται ηλεκτρονικά (on line) με άμεση ενημέρωση των σπουδαστών για την επίδοσή τους.
 • Προσφέρεται υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα, με παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και επίλυση αποριών.
 • Παρέχεται βεβαίωση σπουδών ΚΔΒΜ ( Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το FUTURE BUSINESS SCHOOL είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αδειοδότηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (αρ.αδείας 2100661).
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίας του κλάδου ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας διεθνώς και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.