Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα (65)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
E-Learning 03/10/2023
Παρουσίαση Συστημάτων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη Χρήση Φωτοβολταϊκών. Τεχνικές εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους με χρήση Ηλιακής ενέργειας κτιριακών Συστημάτων σε Ελλάδα- Ευρώπη....
Live E-Learning 05/10/2023
Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές, οι τεχνικές και μεθοδολογίες της εσωτερικής επιθεώρησης, καθώς και οι βασικές απαιτήσεις του ISO 27001. Συγκεκριμένα, μέσα από την θεωρία, μια σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών ασκήσεων...
TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 08/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας Αιολικό δυναμικό...
Χορηγοί ενότητας
Live E-Learning 08/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην...
Live E-Learning 09/10/2023
Ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα Μητρώα Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ποιότητας του IRCΑ. Πιστοποιημένο από IRCA σε συνεργασία με IQMS (ISO 22000:2005 IRCA Course No. A17362). Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό...
Live E-Learning 09/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC27001...
Live E-Learning 09/10/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων δραστηριοτήτων της δομής (γραφείο/ τμήμα ποιότητας) που έχει την ευθύνη εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε...
TUV HELLAS
Live E-Learning 09/10/2023
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο την απόκτηση από τους καταρτιζόμενους των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για τη μελέτη, κατασκευή και έλεγχο εργασιών μόνωσης, βάσει των απαιτήσεων των Ελληνικών...
TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 09/10/2023
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληρεί τις απαιτήσεις του CQI – IRCA για Επικεφαλής Επιθεωρητές Συυστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το ISO 45001:2018. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι απαιτήσεις...
TUV AUSTRIA ACADEMY
Live E-Learning 10/10/2023
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω του διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου, αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 41001:2018 FACILITY MANAGEMENT SYSTEMS, με ιδιαίτερη αναφορά στις κατευθύνσεις που το παράρτημα (Annex) του προτύπου περιέχει για κάθε αν...
Live E-Learning 11/10/2023
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Υπευθύνους Ασφάλειας Πληροφοριών, Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους και Στελέχη Λειτουργιών ΙΤ, εμπλεκόμενα Στελέχη στον Σχεδιασμό και στη Λειτουργία ΙΤ Συστημάτων, αλλά και στους Γενικούς...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 16/10/2023

IFS HPC V3

Live E-Learning
16/10/2023
IFS HPC is a globally recognized standard with a risk-based approach for the supply of safe, legal, and high-quality products. It is applicable to companies that produce household and personal care products. IFS HPC certification provides companies with t...
TUV HELLAS
Live E-Learning 16/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ως προς το πρότυπο ISO 20000 ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 16/10/2023
Το εντατικό, απαιτητικό και ιδιαίτερα διαδραστικό αυτό σεμινάριο, το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον IRCA, είναι κατάλληλο για όσους , απαιτούν μια εις βάθος κατανόηση του εύρους των τεχνικών επιθεώρησης και των πρωτοκόλλων που συνδέονται με τον ρόλο ...
Live E-Learning 16/10/2023
Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω του θεωρητικού και πρακτικού μέρους, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει ολοκληρωμένες γνώσεις: σε θέματα ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος και τις διάφορες κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 17/10/2023
Ανάλυση προτύπου ISO 31000:2009-Risk Management Principles & Techniques. Ορισμοί και έννοιες (Επικινδυνότητα (Risk), Αβεβαιότητα, Ενδιαφερόμενο μέρος (Stakeholder), Διακυβέρνηση, Συμβάν). Οι τρεις πυλώνες του προτύπου ISO 31000...
E-Learning 17/10/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η Ολιστικη Προσέγγιση,Μελέτη και Ανάλυση των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Φ/Β συστημάτων’’...
ARKIAS ACADEMY
Live E-Learning 18/10/2023
Στόχος του ταχύρρυθμου Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από έμπειρους εκπαιδευτές για το ρόλο του DPO του Κανονισμού 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά από 25.5.2018 και του Ν. 4624/2019, είναι η πρακτική εξοικείωση...
Live E-Learning 19/10/2023
Κάθε χρόνο δεκάδες έως και εκατοντάδες χιλιάδες δεδομένα υποκλέπτονται από υπηρεσίες και οργανισμούς. Τα συμβάντα ασφαλείας είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται σωστά, αποτελεσματικά και να χρήζουν κατάλληλου χειρισμού...
TUV HELLAS
Live E-Learning 19/10/2023
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν γνωρίσει και κατανοήσει τις απαιτήσεις του προτύπου, που θα τους βοηθήσει στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν τις εκπομπές ΑτΘ και τις απορροφήσεις της επιχείρησής τους...
TUV HELLAS
Live E-Learning 19/10/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας. ...
Live E-Learning 19/10/2023
Στόχος αυτού του σεμιναρίου, διάρκειας 8 ωρών, είναι η παρουσίαση του περιεχομένου του Προτύπου ISO/IEC 17020:2012 σε εσωτερικά ή εξωτερικά στελέχη (συμβούλους) φορέων ελέγχου που έχουν λάβει ή επιθυμούν να λάβουν την αντίστοιχη διαπίστευση ή ακόμη...
TUV HELLAS
Live E-Learning 19/10/2023
Το σεμινάριο διοργανώνεται από κοινού με την ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ (TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREECE) σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι προδιαγραφές των διεθνών προτύπων, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που διαθ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 24/10/2023
To Πρότυπο ISO 29993:2017 έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά που έχει αναπτυχθεί γύρω από τη μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η δια βίου μάθηση και...
TUV HELLAS
Live E-Learning 26/10/2023
Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές αρχές που διέπουν τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Νέο Πρότυπο ISO 22000:2018...
Live E-Learning 30/10/2023
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στα θέματα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά ένας επαγγελματίας εμπλεκόμενος με τα τρόφιμα, με τελική απόρροια την καλύτερη διαχείριση προβλημάτων και καταστάσεων που σχετίζονται με τη βιομηχανία...
Skills Hub
Live E-Learning 30/10/2023
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων του προτύπου ISO 13485:2016, η ανάλυση της μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και η κατανόηση των βασικών ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 02/11/2023

ΙSO 22716:2007 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - GMP

Live E-Learning
02/11/2023
Κστά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνεται σχολιασμός του περιεχομένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22716, σε συνδυασμό με συζήτηση και παράθεση παραδειγμάτων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τις ...
TUV HELLAS
Live E-Learning 03/11/2023
Ανάλυση Βασικών Αρχών της Βιολογικής Γεωργίας. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί βιολογικής παραγωγής. Εθνική Νομοθεσία για της λεπτομέρειες εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών. Στρατηγικές MARKETING Βιολογικών Προϊόντων...
TUV HELLAS
Live E-Learning 06/11/2023
Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 ...
TUV HELLAS