Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ISO 20000:2018 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT SYSTEM (ITSM) Επιθεωρητών/ Επικεφαλής Επιθεωρητών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
5/8/2024 έως 9/8/2024
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00Ημ/νία Λήξης: 9/8/2024

Εισηγητής

 • Ζαφείρης Κόβρας
 • Αναστάσιος Ναούμ

Σε ποιους απευθύνεται

Όλους όσους χρειάζονται λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, είναι ευπρόσδεκτοι. Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης, Διοικήσεις οργανισμών που εμπλέκονται στην εφαρμογή και τη συντήρηση του ISO 20000, προσωπικό που εργάζεται με ρυθμιστικές αρχές, προσωπικό που εκτελεί επιθεωρήσεις πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους και όσοι απαιτούν λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ως προς το πρότυπο ISO 20000, σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 19011 και ISO 17021, κατά περίπτωση.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ειδικότερα, το σεμινάριο προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη βάση για να γίνουν Επικεφαλής Επιθεωρητές, μέσω των ακόλουθων θεμάτων εκπαίδευσης:

 • Σκοπός ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΣΔΥΠ)
 • Σχεδιασμός, εκτέλεση, αναφορά και παρακολούθηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, προκειμένου να συμμορφώνεται με το ISO 20000 και σύμφωνα με το ISO 19011
 • Οφέλη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής
 • Οφέλη της διαπιστευμένης πιστοποίησης τρίτου μέρους
 • Αρχές και ορολογία που ορίζονται στο πρότυπο
 • Αναφορών μη συμμόρφωσης
 • Επεξήγηση του σκοπού και των διαφορών μεταξύ των επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους

Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου (συμπεριλαμβανομένης της γραπτής εξέτασης) θα οδηγήσει στην έκδοση πιστοποιητικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη καταχώρησής σας ως επιθεωρητής IRCA. Η πιστοποίηση ως επιθεωρητής της IRCA αποτελεί σαφή αναγνώριση των προσόντων σας και σας καθιστά ικανό επαγγελματία επιθεωρητή.

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό και σημειώσεις στην Αγγλική
 • Απαιτείται επαρκής επαγγελματική εμπειρία- ενασχόληση με το αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.