Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Ασφάλεια πληροφοριών | Information Security (5)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 13/6/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες μια πολύπλευρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον Τομέα Επιθεώρησης Συστημάτων Επιχειρηματικής Συνέχειας. ...
Live E-Learning 13/6/2024

ISO 27001:2022 - IT SECURITY

Live E-Learning
13/6/2024
Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονες πρακτικές, καθώς και αναλυτικές Διαδικασίες, που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πάσης φύσεως πληροφοριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν πολύτιμο περιουσια...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 20/6/2024
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τις κύριες αλλαγές μεταξύ του ISO/ IEC 27001:2013 και της νέας έκδοσης ISO/IEC 27002:2022 στην επιθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τις...
Χορηγοί ενότητας
Live E-Learning 22/7/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC27001...
TUV HELLAS
Live E-Learning 5/8/2024
Στόχος του σεμιναρίου, είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής ως προς το πρότυπο ISO 20000 ...
TUV HELLAS

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Ασφάλεια πληροφοριών | Information Security

Ο όρος «ασφάλεια πληροφοριών» αναφέρεται στην προστασία των πληροφοριών, κυρίως ψηφιακών, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακόβουλες δραστηριότητες, απώλειες ή καταστροφές. Τα σεμινάρια για ασφάλεια πληροφοριών παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα διάφορα πρότυπα ISO, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση, συλλογή, προστασία και διατήρηση των ψηφιακών τεκμηρίων.