Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία (5)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 29/02/2024
Το διαδραστικό αυτό διήμερο σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για εκείνους, που χρειάζεται να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αναγνωρισμένες τεχνικές και αρχές για την αποτελεσματική επιθεώρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης....
E-Learning 19/03/2024
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Απώτερος στόχος είναι μετά το τέλος του προγράμματ...
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Live E-Learning 11/03/2024
Το σεμινάριο, παρέχει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξάγουν επιθεωρήσεις επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 ...
Χορηγοί ενότητας
Live E-Learning 11/04/2024
To διήμερo αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο αφορά εσωτερικούς επιθεωρητές που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001: 2018. Το σεμινάριο βασίζεται στις απαιτήσεις του ISO 45001: 2018 (που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2018)....
TUV HELLAS
E-Learning ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:18 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας...
StartLearn

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία

Επιθυμείτε να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εξελιχθείτε σε έναν ικανό επικεφαλής επιθεωρητή; Παρακολουθώντας σεμινάρια για υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, θα μελετήστε το πρότυπο  ISO 45001:2018, ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει και ελέγχει τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο μίας επιχείρησης.