Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 37001:2016

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
11/04/2024 έως 12/04/2024
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 12/04/2024

Εισηγητής

Παναγιώτης Κουρής, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Επικεφαλής Εισηγητής TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διατηρούν οργανωτικές δομές κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, Δ/νσεις HR, Υπευθύνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και δομές και διαδικασίες αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο διοργανώνεται σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι προδιαγραφές των διεθνών προτύπων, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που διαθέτει ο φορέας μας, στην διαχείριση και αντιμετώπιση θεμάτων δωροδοκίας και διαφθοράς.

Περιεχόμενα

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται:

  • «Διεθνής Διαφάνεια», ένας παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Διαφθοράς
  • Το Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο κατά της Διαφθοράς
  • Case Studies φαινομένων Διαφθοράς και ληφθέντα μέτρα για την αντιμετώπισή τους
  • WhistleBlowing και πλαίσιο προστασίας των WhistleBlowers.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται:

  • Η ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 37001:2016- ANTIBRIBERY MANAGEMENT SYSTEM.

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).
  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.