Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
20/02/2023 έως 21/02/2023
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
30/03/2023 έως 31/03/2023
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 21/02/2023
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 31/03/2023

Εισηγητής

Βάσια Καζάζη
Γιάννης Μπαρράκος
Νάνσυ Δουκαλέτση
Χατζοπούλου Νίκη
Κακός Ιωάννης

Σε ποιους απευθύνεται

Στελέχη εταιρειών ή ιδιώτες και να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους της αλυσίδας των τροφίμων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση σε θέματα μικροβιολογίας τροφίμων, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσίας που σχετίζεται με μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα καθώς και τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροβίων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων και απασχολούνται στην ασφάλεια των τροφίμων (ποιοτικός έλεγχος, διαχείριση ποιότητας). Επιπλέον απευθύνεται σε εταιρείες συμβούλων, φορείς ελέγχου, κλπ).
Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τι βασικές αρχές της μικροβιολογίας των τροφίμων & τις βασικές νομοθετικές απαιτήσεις, να ερμηνεύουν αποτελέσματα μικροβιολογικών ελέγχων, να γνωρίζουν τους τρόπους ελέγχου & αντιμετώπισης των μικροοργανισμών στην εργασίας τους.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι στελέχη εταιρειών ή ιδιώτες και να προέρχονται απο διαφορετικούς κλάδους της αλυσίδας των τροφίμων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
-Μικροβιολογία Τροφίμων : Βασικές Αρχές
-Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση των μικροοργανισμών στα τρόφιμα.
-Προφίλ Μικροοργανισμών
-Έλεγχος και αντιμετώπιση μικροβίων
-Ερμηνεία αποτελεσμάτων μικροβιολογικών ελέγχων.
-Ισχύουσα νομοθεσία για τα μικροβιολογικά κριτήρια και χρήση μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.