ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Greece Lean Six Sigma
Επιχειρησιακή Αριστεία
Σεμινάρια από τους ειδικούς
HRM BEST PRACTICES
με τον Δ. Μπουραντά
Αθήνα 28/3
Diplomas με QUALITY TRAINING LABEL ADVANCE
Business-Secretary-Digital
Tourism-Logistics-Banking
business managment

Σεμινάρια: Management

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 39 Σεμινάρια

Σκοπός του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να αποκτήσεις την απαραίτητη πρακτική τεχνογνωσία και θεωρητικές γνώσεις, ώστε να οργανώσεις, να υλοποιήσεις και να ελέγξεις την παραγωγική διαδικασία σε μια τουριστική μονάδα ή χ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης κρίσεων και σκανδάλων που έχουν σχέση με την εξωτερική εικόνα ενός οργανισμού καθώς επίσης και με ενδοεταιρικά προβλήματα. Έμφαση δίνεται στην ψυχολογία κατ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του Diploma in Public Relations & Event Management είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι των Δημοσίων Σχέσεων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκείνους που θέλουν να αναπτυχθούν επιχειρηματικά στο χώρο της Μόδας, αναλύοντας ένα, ένα, τα βήματα για το χτίσιμο μιας υγιούς και σύγχρονης επιχείρησης Μόδας...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
• Γενικές Λειτουργίες, Οργανωτική Δομή Ξενοδοχειακής Μονάδας • Διοίκηση και οργάνωση τμήματος υποδοχής:Τμήμα υποδοχής, , Υποδοχή πελατών, Ρεσεψιόν, Τηλεφωνική Υπηρεσία, Τήρηση Λογαριασμών, Ταμείο, Μεταφορά αποσκευών...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
• Εισαγωγή – Βασικές Έννοιες – Ορισμοί : Εισαγωγή στη έννοια και στο περιεχόμενο του τουρισμού , Βασικές τουριστικές έννοιες ,εξέλιξη και ανάπτυξη και του τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Το σεμινάριο Event Management σας καλεί σε μια δημιουργική διαδρομή που εμπλέκει πλήρως τους συμμετέχοντες σε μια παραγωγική εμπειρία μάθησης. ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική παρακίνηση, υποστήριξη και διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις σύγχρονες αρχές του management σχετικά με την οργάνωση, ανάλυση καταστάσεων, έλεγχο παραγωγικότητας, διοίκηση δια στόχων, τεχνικές λήψης αποφάσεων κ.α. για να βελτιώσουν την διοίκηση ομάδω...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Management Marketing, Human Resources Management, Crisis Management, Project Management, Public Relations, Communication Skills & Body Language, Personal Branding ......
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Μαθηματική Κατασκευή Χρηματοοικονομικών Υποδειγμάτων – Προβλέψεις. Τραπεζικές Συναρτήσεις στο excel. Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών ......
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων διοίκησης και διαχείρισης μιας ομάδας πωλήσεων ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν θεωρητικά και πρακτικά τις βασικές αρχές της διαχειριστικής διεύθυνσης ( management) , με στόχο να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην εργασία με βασικά εργα...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Η μετάβαση στη μεθοδολογία του Performance Coaching (Αναπτυξιακή Υποστήριξη Απόδοσης) ατόμων και ομάδων έχει τη δυναμική να αυξήσει δραστικά τη δέσμευση και την απόδοση των εργαζομένων. ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι ενισχύσει με πρακτικές μεθόδους, μεταφορά εμπειρίας και καθοδήγηση, γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες (υπάρχουσες ή εν εξελίξει) στην προσπάθεια τους για επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/05/2019
Θεματικές ενότητες: Στρατηγική και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, Τεχνικές παραγωγής καινοτόμων ιδεών και λύσεων για το σωστό πρόβλημα, Τεχνική αξιολόγησης και κατάταξης των προτεινόμενων λύσεων, Εμπόδια και αντιστάσεις στη λή...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση του σχεδιασμού και του συντονισμού μιας συνάντησης. Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής στη συνάντηση και η επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων ...
ΑΘΗΝΑ 06/05/2019
Αντικείμενο του Σεμιναρίου είναι η παροχή εφαρμοσμένης εκπαίδευσης με workshop, παραδείγματα και role playing στους Managers της πρώτης βαθμίδας που είναι οι Εργοδηγοί, προκειμένου να ενισχύσουν τις δεξιότητες που απαιτούν οι σ...
ΑΘΗΝΑ 07/05/2019
Η Διαχείριση της Αλλαγής, και ακόμα περισσότερο των επιπτώσεων της αλλαγής, είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες για όλους τους Οργανισμούς – ιδιαίτερα σε καιρούς αβεβαιότητας. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/05/2019
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Ένα επιτυχημένο σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (ERM) μπορεί να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα εμφάνισης και τις επιπτώσεις των Κινδύνων και να αποφέρει Οφέλη που σχετίζονται με καλύτερες Αποφάσεις, επιτυχημένη αντιμετώπιση αλλαγώ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Πωλήσεων & Management
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια HR-Management-Marketing-Sales
Πραγματοποιούνται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας