ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ
με τον Δ. Μπουραντά
Αθήνα 28/2, Θεσ/νίκη 22/2
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη) 60ωρών
Πραγματοποιείται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως
Πιστοποιημένα Diplomas, Certificates & Σεμινάρια
Business-Secretary-Digital
Logistics-Accounting
business managment

Σεμινάρια: Γραμματειακή Υποστήριξη

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 16 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Οργάνωση Γραφείου, Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων, Οργάνωση Εργασιών/ Προτεραιοτήτων- Οργανόγραμμα, Εμπορική Αλληλογραφία- Σύνταξη Επιστολών, Τήρηση Πρωτοκόλλου, Οργάνωση Εκδηλώσεων- Meeting, Τεχνικές ...
ΑΘΗΝΑ 26/02/2018
Η κατανόηση της σημασίας της γραπτής επικοινωνίας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, της ανάδειξης των σημαντικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής των εμπορικών ή άλλων επιστολών, ώστε οι καταρτιζόμενες να βοηθήσουν τον π...
ΑΘΗΝΑ 28/02/2018
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ποιοτικής εικόνας της επιχείρησης έχει η επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους, υπηρεσίες κλπ. είτε αυτή γίνεται μέσω γραπτών κειμένων, είτε τηλεφωνικά....
Η ταχεία εκμάθηση της πληκτρολόγησης σε μικρά ή μεγάλα κείμενα. Η εκπαίδευση γίνεται με τη βοήθεια προγράμματος και με την ταυτόχρονη χρήση υπολογιστή....
Το Diploma στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης , στην επίλυση προβλημάτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα σας κάνουν απαραίτ...
Tο σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον εργασίας. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν εργασία ως γραμματειακό προσωπικό στην Ελ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν την λειτουργία της Γραμματειακής υποστήριξης, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές έτσι ώστε να α...
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης CSMA. Κριτήρια Διαφοροποίησης & Κατηγοριοποίησης Γραμματείας / Γραμματέως στο Ελληνικό Επιχειρηματικό Περιβάλλον. Ελληνική & Διεθνής Επιχειρηματική Πρακτική ως προς την Οργάνωση, Στελ...
Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στα θέματα που αφορούν την λειτουργία του Γραφείου, και να εφοδιαστούν με απαιτούμενες γνώσεις και τεχνικές έτσι ώστε να αυξήσουν αποτελεσμ...
Ο Τομέας Εκπαίδευσης Secretarial Support Services απευθύνεται σε Γραμματείς της Γενικής Διεύθυνσης αλλά και άλλων τμημάτων της επιχείρησης που επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να ενισχύ...
ΑΘΗΝΑ 19/03/2018
Να σκιαγραφήσει το «πορτραίτο» της σύγχρονης Γραμματέως Διευθύνσεως, Να περιγράψει τα σύγχρονα καθήκοντα και τις αυξημένες αρμοδιότητές της, Να αναπτύξει τις προσωπικές τις ικανότητες για επικοινωνία και διαχείριση συνδιαλλαγών...
Το Σεμινάριο Οργάνωση & Διαχείριση Γραφείου στοχεύει στο να θα μάθετε τις κυριότερες έννοιες που αφορούν θέματα Οργάνωσης Γραφείου. Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υπ...
Το σεμινάριο Γραμματέων αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο για την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση των υπηρεσιών του εργαζομένου, καθώς και την ανάπτυξη περαιτέρω τεχνικών που υποβοηθούν και ολοκληρώνουν τον σύγχρονο επαγγε...
ΑΘΗΝΑ 14/05/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να διευρύνει το φάσμα των προσωπικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε καίριους τομείς, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον περίπλοκο και απαιτητικ...
ΑΘΗΝΑ 21/05/2018
Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης , στην επίλυση προβλημάτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα σας κάνουν απαρα...
ΑΘΗΝΑ 08/06/2018
Το ταχύρυθμο αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων, με βάση το syllabus πιστοποίησης της ACTA, προκειμένου οι συμμετέχουσες σε αυτό να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες κ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Νέα Σεμινάρια
από την EQA Hellas

Coaching & Leadership
HRM - Lean Management

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας