Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης - Secretaries Management Assistant

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning).

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση (e-learning). Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, μεταλυκειακής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο σχετικό χώρο. Τέλος, απευθύνεται σε όλους όσοι σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στην απόκτηση των κρίσιμων δεξιοτήτων που απαιτεί η θέση.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να διασφαλισθεί το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών στο χώρο του γραφείου. Να μπορούν ως κάτοχοι της Πιστοποίησης, να θεωρηθούν ρυθμιστές της Γραμματειακής Λειτουργίας του Οργανισμού ή της επιχείρησης, όπου θα σταδιοδρομήσουν.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Secretaries Management Assistant (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης απευθύνεται σε Γραμματείς Διοίκησης/Διεύθυνσης, στο τμήμα γραμματειακής υποστήριξης όλων των επιπέδων και κατηγοριών Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Μονάδων Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Στρατιωτικών Μονάδων, Μονάδων Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικής, Μονάδων Υγείας, που εμπλέκονται με την οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών θεμάτων διοικητικογραμματειακής στήριξης, που σχετίζονται με την κατ΄ιδίαν επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Θεματικές Ενότητες
1. Οργάνωση του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
2. Κύριες Εργασίες Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
3. Γνώσεις Δεξιότητες και Ικανότητες Κατόχου της Θέσης
4. Διεύθυνση του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
5. Απαιτήσεις της Ανώτατης Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού, για την Ορθολογική Λειτουργία του Τμήματος/Θέσης Γραμματείας Διοίκησης
6. Ανοιχτό Καινοτομικό Management Τομέα Γραμματείας Διοίκησης και Οριοθέτηση του Πλαισίου Επαγγελματικού Περιγράμματος Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης Επιχείρησης/Οργανισμού
7. Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου
8. Δημόσιες Σχέσεις
9. Ηλεκτρονική Δακτυλογραφία (Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας Ελληνικού – Αγγλικού πληκτρολογίου – Σύμβολα)
10. Εμπορική Αλληλογραφία
11. Τηλεφωνική Επικοινωνία
12. Διαχείριση Παραπόνων
13. Γλώσσα Σώματος και Διαπροσωπικές Σχέσεις
14. Εκμάθηση εφαρμογών Microsoft Word ή Microsoft Excel ή Microsoft Outlook
15. Προετοιμασία για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ACTA CSMA

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 2 ½ Μήνες / 9 ώρες εβδομαδιαία || 3 Μήνες / 6 ώρες εβδομαδιαία
  • Επαγγελματική εκπαίδευση
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως ή Δια ζώσης
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον χρέωση

  • Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης - Secretaries Management Assistant
  • Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind Typing System (Greek - English - Numeric keypad).

CSMA Πιστοποίηση (με επιπλέον επιβάρυνση εξέτασης)

  • Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης (CSMA)
    Certified Secretaries Management Assistants

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ:

Το Σχήμα Πιστοποίησης Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.