ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οργάνωση Καθημερινότητας
Αθήνα 4/2
Θεσσαλονίκη 23/1
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια HR-Management-Marketing-Sales
Πραγματοποιούνται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Πωλήσεων & Management
business managment

Σεμινάρια: Βελτίωση Εταιρικών Διαδικασιών

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 16 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 27/01/2020
Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη βαθύτερη κατανόηση εννοιών της επιχειρησιακής συνέχειας και στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης, συμπεριλαμβάνοντας: εκτίμηση κινδύνων συνέχειας, ανάλυση...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/01/2020
Η κατανόηση των εννοιών, των κριτηρίων και των μεθόδων αξιολόγησης του μοντέλου EFQM....
ΑΘΗΝΑ 03/02/2020
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναπροσαρμόσουν και να επανασχεδιάσουν την προσωπική τους στρατηγική στο εταιρικό περιβάλλον. Θα διευκολυνθούν στην ανάπτυξη της επικοινωνίας, μέσα στον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτευχθεί ......
ΑΘΗΝΑ 03/02/2020
Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε τα βασικά τμήματα του ξενοδοχείου και θα αναλύσουμε το τουριστικό ξενοδοχειακό προϊόν μέσα από την διαδικασία της Απόλυτης φιλοξενίας. Ο εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει σε θεωρητικό επίπεδο τα τμήματα ε...
ΑΘΗΝΑ 06/02/2020
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Management Essentials, περιλαμβάνει τη θεωρητική και βιωματική προσέγγιση της ανάπτυξης σύγχρονων διοικητικών μεθόδων και πρακτικών (best practices) προσαρμοσμένα κατάλληλα στις ανάγκες στελεχών επιχει...
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση πάνω στις βασικές αρχές και λειτουργίες της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας καθώς και η βαθύτερη κατανόηση των λόγων για τους οποίους η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, αναλύεται ...
ΑΘΗΝΑ 24/02/2020
Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να ανακτά κρίσιμες λειτουργίες μετά από κάποιο γεγονός απώλειας κρίσιμων πόρων....
ΑΘΗΝΑ 28/02/2020
Όλο και περισσότεροι οργανισμοί ενσωματώνουν την καινοτομία στη στρατηγική και στις πρακτικές τους. Όλο και περισσότεροι κορυφαίοι εκτελεστικοί διευθυντές (CEOs) ανά τον κόσμο, αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την ηγεσία της κ...
ΑΘΗΝΑ 16/03/2020
Η απόκτηση σφαιρικής γνώσης για τους πυλώνες μιας στρατηγικής επιχειρησιακής ηθικής και τα συστατικά ενός Κώδικα Δεοντολογίας μέσα από την εμπειρία των συμβούλων της PRIORITY από αντίστοιχα έργα....
ΑΘΗΝΑ 17/03/2020
H παροχή των θεωρητικών γνώσεων αλλά και η πρακτική εξάσκηση στην διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301, καθώς και προετοιμασία για την επαγγελματική πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead A...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/04/2020
Εισαγωγή στο Six Sigma, Six Sigma ορισμός Project, Επιλογή διεργασίας για Project, Ανάπτυξη Six Sigma, Χαρτογράφηση διεργασίας (Process Mapping), Εργαλεία Προτεραιότητα εισόδου Ανάλυση Failure Mode Effect...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23/04/2020
Σκοπός και Στόχοι προγράμματος : Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις βασικές έννοιες και αρχές στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών Να κατανοήσουν τις μεθόδους αναγνώρισης και χρήσης των κατάλληλων Κρίσιμων Δεικτών Απόδ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/05/2020
Λιτή φιλοσοφία και Λιτή Επιχείρηση. Αξία και σπάταλη στην λογική της Διοίκησης. Γιατί λιτή τώρα και γιατί όχι αργότερα; Ταχύτητα και αποδοτικότητα στην εποχή του Industry 4.0 ......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/06/2020
Ημέρα 1 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. 2η ημέρα Χρησιμοποιώντας τις αρχές Λιτής Παραγωγής και 6 σίγμα στην επίλυση προβλημάτων. 3η ημέρα Kaizen Lean A3 model problem solving....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15/06/2020
Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ προσφέρει μια διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση Six Sigma Green Belt που οδηγεί στην αντίστοιχη πιστοποίηση. Το πρόγραμμα Green Belt παράλληλα αποτελεί το πρώτο βήμα για να αποκτήσουν μελλοντικά οι συμμετέχοντες το ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/06/2020
Οι συμμετέχοντες σε αυτό τα σεμινάριο, θα κατανοήσουν: Την ιδέα της Λιτής παραγωγής συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος στον πελάτη, τις αρχές και τα εργαλεία του LeanManufacturing και την αξιοποίησή τους γ...
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Diplomas με QUALITY TRAINING LABEL ADVANCE
Business-Secretary-Digital
Tourism-Logistics-Banking

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας