ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
με τον Δ. Μπουραντά
Αθήνα 22/3, Θεσ/νίκη 15/3
Νέα Σεμινάρια
από την EQA Hellas

Coaching & Leadership
HRM - Lean Management
business managment

Σεμινάρια: Project Management

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Τοποθεσία

v

Βρέθηκαν 12 Σεμινάρια

Βασικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Project Management Professional (PMP®) του Project Management Institute (PM...
Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί το de facto standard του project management στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή του πλέον είναι παγκόσμια. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε...
Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα: Κατανοούν την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2, Γνωρίζουν τις 7 Αρχές (Principles), τα 7 Θέματα (Themes) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2, Είναι ικανοί να ενσωματ...
To Project Management αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου, είτε αυτό είναι ένα προϊόν για κάποιο πελάτη είτε είναι μια εσωτερική εταιρική εργασία. Εφαρμόζοντας σωστά τις αρχές του Project Management μπο...
ΑΘΗΝΑ 26/03/2018
Αποκτήστε τον τίτλο του Certified Project Manager (C|PM) μέσω αυτού του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποίησης. Η πιστοποίηση απονέμεται από το IIBCouncil, τμήμα του EC-Council, ενώ το πρόγραμμα είναι σχεδιασμέν...
Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει αναλυτικά την τελευταία έκδοση του πλεόν δημοφιλούς λογισμικού για την διαχείριση έργων, του Microsoft Project 2013. Το σεμινάριο είναι 100% πρακτικό, και υλοποιείται πάνω σε υπολογιστή: κάθε εκπαι...
ΑΘΗΝΑ 31/03/2018
Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στη...
ΑΘΗΝΑ 12/04/2018
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα: Γνωρίζετε τις έννοιες και τις γνωστικές περιοχές της Διαχείρισης Έργου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του MS Project. Μπορείτε να ορίσετε σωστά το περιεχόμεν...
ΑΘΗΝΑ 16/04/2018
Οι σύγχρονοι οργανισμοί υλοποιούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους μέσω έργων και προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια αποτελεσματική μορφή οργάνωσης, η οποία να υποστηρίζει έναν προσανατολισμένο σε έργα ...
To εισαγωγικό αυτό σεμινάριο προσφέρει λεπτομερή γνώση της μεθοδολογίας PRINCE2™ (PRojects IN Controlled Environments), καλύπτοντας τις 7 διεργασίες, τα 7 θέματα και τις 7 αρχές κομβικής σημασίας για την εκτέλεση ενός έργου κατ...
ΑΘΗΝΑ 11/06/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και ικανότητες ώστε είτε να μπορούν να ηγηθούν ενός έργου είτε να είναι αποδοτικά και χρήσιμα μέλη της ομάδας έργου....
ΑΘΗΝΑ 11/06/2018
Τι είναι το Project Risk, διεργασίες διαχείρισης Κινδύνων στα έργα, στάση και συμπεριφορά της επιχείρησης - οργανισμού έναντι των ρίσκων: Προσεγγίσεις Risk averse, risk neutral, risk seeking......
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια HR-Management-Marketing-Sales
Πραγματοποιούνται σε αίθουσα
και εξ αποστάσεως

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας