Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο σε αίθουσα

Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Critical Path - Consulting & Training
ΑΘΗΝΑ
27/03/2023 έως 07/04/2023
24 ώρες
ΑΘΗΝΑ
09/05/2023 έως 26/05/2023
24 ώρες

Εισηγητής

Γιάννη Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων. Είναι πιστοποιημένος σε PRINCE2 Foundation και Practitioner από την APMG, PMP και Agile Certified Practitioner (ACP) από το PMI, ενώ έχει και τις πιστοποιήσεις IPMA-D και MCTS για το MS Project. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού παραρτήματος του PMI, ενώ ήταν μέλος και της οργανωτικής επιτροπής του πρώτου συνεδρίου Project Management στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2006. Έχει υπάρξει επίσης αξιολογητής για το IPMA Global Project Excellence Award.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους συνεργάζονται ή συμμετέχουν σε έργα που υλοποιούνται σύμφωνα με την μεθοδολογία PRINCE2 και επιθυμούν να προετοιμασθούν και να δώσουν τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation.

Σκοπός

Η μεθοδολογία διαχείρισης έργων PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) αποτελεί το de facto standard του project management στη Μεγάλη Βρετανία, και η εξάπλωσή του πλέον είναι παγκόσμια. Μπορεί να προσαρμοσθεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη έργων κάθε είδους. Πάνω από ένα εκατοmμύριο εξετάσεις PRINCE2 έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως μέχρι στιγμής. Στο σεμινάριο καλύπτεται η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, PRINCE2 2017.

Foundation: ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι να πιστοποιήσει ότι ο υποψήφιος έχει την κατάλληλη γνώση και κατανόηση για να εργασθεί αποτελεσματικά σαν μέλος μιας ομάδας έργου σε περιβάλλον PRINCE2. Το επίπεδο πιστοποίησης Foundation είναι προαπαίτηση για το επόμενο επίπεδο πιστοποίησης, το Practitioner.
Η εξέταση, η οποία γίνεται στο τέλος του σεμιναρίου, αποτελείται από 60 multiple-choice ερωτήσεις σε 60 λεπτά. Απαιτείται σωστή απάντηση σε τουλάχιστον 55% των ερωτήσεων, ενώ ο υποψήφιος δεν μπορεί να έχει μαζί του κανένα βοήθημα.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:

  • Κατανοείτε την δομή, το περιεχόμενο και τα οφέλη του PRINCE2 2017.
  • Γνωρίζετε τις 7 Αρχές (Principles), τα 7 Θέματα (Themes) και τις 7 Διεργασίες (Processes) του PRINCE2.
  • Κατανοείτε το περιεχόμενο των PRINCE2 Management Products, όπως επίσης τους ρόλους και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του PRINCE2..
  • Έχετε εξοικειωθεί με τις έννοιες του PRINCE2 μέσα από πρακτικά παραδείγματα και case studies.
  • Έχετε εξασκηθεί με τα κατάλληλα PRINCE2 τεστ και ασκήσεις.
  • Είστε έτοιμοι να δώσετε και να περάσετε τις εξετάσεις PRINCE2 Foundation!

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενο σεμιναρίου
Εισαγωγή στο PRINCE2
Τι είναι η μεθοδολογία PRINCE2;
Μορφή, διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων.

Βασικές Έννοιες
Ορισμός και χαρακτηριστικά των έργων.
Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργων. Τι διαχειριζόμαστε;
Ενσωμάτωση του PRINCE2 σε οργανισμούς και έργα
PRINCE2 σε προγράμματα και μικρά έργα
Οργάνωση και ρόλοι στο project management.
Δομή και οφέλη του PRINCE2.

Τα 7 principles (αρχές) του PRINCE2
Ορισμοί και παραδείγματα.

Τα 7 themes (θεματικές ενότητες) του PRINCE2
Business Case
Organization
Quality
Plans
Risk
Change
Progress

Τα 7 processes (διεργασίες) του PRINCE2
Starting Up
Directing
Initiating
Managing a Stage Boundary
Controlling a Stage
Managing Product Delivery
Closing a Project.

ΕΞΕΤΑΣH PRINCE2
Foundation – Εξέταση μίας ώρας

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 40 διδακτικές ώρες

Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής:

  • 27, 29, 31 Μαρτίου, 3, 5, 7 Απριλίου 2023 (6 απογεύματα 18:00 - 21:15)
  • 9, 11, 16, 18, 24, 26 Μαΐου 2023 (6 απογεύματα 18:00 - 21:15)

Οι εξετάσεις δίνονται και online από τον υπολογιστή σας!
Οι εξετάσεις δίνονται στο τέλος του σεμιναρίου!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες μας τις εκπαιδεύσεις και απομακρυσμένα, ζωντανά μέσω live streaming από τη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα zoom. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδεθούν από το σπίτι ή τη δουλειά τους, από τον υπολογιστή, το laptop ή ακόμα και το κινητό τους!

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.