Βρείτε Σεμινάρια
x
Αναστάσιος Γερασιμάτος
Emergency, Crisis & Disaster Manager
Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων, Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας

Ο κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ, εκπαιδεύτηκε και ειδικεύτηκε στην Φρανκφούρτη επί 25 χρόνια στον Deutsches Rotes Kreuz, απ’ όπου απέκτησε την ειδικότητα του Επιχειρησιακού Αρχηγού στο πεδίο των Καταστροφών και το πτυχίο του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών στην Διοίκηση Οργανισμών στο πεδίο των Καταστροφών. Επιπλέον είναι Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών στις Πρώτες Βοήθειες, στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση, στην παροχή Υγειονομικών Υπηρεσιών σε Καταστροφές, στην Διοίκηση Ομαδαρχών σε Επιχειρησιακές Μονάδες Μ.Κ.Ο. Είναι Εκπαιδευτής στην έρευνα και διάσωση σε καταστροφές και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Εργάστηκε επί πολλά χρόνια ως ανώτερο διοικητικό και επιχειρησιακό στέλεχος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους τομείς πρώτων βοηθειών, διάσωσης και αντιμετώπισης καταστροφών. Δημιούργησε και οργάνωσε εξ υπαρχής όλο το εθελοντικό κίνημα του Οργανισμού στα ανωτέρω πεδία, ανέπτυξε εθνικό δίκτυο περιφερειακών τμημάτων και επιχειρησιακών εθελοντών, ίδρυσε το τμήμα εκπαίδευσης, το πιστοποίησε διεθνώς κατά ISO, ίδρυσε εξ υπαρχής την σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, την ομάδα διάσωσης, την κυνοφιλική ομάδα διάσωσης, την σχολή εφήβων εθελοντών, ξεκίνησε και καθιέρωσε την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς στο πεδίο των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, π.χ. I.F.R.C., I.L.S.E., F.E.E., E.R.C., etc

Εργάστηκε ως Επικεφαλής Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και σε περιοχές ενόπλων συρράξεων ως Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων.

Έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 14.000 ώρες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων, εθελοντές, στρατιωτικούς, αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας, στελέχη δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, κρατικούς λειτουργούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Εργάστηκε ως Εκπαιδευτής – Επιμορφωτής σε προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει εκδώσει περισσότερα από 25 εκπαιδευτικά εγχειρίδια και βιβλία, ενώ η αρθρογραφία του καλύπτει όλο το φάσμα της υγείας, πολιτικής προστασίας, εθελοντισμού, οργάνωσης και διοίκησης, προσφύγων.

Άρθρα του Α. Γερασιμάτου

Καριέρα, τεχνολογία, συνέδρια και νέα σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για θέματα εκπαίδευσης και εργασίας