20/01/2017

Προετοιμασία επιχείρησης διάσωσης: Μέρος πέμπτο

του Α. Γερασιμάτου
Αρθρογραφία

Τέσσερις Προϋποθέσεις για την ανάδειξη ενός
Ικανού Επιχειρησιακού Εθελοντή Διασώστη

Κάθε υποψήφιος εθελοντής διασώστης, με την εγγραφή του σε μια εθελοντική διασωστική οργάνωση, θεωρεί (χωρίς να γνωρίζει) ότι θα βιώσει τρία στάδια. Πρώτο, της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και να πιστοποιηθεί γι’ αυτές. Δεύτερο, της κινητοποίησης και προσφοράς ώστε να σώσει ανθρώπινες ζωές και να ανακουφίσει από τον πόνο. Τρίτο, της συναρπαστικής εμπειρίας που προσφέρει ο κίνδυνος, το επείγον, η περιπέτεια, η προσφορά, η ομαδικότητα, η ανιδιοτέλεια, οι αποστολές.

Εννέα στους δέκα υποψήφιους εθελοντές διασώστες αναμένουν ότι η εκπαίδευση θα είναι και πρέπει να είναι βασικό στάδιο της ανάδειξής τους σε όποια εθελοντική διασωστική οργάνωση κι αν εγγραφούν.

Δεύτερο Στάδιο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το δεύτερο,κύριο στάδιο για την ανάδειξη Ικανού Επιχειρησιακού Εθελοντή Διασώστη, είναι το στάδιο της εκπαίδευσης.

Στην φάση της σύστασης της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης, πρέπει να γίνεται εξ αρχής έγγραφη λεπτομερής αναφορά στην δημιουργία τμήματος εκπαίδευσης και να αναλύεται πως αυτό θα λειτουργεί, ποιοι θα το στελεχώνουν, με ποια κριτήρια, σε ποιες θέσεις, με ποιες ειδικότητες, ποια τα γνωστικά αντικείμενα, ποια η διαδικασία εκπαίδευσης, οι ώρες, η βιβλιογραφία, οι εξετάσεις κατά την αξιολόγηση, οι πιστοποιήσεις, κλπ. Όλα πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Το τμήμα εκπαίδευσης είναι νευραλγικής σημασίας τμήμα που εκπαιδεύει και διαμορφώνει πλήρως την προσωπικότητα του εθελοντή διασώστη. Γιατί εθελοντής διασώστης δεν είναι μόνο εκπαίδευση αλλά και καλλιέργεια προσωπικότητας. Όποιος δεν συνειδητοποιεί την συγκεκριμένη παράμετρο, δεν μπορεί να αναδείξει αποτελεσματικό εθελοντή διασώστη στο πεδίο. Η καλλιέργεια της προσωπικότητας του εθελοντή διασώστη, έχει βαρύτητα στην συμπεριφορά του, στην συνεργασία του, στην προσφορά του.

Εθελοντική διασωστική οργάνωση που διαθέτει τμήμα εκπαίδευσης χωρίς καταγεγραμμένη διάρθρωση, κριτήρια, επίπεδα, στόχους, αποτελέσματα, κλπ τα οποία να είναι δημοσιοποιημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ή / και δεν τηρούνται απαρέγκλιτα, δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, ούτε σαν οργανωμένη δομή, ούτε σαν ποιότητα εκπαίδευσης, ούτε σαν αξιόπιστο στελεχιακό δυναμικό. Απεναντίας πρέπει να υποψιάζει τον ενδιαφερόμενο περί ανευθυνότητας και προχειρότητας που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις, όταν παραστεί ανάγκη παροχής βοήθειας.

Περιπτώσεις όπου ένα νέο μέλος εισέρχεται σε μια εθελοντική διασωστική οργάνωση, με την ιδιότητα ή / και την ειδικότητα του εθελοντή διασώστη, πρέπει να περνά απαραίτητα από αξιολόγηση και από μικρής διάρκειας εκπαίδευση (ταχύρρυθμη), ώστε αμφότεροι να κατανοήσουν ότι καλώς έχουν εννοήσει έννοιες, όρους, διαδικασίες, ευθύνες, υποχρεώσεις, ότι μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν τους ίδιους σκοπούς και στόχους.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της εκπαίδευσης των υποψηφίων εθελοντών διασωστών, πρέπει να πληροί τα πρότυπα εκπαίδευσης των διεθνών οργανισμών και να ακολουθεί το μοντέλο της «μεικτής εκπαίδευσης», το οποίο συνδυάζει τα παραδοσιακά πρότυπα με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να διατίθεται σταδιακά, σε έντυπη ή / και ψηφιακή μορφή. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των υποψηφίων εθελοντών διασωστών, ανά επίπεδο, ανά κατηγορία, ανά πιστοποίηση. Εγχειρίδια εκατοντάδων σελίδων που δίδονται σε υποψήφιους εθελοντές διασώστες με την είσοδό τους στην εθελοντική διασωστική οργάνωση, για να τα διαβάσουν και να δώσουν γραπτές εξετάσει σε λίγες ημέρες, σημαίνει ανεξέλεγκτη και ανεύθυνη εκπαιδευτική διαδικασία.

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση - E-Learning Education

Σχεδόν στο σύνολό τους οι εθελοντικές διασωστικές οργανώσεις στην Ελλάδα, όσες διαθέτουν έστω και υποτυπωδώς τμήμα εκπαίδευσης, από τις μεγαλύτερες και πλέον γνωστές έως τις μικρότερες, έχουν μείνει στα μοντέλα εκπαίδευσης της 10ετίας του 1990.Η κοινωνία άλλαξε, ο κόσμος άλλαξε, η μεθοδολογία εκπαίδευσης άλλαξε, οι ανάγκες επέβαλλαν νέους, σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης, προς όφελος και των εκπαιδευτικών οργανισμών και των εκπαιδευομένων. Αλλά ουδείς εκ των ανωτέρω ακολούθησε.

Σήμερα, στην Ελλάδα του 2017 μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης του υποψήφιου εθελοντή διασώστη, μπορεί και επιβάλλεται να είναι ενιαίο για όλη την χώρα, κοινό για όλες τις εθελοντικές διασωστικές οργανώσεις, με ενιαίο και αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό θα διευκολύνει πολύ στις διαδικασίες, στον χρόνο, στους πόρους, στους εμπλεκόμενους.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή η μικτή εκπαίδευση (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) σε κοινές θεματικές ενότητες, έχει πολλά πλεονεκτήματα για τις εθελοντικές διασωστικές οργανώσεις, για τους εκπαιδευόμενους υποψήφιους εθελοντές διασώστες, για την κοινωνία και τις κρατικές υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντών διασωστών.

Ενιαία Βασική Ύλη Διδασκαλίας, Ενιαία Εγχειρίδια Εκπαίδευσης
Ενιαία Πιστοποίηση Εθελοντή

Κάθε εθελοντική διασωστική οργάνωση, στο κύριο πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψηφίων εθελοντών διασωστών, πριν από τις κατευθύνσεις - εξειδικεύσεις,πρέπει να περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση δύο βασικών θεματικών ενοτήτων σε βασικές έννοιες, ιστορικά στοιχεία, διεθνή πρωτόκολλα, νομοθεσία, κλπ, και να οδηγεί στην πρώτη πιστοποίηση.

Πρώτη Ενιαία Θεματική Ενότητα
1. Τι είναι εθελοντής;
2. Τι είναι εθελοντισμός;
3. Τι είναι εθελοντική εργασία;
4. Τι είναι εθελοντική οργάνωση;
5. Τι είναι διεθνής χάρτα εθελοντισμού;
6. Τι είναι πολιτική προστασία;
7. Τι είναι κώδικας δεοντολογίας του εθελοντή;
8. Τι είναι κοινωνία των πολιτών;
9. Ιστορία του εθελοντισμού στην Ελλάδα.
10. Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Δομή και Δράσεις

Η εκπαίδευση αυτή δύναται να παρέχετε και εξ αποστάσεως. Να αποστέλλεται σταδιακά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υποψήφιου εθελοντή διασώστη, εκπαιδευτικό υλικό, πηγές, άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α. με ενιαίες οδηγίες μελέτης. Η πρώτη ενιαία θεματική ενότητα αφορά στον Εθελοντισμό γενικότερα. Η γνώση που παρέχεται αναλύει όλο το φάσμα του εθελοντισμού, της εθελοντικής εργασίας, της πολιτικής προστασίας, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όλων όσων εμπλέκονται στο πεδίο του εθελοντισμού, στο έργο των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων και στον ρόλο τους στις παγκόσμιες κρίσεις.

Δεύτερη Ενιαία Θεματική Ενότητα
1. Θεμελιώδεις Αρχές Διεθνούς Ανθρωπιστικής Βοήθειας
2. Κώδικας Δεοντολογίας για το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Αντιμετώπιση Καταστροφών
3. Η φυσιογνωμία και ο ρόλος του Εθελοντή Διασώστη
4. Περιβάλλον Εργασίας του εθελοντή διασώστη
5. Ισχύουσα Νομοθεσία (Ποινικός Κώδικας :άρθρα 288, 306, 307, κ.α.δ.) και (Εγκύκλιος Υ4Α/οικ.107500 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Φ.Ε.Κ. 219/τΒ/22.02.07), κ.λ.π.

Η εκπαίδευση αυτή δύναται να παρέχετε και εξ αποστάσεως. Να αποστέλλεται σταδιακά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υποψήφιου εθελοντή διασώστη, εκπαιδευτικό υλικό, πηγές, άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α. με ενιαίες οδηγίες μελέτης. Η δεύτερη ενιαία θεματική ενότητα αφορά στην διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια γενικότερα που προσφέρεται στο πεδίο των πολέμων και των καταστροφών. Η γνώση που παρέχεται αναλύει όλο το φάσμα των θεμελιωδών αρχών της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, τον διεθνή κώδικα δεοντολογίας των διεθνών και εθνικών Μ.Κ.Ο. στην αντιμετώπιση καταστροφών, στην ισχύουσα νομοθεσία και στην υπόσταση του εθελοντή διασώστη.

Η ολοκλήρωση της ανωτέρω εκπαίδευσης στις δύο ενιαίες βασικές θεματικές ενότητες, Εθελοντισμού και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ανεξάρτητα από την εθελοντική διασωστική οργάνωση που παρέχει την εκπαίδευση, πρέπει να οδηγεί στο Πρώτο Ενιαίο Επίπεδο Πιστοποίησης, ήτοι :

Πιστοποιημένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας Γενικών Καθηκόντων

Για την έως αυτού του σημείου γενική και ενιαία εκπαίδευση, απαιτείται κοινή προσπάθεια και συντονισμός όλων των εθελοντικών διασωστικών οργανώσεων της Ελλάδος, κάτω από την ομπρέλα ενός επίσημου φορέα, π.χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος ή του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ή άλλου εθνικού αξιόπιστου φορέα.

Ο φορέας αυτός θα εκπαιδεύει, θα πραγματοποιεί αδιάβλητες εξετάσεις και θα εκδίδει το ενιαίο πιστοποιητικό εκπαίδευσης, με τίτλο «Πιστοποιημένος Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας Γενικών Καθηκόντων».Ο φορέας αυτός θα καθορίσει εγγράφως και θα δημοσιοποιήσει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστοποίηση αυτή.

Το κόστος για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, με την συμμετοχή όλων όσων περιγράφονται και εννοούνται, είναι αμελητέο για κάθε εθελοντική διασωστική οργάνωση και πιθανόν να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ ετησίως.

Οι μεγάλες Μ.Κ.Ο. θα επωφελούνται από μια εθνικής εμβέλειας πλατφόρμα ενιαίας και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, με αδιάβλητο χαρακτήρα και αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης, με εθνική πιστοποίηση υψηλού επιπέδου.

Οι μικρές Μ.Κ.Ο. θα επωφελούνται από το πολύ χαμηλό κόστος, την συμμετοχή σε μια θεσμοθετημένη και πιστοποιημένη εκπαιδευτική διαδικασία μεγάλης κλίμακας που θα ήταν αδύνατον να την χρηματοδοτήσουν και δημιουργήσουν κατά μόνας, από την αξιοπιστία ενός εθνικού ενιαίου συστήματος πιστοποίησης των εθελοντών τους.

Τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα από τα αναγραφόμενα, είτε σε κόστος, είτε σε ποιότητα εκπαίδευσης και αξιολόγησης, είτε σε διευκόλυνση της συμμετοχικής διαδικασίας εκατοντάδων πολιτών, είτε στον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης, είτε στο κύρος και αξιοπιστία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης, κλπ.Ακόμη και η διαρκής μετακίνηση εθελοντών από Μ.Κ.Ο. σε Μ.Κ.Ο. για διάφορους λόγους, έχει πολλαπλά οφέλη για τις Μ.Κ.Ο. υποδοχής, αφού εξασφαλίζει ότι ο εισερχόμενος εθελοντής γνωρίζει επακριβώς ποιος είναι ως εθελοντής, που βρίσκεται, τι μπορεί να προσφέρει, ποια τα καθήκοντα και ποιες οι υποχρεώσεις του, πως αναγνωρίζεται η προσφορά του, πως καλύπτεται κατά την επιχειρησιακή του δράση, πως εξελίσσεται,κλπ.

Εκπαίδευση Ειδικότητας

Έχοντας πλέον έναν ώριμο στον εθελοντισμό, υποψήφιο εθελοντή διασώστη, οφείλει η εθελοντική διασωστική οργάνωση να του δώσει το αναφαίρετο δικαίωμα να επιλέξει την κατεύθυνση την οποία επιθυμεί να ακολουθήσει, ακόμη και διευκολύνοντάς τον, μέσα από εξατομικευμένη συζήτηση. Αυτό προϋποθέτει από την εθελοντική διασωστική οργάνωση, ξεκάθαρες κατευθύνσεις στον τομέα των επιχειρήσεων διάσωσης.

Στην Ελλάδα, πολλές από τις εθελοντικές διασωστικές οργανώσεις σήμερα και οι ηγεσίες τους πρωτίστως, ζουν σε μια επικίνδυνη για την δημόσια ασφάλεια εικονική πραγματικότητα, την οποία εντέχνως, εσφαλμένα κι επικινδύνως μεταφέρουν στους ανυποψίαστους πολίτες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην διάσωση, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους σε μια δύσκολη στιγμή. Οι περισσότερες, παράγουν εθελοντές διασώστες που δεν πληρούν ούτε τα ελάχιστα κριτήρια.

Ο τομέας της Έρευνας και Διάσωσης όπως πρέπει να είναι πλήρως, εμπεριέχει δεκάδες διαφορετικούς τύπους, ειδικότητες και εξειδικεύσεις, ανάλογα με το περιβάλλον, τον τύπο, το αντικείμενο, τα καθήκοντα, τα μέσα, κ.λ.π.

• Αστική Έρευνα και Διάσωση
• Ορεινή Έρευνα και Διάσωση
• Δασική Έρευνα και Διάσωση
• Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση
• Εναέρια Έρευνα και Διάσωση
• Διάσωση από Πυρκαγιά
• Έρευνα και Διάσωση σε Ορμητικά Νερά
• Έρευνα και Διάσωση σε Λίμνες
• Έρευνα και Διάσωση σε Άλπεις
• Σπηλαιοδιάσωση
• Σχοινοδιάσωση
• Διάσωση σε Ορυχεία
• Διάσωση σε Βιομηχανικό Περιβάλλον
• Διάσωση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
• Διάσωση από Τροχαία Ατυχήματα
• Έρευνα και Διάσωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
• Επιβίωση σε αστικό, δασικό, ορεινό, θαλάσσιο, κλπ περιβάλλον
• Τακτική Διάσωσης Μάχης
• Διάσωση Ζώων
• Τεχνική Διάσωση
• Παραϊατρική Διάσωση
• Διαχείριση Μαζικών Απωλειών Υγείας
• Παροχή Πρώτων Βοηθειών
• Παροχή Προνοσοκομειακής Υποστήριξης Ζωής
• Παροχή Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών

Όποια κατηγορία εκ των ανωτέρω (κι όχι μόνο) κι αν επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, αυτή εμπεριέχει τουλάχιστον μερικές ακόμη κατευθύνσεις / εξειδικεύσεις.

Η (ανωτέρω) σύντομη αυτή αναφορά, επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να αντιληφθεί ότι, προκειμένου να εξελιχθεί σε Ικανό Επιχειρησιακό Εθελοντή Διασώστη, με γνώσεις και ικανότητες που να του επιτρέπουν να σώσει μια ανθρώπινη ζωή με ασφάλεια, να σταθεί επάξια και ισότιμα δίπλα στον Επαγγελματία Διασώστη, απαιτείται μια σοβαρή προσέγγιση, σχεδιασμό,οργάνωση, ανάπτυξη, διαφάνεια της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης.

Εθελοντικές διασωστικές οργανώσεις στην Ελλάδα που διατείνονται ότι εκπαιδεύουν και αντιμετωπίζουν πάσης φύσεως καταστροφές, παραπλανώντας ηθελημένα τους ανυποψίαστους πολίτες, (χαρακτηριστική περίπτωση εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης με έδρα στην Βόρεια Ελλάδα)έπρεπε να τους είχε ανασταλεί οριστικά η λειτουργία, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, διότι είναι άκρως επικίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια των ανθρώπων που τους εμπιστεύονται.

Τέτοια εθελοντική οργάνωση, δεν υπάρχει σήμερα πουθενά στον πλανήτη.

Το τμήμα εκπαίδευσης, φέρει την ευθύνη για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Διεθνώς, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν καθιερώσει ως στόχο την ποιοτική, με κύρος και αναγνωρισιμότητα εκπαίδευση στους εθελοντές τους, παρέχοντάς τους όλα εκείνα τα εφόδια, με τα οποία εκτός της χρησιμότητάς τους από την ίδια την οργάνωση, μπορούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους ή να αναζητήσουν εργασία (εάν είναι άνεργοι) με τις ειδικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει εντός της εθελοντικής οργάνωσης. Η παράμετρος αυτή έχει να ωφελήσει ιδιαιτέρως τους ανέργους της χώρας μας και γενικότερα όσους αφιερώνουν χρόνο και χρήμα και θυσιάζουν οικογενειακές και εργασιακές στιγμές από την ζωή τους.

Η εκπαίδευση στις εθελοντικές διασωστικές οργανώσεις, πρέπει να έχει πάνω απ’ όλα ως στόχο την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή βοήθειας (οποιασδήποτε μορφής). Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επικεντρώνεται στον πάροχο της βοήθειας που δεν είναι άλλος από τον εθελοντή διασώστη.

Για την εκπαίδευση ειδικότητας κάθε ενδιαφερόμενου στον τομέα της έρευνας και διάσωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν το σωματικό βάρος, η σωματική διάπλαση, η ικανότητα αντίληψης, η κατάσταση της υγείας του, η ψυχολογική κατάστασή του, η κλίση του, τα χαρίσματά του, το γνωσιακό του υπόβαθρο, τα ενδιαφέροντά του, κλπ

Η πιστοποίηση στην εκπαίδευση ειδικότητας, πρέπει να γίνεται απαραιτήτως κατόπιν σοβαρών και αδιάβλητων εξετάσεων, τηρώντας απαρέγκλιτα τις διεθνείς προδιαγραφές και μόνο από πιστοποιημένο / αρμόδιο φορέα ή εάν δεν είναι εφικτό, από πιστοποιημένη / αρμόδια τριμελής επιστημονική επιτροπή εντός ή εκτός της εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης.

Όταν ολοκληρώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία του υποψήφιου εθελοντή διασώστη, όσον αφορά τον τομέα επιχειρήσεων, πρέπει να έχει επιτύχει για τον εκπαιδευόμενο την ανάδειξη και πιστοποίηση :

• γνώσεων της Ικανότητας αυτοπροστασίας
• γνώσεων της Ικανότητας αυτοεπιβίωσης και προσαρμογής
• γνώσεων της Ικανότητας έρευνας
• γνώσεων της Ικανότητας απεγκλωβισμού, διάσωσης, πρώτων βοηθειών, προνοσοκομειακής υποστήριξης ζωής
• γνώσεων της Ικανότητας υποστήριξης της επιχείρησης

Οι πέντε αυτές βασικές ικανότητες, αποτελούν τον πυρήνα της επιχειρησιακής δράσης στην έρευνα και διάσωση.

Επικαιροποίηση Γνώσεων

Οι τομείς της υγείας, της έρευνας και διάσωσης, της παροχής πρώτων βοηθειών, της προνοσοκομειακής υποστήριξης ζωής, της πολιτικής προστασίας, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, του εθελοντισμού, είναι εξελίσιμοι τομείς και διαρκώς νέες μελέτες, νέες τεχνικές, νέες μέθοδοι, νέες διεθνείς οδηγίες, νέες νομοθεσίες, νέα υλικά, νέες συσκευές, αναδεικνύονται ή εφευρίσκονται για να κάνουν πιο αποτελεσματική την διάσωση των ανθρώπων. Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε ειδικά εργαστήρια, μελετούν και εφευρίσκουν τεχνικές και συσκευές που σώζουν τις ζωές αυτών που ευρίσκονται σε κίνδυνο και προστατεύουν τις ζωές αυτών που επιχειρούν για την διάσωση.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση σε κάθε τι νέο, ώστε να διατηρείται ο εθελοντής διασώστης, Ικανός και Επιχειρησιακός.Η πιστοποίηση στην επιμόρφωση κρίνεται απαραίτητη με σοβαρές και υπεύθυνες διαδικασίες.

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση, οτιδήποτε κι αν αφορούν, πρέπει να ολοκληρώνονται με αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου ή επιμορφούμενου για να έχουν κύρος και αξιοπιστία.

Emergency, Crisis & Disaster Manager
Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων, Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας

Προτεινόμενες σχολές

Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Ηράκλειο και Κύπρο

Έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από
30.000 ανώτερα στελέχη!
The Future is Yours.
Αναγνωρισμένα Bachelor's
και Master's
Σεμινάρια & Diplomas
Αθήνα & E-Learning

Κορυφαία επιλογή εκπαίδευσης
επιχειρήσεων και ιδιωτών
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
E-learning Χρημ/κη
Διοικητική & Διοίκηση Έργων
Πιστοποιημένα εκπαιδευτικά
προγράμματα από την RTI

Σεμινάρια Α' Βοηθειών
σε Ελλάδα και Κύπρο
Σεμινάρια Λογιστικής - Φοροτεχνικών στην πράξη
Εκπαιδευτικό Κέντρο - Αθήνα
Το μέλλον της Λογιστικής
2500 σεμινάρια με περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες
Επεκτείνουμε τη Γνώση
Συμβάλλουμε στην επιτυχία
Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης
Επαγγελματική κατάρτιση
με εμπειρία 37 χρόνων