Βρείτε Σεμινάρια

Applied Professional Training

Κυπρίων Αγωνιστών 79, Μαρούσι, 15 126, Άγιος Δημήτριος, ΑΘΗΝΑ

Περιγραφή

Η Applied Professional Training συμπεριλαμβάνει, ανάμεσα στους συνεργάτες της, έμπειρους και εξειδικευμένους Συμβούλους, που έχουν διακριθεί είτε ως Ανώτατα Στελέχη σε μεγάλους Οργανισμούς, είτε ως Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτηρίων της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Προσφέρει υψηλής αξίας και ποιότητας σεμινάρια, που καλύπτουν όλες τις πτυχές της Επιχείρησης με κύριο χαρακτηριστικό την πρακτική κατεύθυνση, παρέχοντας λύσεις αμέσου εφαρμογής.

Όλοι οι εισηγητές έχουν σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία τόσο στην διεξαγωγή ανοικτών σεμιναρίων αλλά και ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων.

E-Learning

Επικοινωνήστε με τον φορέα
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.