E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Applied Professional Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ελισάβετ Γεωργίου
Γεωργίου Ελισάβετ, Εργασιακή Ψυχολόγος MSc - Ψυχοθεραπεύτρια. Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων καθώς και στη διαχείριση άγχους. Είναι σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με επικοινωνία, διαχείριση άγχους, παρακίνηση, ενδυνάμωση και αξιολόγηση απόδοσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη όλων των Τομέων, καθώς και στους Υπεύθυνους για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Επιχείρησης. Επιπλέον απευθύνεται σε όλους εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Προσωπική και Επαγγελματική τους Ανάπτυξη.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα αναγνωρίσουν την Αξία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης τόσο σε Προσωπικό και Ομαδικό επίπεδο όσο και στο σύνολο του Οργανισμού
 • Θα κατανοήσουν τις εφαρμογές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο της εργασίας, στους εργαζόμενους, στα τμήματα καθώς και στις Διαδικασίες του Οργανισμού
 • Θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στα “Soft Skills” που χρειάζεται να αναπτύξουν τα στελέχη για να έχουν Υψηλή Απόδοση
 • Θα προσεγγίσουν την ηγεσία και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη σε μια πιο ολοκληρωμένη Οπτική συμπεριλαμβάνοντας και το Συναίσθημα
 • Θα μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικότερα τις Ομάδες τους και να διακριθούν ως ηγέτες
 • Θα βοηθηθούν στην Προσωπική Ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Θα εξασκηθούν μέσω βιωματικών ασκήσεων, case studies, role playing

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εφαρμογή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον χώρο των Επιχειρήσεων αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ηγεσίας, που μεταμορφώνει το περιβάλλον των Επιχειρήσεων.

Οδηγεί σε έλεγχο των Συναισθημάτων, στην Αυτοσυγκράτηση σε καταστάσεις θυμού, σε Παρακίνηση των εργαζομένων, σε βελτίωση της Ενσυναίσθησης, στην Έμπνευση και Παρακίνηση της Ομάδος, στην Ανάπτυξη ισχυρών δεξιοτήτων Αποτελεσματικής Ηγεσίας, με αποτέλεσμα τη Δημιουργία εξαιρετικού Εργασιακού Κλίματος και τη Διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος Υψηλών Επιδόσεων, ιδιαιτέρως στον τομέα των Πωλήσεων και στην Εξυπηρέτηση των Πελατών. Τέλος οδηγεί στην Παρακίνηση των ανθρώπων ώστε να απελευθερώσουν όλες τις δυνατότητες τους και να κινητοποιηθούν δημιουργικά για την ανάπτυξη της εταιρείας μέσα σε ένα εξαιρετικό εργασιακό κλίμα.

Ειδικότερα, με την αξιοποίηση των δεδομένων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, αντιμετωπίζονται με εξαιρετική επιτυχία θέματα όπως η Διαχείριση δύσκολων ανθρώπων του Προσωπικού της Εταιρείας και των Πελατών της, η ευχερέστερη Διαχείριση των Εσωτερικών Εργασιακών Συγκρούσεων, η Διαχείριση των Κρίσεων, καθώς και η νηφαλιότερη Εκτίμηση των Καταστάσεων, και συνεπώς η διευκόλυνση Λήψης των σωστών Αποφάσεων.

Σε αυτό το Σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο της εργασίας εστιάζοντας σε 3 πυλώνες: Εργαζόμενος, Ομάδα, Οργανισμός.

Ξεκινώντας από τους Εργαζόμενους, θα διερευνηθούν οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχουν για να διακριθούν και να ξεχωρίσουν οι «αστέρες» των επιδόσεων. Πρακτικά, θα αναλυθούν οι δεξιότητες που αφορούν την Αυτοεπίγνωση, Αυτοκυριαρχία και Αυτοέλεγχο, Ευσυνειδησία και Ενσυναίσθηση, ενεργητική Ακρόαση και Συνεργασία.

Αναφορικά με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης στις Ομάδες, θα αναλυθεί η επιρροή της στην έννοια της ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις Συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και στη Συνεργατικότητα.

Τέλος, θα γίνει εκτενής αναφορά στο πώς επηρεάζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη ολόκληρο τον Οργανισμό από το Όραμα και τους Επιχειρησιακούς Στόχους, τις νέες Τεχνικές που μπορούν να εφαρμοσθούν σχεδόν σε κάθε τμήμα του Οργανισμού έως και τις Διαδικασίες Προσλήψεων και Αξιολόγησης Απόδοσης των εργαζομένων.

Μέσω Βιωματικών Ασκήσεων και με βάση σχετικά σενάρια και παίξιμο ρόλων, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα συνήθη λάθη που γίνονται στην άσκηση της Αποτελεσματικής Συναισθηματικής Νοημοσύνης και το πώς μπορούν να τα αποφύγουν, με σημαντικό όφελος δικό τους και του Οργανισμού τους.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή)

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας
Οι εφαρμογές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο χώρο της εργασίας

2.Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η επανάσταση των "Soft skills"
Το σύγχρονο προφίλ του “αστέρα” των επιδόσεων
Ποιες δεξιότητες αναπτύσσει η Συναισθηματική Νοημοσύνη
Τεχνικές για την Ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων

3. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη
Τα χαρακτηριστικά του ηγέτη
Ομάδες, Συνεργατικότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη
Διαχείριση Συγκρούσεων και επίλυση Διαφορών

4. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Όραμα Επιχείρησης, Αποστολή, Επιχειρησιακοί Στόχοι και Συναισθηματική Νοημοσύνη
Εφαρμογές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης:
Στον τρόπο Λειτουργίας των Τμημάτων
Στη Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού
Στη Διαδικασία Αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων
Στις Πωλήσεις και στο Service Πελατών
Στην Παρακίνηση των ανθρώπων
Στη Διαχείριση των δύσκολων ανθρώπων
Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων με Πελάτη
Αποτελεσματική Διαχείριση με Πελάτη

5.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης για την εφαρμογή της φιλοσοφίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε Προσωπικό και Επαγγελματικό επίπεδο
Εμπλουτισμός Βελτίωσης των Διαδικασιών με βάση τη Συναισθηματική Νοημοσύνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου "Συναισθηματική Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ασκήσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο σεμινάριο
 • Check Lists Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Check Lists Ανάπτυξης Ηγεσίας με βάση τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Check Lists Ανάπτυξης Πελατειακών Σχέσεων και Life Time Value του Πελάτη με βάση τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας