Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Applied Professional Training
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
18/05/2023
09:30 - 17:00

Εισηγητής

Παλαιολόγος Λιάζος, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Σύμβουλος εργασιακών, Συγγραφέας του βιβλίου "Μισθοδοσία Προσωπικού", Εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Εργασιακά – μισθοδοσίας, Ασφαλιστικά, Φορολογικά Transfer Pricing. Αρθρογράφος σε Οικονομικό Ταχυδρόμο και άλλα περιοδικά.

Σε ποιους απευθύνεται

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στελέχη και Υπαλλήλους του τμήματος Διεύθυνσης Προσωπικού (Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Δικηγόρους που διαχειρίζονται Εργασιακά Θέματα
 • Σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν έγκαιρα για το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν

Περιγραφή σεμιναρίου

Τρόπος Εφαρμογής και Πρόστιμα για παραβάσεις του ν. 4808/2021

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην οργάνωση και καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Επιπλέον, το νέο Σύστημα Διαβίβασης Πληροφοριών για το ωράριο εργασίας δημιουργεί προβληματισμό στις Επιχειρήσεις, τόσο για το Διοικητικό φόρτο Διαχείρισης που θα επιφέρει όσο και για την δυνατότητα συμμόρφωσης στις νέες νομοθετικές επιταγές.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι Επιχειρήσεις τόσο για τα οφέλη όσο και για τα προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης της αγοράς εργασίας και για το πως θα τα αντιμετωπίσουν.

Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος αξιοποίησης της εμπειρίας, που αποκτήθηκε στην πρώτη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, από τις Επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην επόμενη φάση καθώς και οι κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής του νέου μέτρου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Στο Σεμινάριο θα γίνει αναφορά στα εξής ζητήματα:

1. Yλοποίηση Έργου Ψηφιακής κάρτας εργασίας (άρθρο 74 Ν. 4808/2021)

 • Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας
 • Η νέα διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 • Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
 • Ψηφιακό ωράριο μερικώς απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη εργασία

2. Δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

 • Για σταθερό ωράριο εργασίας
 • Για μεταβαλλόμενο ωράριο εργασίας (Βάρδιες ή έκτακτη σύντομη αλλαγή ωραρίου)
 • Τρόπος υποβολής του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις
 • Η διαδικασία υποβολής όλων των τύπων άδειας και απουσίας

3. Παραδείγματα δηλώσεων με διάφορες μορφές απασχόλησης & ωραρίων
4. Ημερολόγιο Πραγματικής Απασχόλησης

 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλη η διαδικασία από την υποχρέωση του Εργαζομένου έως την υποβολή του Εργοδότη
 • Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και ο Μηχανισμός Ελέγχου από τον Εργοδότη για:
 • Αποκλίσεις
 • «Ορφανά» κτυπήματα κάρτας ή/και μη κτυπήματα κάρτας
 • Τρόποι και Εργαλεία διασφάλισης Εργοδότη

5. Τρόπος & Χρόνος ενημέρωσης ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την τήρηση χρονικών ορίων εργασίας

 • Συστήματα ωρομέτρησης, My Ergani κ.λπ.
 • Διάλειμμα εργασίας
 • Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης έντυπο Ε8
 • Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο

6. Πρόστιμα – Κυρώσεις επί των παραβάσεων - Νέα Υπουργική απόφαση για επιβολή προστίμων

 • Πρόστιμα – Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή εργασίας με την νέα Υπουργική απόφαση 80016/01-09-2022
 • Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας
 • Ενημέρωση για τον Έλεγχο από το Σ.ΕΠ.Ε.
 • Χρονικά όρια εργασίας και υπέρβαση τους
 • Παραβίαση της Ψηφιακής Κάρτας

7. Υποχρεώσεις του εργοδότη σχετικά με τη βία και παρενόχληση στην εργασία

 • Υποχρεώσεις του Εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης
 • Παραβάσεις

8. Τρέχοντα εργασιακά θέματα

 • Άδεια προστασίας μητρότητας
 • Διατακτικές σίτισης
 • Ημέρες ασφάλισης μελών ΔΣ
 • 10ετής παραγραφή βεβαίωσης εισφορών κλπ

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, δημιουργίας virtual αιθουσών για ομαδικές ασκήσεις και αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Περιλαμβάνονται

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.