Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Applied Professional Training
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Ελισάβετ Γεωργίου

Εργασιακή Ψυχολόγος MSc - Ψυχοθεραπεύτρια. Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων καθώς και στη διαχείριση άγχους. Είναι σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με επικοινωνία, διαχείριση άγχους, παρακίνηση, ενδυνάμωση και αξιολόγηση απόδοσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Γενικούς Διευθυντές, στα Στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στους Διευθυντές όλων των τμημάτων, καθώς και σε όλα τα Στελέχη που ασκούν Διοίκηση.

Σκοπός

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τη χρησιμότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης των Εργαζομένων
 • Θα γνωρίσουν νέα Συστήματα και Εργαλεία Αξιολόγησης της Απόδοσης που διακρίνονται για την εξαιρετική Απλότητα, αλλά και Αποτελεσματικότητά τους
 • Θα μάθουν να συνδέουν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Απόδοσης με το Εταιρικό Όραμα, τις Αξίες, τους Στόχους και τις Διαδικασίες των Λειτουργιών της Επιχείρησης
 • Θα τους δοθούν Μεθοδολογίες, Τεχνικές, Έντυπα και Εργαλεία Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Θα εντοπίσουν τα προβλήματα και θα μπορούν να βελτιώσουν ή να ανασχεδιάσουν ένα πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό για την Επιχείρησή τους Σύστημα Αξιολόγησης
 • Θα εκπαιδευτούν στη Στοχοθέτηση και στον καθορισμό των σωστών Κριτηρίων Αξιολόγησης
 • Θα εξασκηθούν μέσω Βιωματικών Ασκήσεων, Case Studies και Role Playing στον τρόπο της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης στους Εργαζόμενους και στον τρόπο Παρακίνησής τους, ιδιαιτέρως στο πώς γίνονται οι Αρνητικές παρατηρήσεις με εποικοδομητικό τρόπο και πώς δίνεται η Αναγνώριση για τις Επιτυχίες

Περιγραφή σεμιναρίου

WORKSHOP ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – BEST PRACTICES

Με το Σεμινάριο αυτό, προσφέρουμε στην Ελληνική αγορά μια πολύ πρακτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην Αξιολόγηση της Απόδοσης των Εργαζομένων σε μορφή Workshop που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού και επομένως στην ανταγωνιστικότητα της Επιχείρησης.

Μέσω σύγχρονων Τεχνικών, Μεθοδολογιών και Εργαλείων που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να σχεδιάσουν από μηδενική βάση ένα αντικειμενικό και συγχρόνως απλό, προσανατολισμένο στους Στόχους και στις Αξίες της Επιχείρησης, Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης ή να βελτιώσουν το υπάρχον, χωρίς αναταράξεις στις Εργασιακές σχέσεις.

Πολλές φορές τα Συστήματα Αξιολόγησης αποτυγχάνουν όχι λόγω λανθασμένης Δομής, αλλά λόγω αστοχίας στον τρόπο ενημέρωσης και διεξαγωγής των συνεντεύξεων Αξιολόγησης.

Για αυτό τον λόγο, χρησιμοποιούνται Βιωματικές Ασκήσεις προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στον εποικοδομητικό τρόπο που γίνονται οι αρνητικές παρατηρήσεις, όπως και η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τον κατάλληλο τρόπο της έκφρασης της αναγνώρισης προς τον Εργαζόμενο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα πρακτικά και ρεαλιστικά σενάρια.

Από τη συνάντηση Αξιολόγησης πρέπει να προκύπτει αυξημένη Παρακίνηση, Ανασκόπηση – Συμπλήρωση των Στόχων, πλάνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εργαζόμενου. Δίνονται Επιτυχημένα Πρότυπα Υποδείγματα πλάνου Ανάπτυξης του προσωπικού και παίξιμο ρόλων με συγκεκριμένα σενάρια.

Γενικότερα, σε όλη την Διαδικασία της Αξιολόγησης πρέπει να αποφευχθούν συνήθεις παγίδες και να εστιαζόμαστε στη Βελτίωση της Απόδοσης του Εργαζόμενου, ώστε να προκύψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη στον Οργανισμό.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Οι Λειτουργίες ενός Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Η έννοια της Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Η χρησιμότητα της Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Σημαντικοί παράγοντες στη Διαδικασία Αξιολόγησης Απόδοσης

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Διαδικασία Σχεδιασμού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Σύνδεση Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης με Εταιρικό Όραμα, Αξίες, Στόχους και Αποτελέσματα
 • Σύνδεση Συστήματος Αξιολόγησης με άλλα Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού (αμοιβές και παροχές, ανάπτυξη, προσέλκυση, επιλογή)
 • Επικοινωνία Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Αξιολόγηση με βάση τους Στόχους, τις Διαδικασίες, τις Συμπεριφορές και τις Προσωπικές Δεξιότητες
 • Μέθοδος Κρίσιμων Συμβάντων (critical incident method) και Κατάλογοι επιθυμητών Συμπεριφορών (checklists)
 • Αυτοαξιολόγηση (self-appraisals)
 • Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων (Management By Objectives)
 • Κυκλική Αξιολόγηση 360
 • Μικτά Συστήματα
 • Εργαλεία για όλα τα ανωτέρω

4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Οι Αρχές της Επικοινωνίας
 • Αρχική Συνάντηση Αξιολόγησης
 • Συνάντηση Ανατροφοδότησης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
 • Πώς διαμορφώνονται οι Αρνητικές Παρατηρήσεις, ώστε να γίνονται ευκολότερα αποδεκτές
 • Τι πρέπει να προσέξουμε, όταν δίνεται Αναγνώριση - Επιβράβευση
 • Πλάνο Στοχοθέτησης, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης Εργαζόμενου
 • Βιωματικές Ασκήσεις για την Επιτυχημένη συνέντευξη

5.ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 • Αξιολόγηση Απόδοσης Ομάδας
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Αξιολόγησης Απόδοσης

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Σχεδιασμός Διορθωτικών Ενεργειών στο υπάρχον Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Η Διαχείριση των Δύσκολων Ανθρώπων

Πληροφορίες συμμετοχής

Περιλαμβάνονται

 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Πλάνων Βελτίωσης
 • Ενδεικτικά Έντυπα Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Προσωπικού με όλα τα προαναφερθέντα
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Λειτουργιών HRM
 • Action Plan σχεδιασμού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Checklist Συζήτησης Ανατροφοδότησης αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Απόδοσης
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.