business managment

E-Learning: Οργάνωση & Διοίκηση

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 197 Σεμινάρια E-Learning

Live E-Learning 27/09/2021
Ο σαφής καθαρισμός των απαιτήσεων μεταξύ μιας εταιρείας παραγωγής ή και εμπορίας προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ και του εξωτερικού παρόχου της για θέματα ορθών πρακτικών αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων αυτών, αλλά και η παρα...
E-Learning Πλατφόρμα 27/09/2021
Το σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλα τα βασικά εργαλεία θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικών δεξιοτήτων για να αποτελέσουν πρότυπο συνεργάτη στην επιχειρηματική κοινότητα....
E-Learning Πλατφόρμα 27/09/2021
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την επιτυχή ένταξη των αποφοίτων και απασχόληση τους σε Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Φυσικοθεραπευτήρια, Οδοντιατρεία, Μικροβιολογικά Εργ...
E-Learning Πλατφόρμα 27/09/2021
Το σεμινάριο Εξαγωγές στην Πράξη αποτελεί μια σύγχρονη και δοκιμασμένη λύση στην προσπάθεια της μέσης Ελληνικής επιχείρησης να στραφεί στις διεθνείς αγορές. Η έμπειρη ομάδα του Beyond Exports, μέσα από πρακτική προσέγγιση, εκπα...
Live E-Learning 27/09/2021
Στόχους του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επιλογής προσωπικού στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Επιπλέον, η εμπέδωση των σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, που στοχεύουν στη μεγιστοπο...
E-Learning Πλατφόρμα 27/09/2021
Ο Φορέας μας σε συνεργασία με την Customer Service Greece, πραγματοποιεί εκπαιδευτικό σεμινάριο ώστε οι συμμετέχοντες μέσω πρακτικών τεχνικών και μικρών μυστικών να είναι σε θέση να ενθουσιάσουν τους πελάτες τους και να δημιουρ...
E-Learning Πλατφόρμα 28/09/2021
Το σεμινάριο σκοπεύει στην κατανόηση, από την πλευρά των συμμετεχόντων, των επιδεξιοτήτων της ηγεσίας, που είναι αναγκαίες, όσο και οι επιδεξιότητες του Μάνατζμεντ, σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως στη διαχείριση της απόδοσης, σ...
Live E-Learning 28/09/2021
Το σεμινάριο έχει ως στόχο την κατανόηση και εφαρμογή μεθοδολογιών για την βελτιστοποίηση του αποθέματος και την σωστή Οργάνωση της Αποθήκης....
Live E-Learning 28/09/2021
Το σεμινάριο του hotel management σε επίπεδο operation είναι μία ευκαιρία για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα τμήματα ενός ξενοδοχείου, τις ανάγκες του, την οικονομική λειτουργία και να αναλύσουμε την πώληση σε σχέση με το από...
Live E-Learning 29/09/2021
Το πρόγραμμα του εν λόγω webinar καλύπτει πλήρως όλες τις γνώσεις που απαιτεί μια τέτοια θέση εργασίας, καθότι περιλαμβάνει ολοκληρωμένη μάθηση αντικειμένων που αφορούν στην Οργάνωση Γραφείου, στη Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμ...
Live E-Learning 30/09/2021
Να βοηθήσει τον κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτως του ιεραρχικού του επιπέδου και της ειδικότητάς του, να αντιληφθεί την σημασία της αποτελεσματικότερης διάθεσης του χρόνου του και στη συνέχεια να βελτιώσει τα αποτελέσματα της δουλε...
E-Learning Πλατφόρμα 30/09/2021
Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα Enterprise Resource Planning (ERP), είναι μία κατηγορία προγραμμάτων, δηλαδή ολοκληρωμένες εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και επεξ...
Live E-Learning 01/10/2021
Στο καινοτόμο αυτό σεμινάριο παρουσιάζονται με συνθετικό και οργανωμένο τρόπο σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Προγραμματισμού, την αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, τη Διαχείρισ...
Το σεμινάριο περιγράφει τις διαδικασίες για Προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών/ εργολαβιών, σε μια τεχνική- εμπορική εταιρεία μέχρι την σύναψη και κατάρτιση της Σύμβασης. Παράλληλα, παρέχει πλήρης πρακτική και σε βάθος καθοδήγηση στη...
E-Learning Πλατφόρμα 03/10/2021
Η μεγαλύτερη πρόκληση στη Διοίκηση πάντα ήταν το ερώτημα, πως να ξεκλειδώσει και να κινητοποιήσει το δυναμικό των εργαζομένων. Η ιδέα του Manager ως Coach δεν είναι πραγματικά νέα, αλλά είναι πιο επίκαιρη σήμερα, σε ένα οργανωτ...
E-Learning Πλατφόρμα 04/10/2021
Το τμήμα αυτό το συναντάμε κατά κανόνα στα μεγάλα ξενοδοχεία που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους – αίθουσες όπου διοργανώνονται συνέδρια, σεμινάρια, δεξιώσεις, κοκτέιλ κλπ, αλλά και σε επιχειρήσεις που παρέχουν αντίστοιχα εξε...
E-Learning Πλατφόρμα 04/10/2021
H Hellas Network έχοντας ως στόχο την δημιουργία αξιόλογων μελλοντικών στελεχών που θ’ ασχοληθούν με επαγγελματισμό στον ξενοδοχειακό τομέα, εισάγει στο εκπαιδευτικό της ενεργητικό μία σειρά καινοτόμων προγραμμάτων με θέμα «Το...
E-Learning Πλατφόρμα 04/10/2021
Τι είναι η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM). Ορισμός της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού......
E-Learning Πλατφόρμα 04/10/2021
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει πρακτικά τους αποθηκάριους, ώστε να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας μιας σύγχρονης Αποθήκης βελτιώνοντας τις διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, απογραφής,...
Live E-Learning 04/10/2021
Το μεταβαλλόμενο και άκρως απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλει τη βέλτιστη επιλογή και τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων κάθε επιχείρησης......

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας