Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Διαχείριση Επιχείρησης με ERP και Στοιχεία Λογιστικής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
27/12/2023

Σε ποιους απευθύνεται

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Ελεύθερο Ωράριο
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, θα μπορούσε να θεωρηθεί  συνέχεια της Σειράς, Εμπορική Διαχείριση και Εργασίες Γραφείου.  
Απευθυνόμαστε σε άτομα, που έχουν μία αρχική γνώση του ERP και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, ώστε να το αξιοποιήσουν, για τη σωστή Διαχείριση και Ανάπτυξη μιας επιχείρησης

Σ αυτή τη Σειρά, παρέχονται όλες οι γνώσεις που είναι απαραίτητες, για τη Διαχείριση Επιχειρήσεων, που έχουν διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας.

Τα Μαθήματα Παρέχονται από Απόσταση και  είναι e Learning.

Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες  το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.  Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή.

Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων και με μεγάλη εμπειρία, στην Ελληνική αγορά.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα  μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα Enterprise Resource Planning (ERP), είναι μία κατηγορία προγραμμάτων, δηλαδή ολοκληρωμένες εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών, που σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, από το σχεδιασμό της παραγωγής, μέχρι τη προώθηση και παρακολούθηση των πωλήσεων.

Με το ξεκίνημα, κάνουμε μία υπενθύμιση, των στοιχείων που συνθέτουν, ένα πακέτο προγραμμάτων ERP, δηλαδή των προγραμμάτων Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Τιμολόγηση, Παραγγελίες, Παραγωγή  κλπ.

Στη συνέχεια ασχολούμεθα αναλυτικά, με τον τρόπο αξιοποίησης κάθε προγράμματος, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που προκύπτουν, από τις ιδιαιτερότητες που δημιουργεί το είδος της δραστηριότητας, διαφόρων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα Αποθήκη ασχολούμεθα με τις Ζώνες Τιμών, με την Εξαγωγή οικονομικών Στοιχείων ανά Είδος και  με τη παρακολούθηση και διαχείριση υλικών που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα, ασχολούμεθα με τη παρακολούθηση υλικών που έχουν Ημερομηνία Λήξης, υλικών που προσφέρονται σε διαφορετικές Συσκευασίες, υλικών που προσφέρονται σε διαφορετικά μεγέθη, υλικών που αναλύονται κατά Χρώμα και Μέγεθος, με τη παρακολούθηση και διαχείριση προιόντων τεχνολογίας κλπ.

Στο πρόγραμμα Πελάτες, ασχολούμεθα, με την εξαγωγή οικονομικών στοιχείων, που αφορούν, τους  τζίρους των Πελατών , τη  χρήση της Ζώνης Τιμών, για τη παροχή καλύτερων τιμών, σε  πελάτες που κάνουν μεγάλους τζίρους  και στοιχείων που αφορούν το CRM, το  Customer Relationship  Management, δηλαδή τη συλλογή στοιχείων ανά πελάτη, που επιτρέπουν στην επιχείρηση, να προσαρμόζει  αυτά που παρέχει στις ανάγκες του, με σκοπό, να κερδίζει το πελάτη.

Στο πρόγραμμα Προμηθευτές, ασχολούμεθα με την εξαγωγή και καταγραφή,  οικονομικών και άλλων στοιχείων, που επιτρέπουν την αξιολόγηση κάθε Προμηθευτή, από την επιχείρηση.

Στο Πρόγραμμα Παραγωγής, καταχωρούμε τη παραγωγή διαφόρων υλικών, που μετατρέπουν τις πρώτες ύλες, που είναι καταχωρημένες στην Αποθήκη,  σε Τελικά προιόντα. 

Στο πρόγραμμα Παραγγελίες, γίνεται η καταχώρηση των Παραγγελιών, των Πελατών, καθώς και των Παραγγελιών στους Προμηθευτές, καθώς και η Ανάλυση των Παραγγελιών.  Από  την Ανάλυση προκύπτουν χρήσιμα στοιχεία, που επιτρέπουν τη καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών, όπως είναι ο Πίνακας MRP, Πίνακας Απαιτήσεων Υλικών, Material Requirements Planning κλπ


Στην Τιμολόγηση, ασχολούμεθα με διάφορους τρόπους  επιλογής των Τιμών, των διαφόρων υλικών,  τα πλεονεκτήματα και τις ευκολίες που παρέχουν.

Παράλληλα γίνεται και μία εισαγωγή, στο HRM Human Resource Management, που είναι μία κρίσιμη παράμετρος, για κάθε επιχείρηση.

    Κ.λπ.
    Κ.λπ.

Στη συνέχεια γίνεται μία Εισαγωγή στη Λογιστική.  Καταγράφουμε συνοπτικά, την ύλη της Λογιστικής που αναπτύσσεται:

Αρχίζουμε αναπτύσσοντας την απαραίτητη θεωρία.  Ασχολούμεθα με Λογαριασμούς της Λογιστικής, το Λογιστικό Σχέδιο κλπ.  Μαθαίνουμε το Μηχανισμό του ΦΠΑ,  από τη πλευρά της Λογιστικής και τη Δημιουργία των βασικών καταχωρήσεων της Λογιστικής.  Μαθαίνουμε να δημιουργούμε  Λογιστικά Άρθρα Αγορών,  Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Γενικών Εξόδων και Παγίων.  Κάνουμε μερικές ασκήσεις δημιουργίας Λογιστικών Άρθρων και τα καταχωρούμε στο  πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικείωση.
Ασχολούμεθα με τα είδη των Παραστατικών, τη χρήση τους  και   τα χαρακτηριστικά τους.
Τέλος ασχολούμεθα με τους τύπους, που δίνουν τα Οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.  Οι τύποι  χρησιμοποιούνται, για το κλείσιμο του ισολογισμού.
Γίνονται αρκετές ασκήσεις, σε ένα πρόγραμμα  Μηχ/νης Λογιστικής, που παρέχεται μαζί με όλο το υλικό του Σεμιναρίου.  Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε το πρόγραμμα.  Απλά, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα σαν εργαλείο, για να μάθουμε να δημιουργούμε το Λογιστικό περιεχόμενο.

Η Σειρά αυτή, παρέχει μία πολύ καλή εκμάθηση του τρόπου αξιοποίησης ενός προγράμματος ERP  και μια καλή Εισαγωγή στη Λογιστική.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων
Σε όλες τις Σειρές Μαθημάτων, αναφέρουμε, πόσο χρόνο θα διαρκέσει  η παρακολούθηση της Σειράς. Σημειώνουμε όμως, πως η χρονική διάρκεια που αναφέρουμε είναι ενδεικτική.

Στις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies, η πραγματική χρονική διάρκεια, είναι εντελώς διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες, κάθε σπουδαστή.

Συγκεκριμένα:
Υπάρχουν σπουδαστές, που επείγονται να ολοκληρώσουν σύντομα, πχ για να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Εχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Σε αυτή τη περίπτωση,  μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, αφήνουμε το σύστημα ανοιχτό, όσο χρειάζεται ο σπουδαστής, με σκοπό να κάνει επαναλήψεις. Αυτό συμβαίνει, διότι θεωρούμε, πως υπάρχει κίνδυνος, επειδή ο σπουδαστής επείγεται να ολοκληρώσει σύντομα, να περάσει κάποια ύλη στα γρήγορα, με αποτέλεσμα, να μη την αφομοιώσει, μέσα στο χρόνο που διαθέτει και τελικά να μη γνωρίζει σημαντικά στοιχεία.

Από την άλλη, υπάρχουν σπουδαστές, που έχουν πρόβλημα χρόνου, πχ άτομα που εργάζονται, έχουν οικογένεια και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα, υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα σχολεία, πριν πολλά χρόνια και χρειάζονται περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν στις  απαιτήσεις μιας Σειράς Μαθημάτων.
Ολοι αυτοί, με την εγγραφή τους σε κάποια από τις Σειρές Μαθημάτων, που προσφέρει η Euro Logic Studies,   θα παρακολουθούν όποτε μπορούν και πρέπει να γνωρίζουν, πως θα έχουν στη διάθεσή τους, όλο το χρόνο που χρειάζονται, για να πάρουν από τα Μαθήματα αυτό που θέλουν και να ολοκληρώσουν σωστά και με άνεση.
Μπορεί σε μια Σειρά Μαθημάτων, να αναφέρεται για παράδειγμα, πως η χρονική διάρκεια είναι ίση με τρεις μήνες, αλλά σε όλους αυτούς,  δίνουμε πάντοτε παράταση. Σημειώνουμε, πως όλο το υλικό, όλων  των Σειρών Μαθημάτων, είναι πάντοτε διαθέσιμο στο Server της Euro Logic Studies. Αυτό σημαίνει, πως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, πως το υλικό δεν θα υπάρχει σε λίγο, οπότε πρέπει να βιαστεί, για  να τελειώσει.

Το αποτέλεσμα από όλα αυτά,  είναι πως η πραγματική χρονική διάρκεια των μαθημάτων που προσφέρουμε,  προσαρμόζεται στις ανάγκες  κάθε σπουδαστή.
Το μόνο που ζητάμε, είναι όλα αυτά, να γίνουν μέσα σε λογικά πλαίσια. Να μη βρεθεί σπουδαστής, που θέλει πέντε χρόνια !!! για να ολοκληρώσει.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: Διάρκεια 40-70 Ώρες, Ολοκλήρωση  σε 4 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Βεβαίωση Παρακολούθησης – Πιστοποίηση
Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης  και σε όσους επιθυμούν,  παρέχεται Πιστοποίηση,  με ένα μικρό  επιπλέον  κόστος. 

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν  και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.

Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies.  Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη  Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Κόστος Συμμετοχής

Τιμή Σεμιναρίου: 538, Προκαταβολή: 160 και 6 Δόσεις 63 Ευρώ
Τιμή για Μετρητοίς: 440 Ευρώ
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.