Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Γραμματέας Ιατρείων και Δομών Υγείας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα. Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

 • Απευθύνεται συνήθως σε άτομα που ενδιαφέρονται ή εργάζονται σήμερα στον κλάδο της υγείας, ιδίως σε όσους εργάζονται σε διοικητικούς ή υποστηρικτικούς ρόλους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους ίδιους τους ιατρικούς γραμματείς, τους ιατρικούς βοηθούς, τους διευθυντές γραφείου, τους διοικητικούς υπαλλήλους της υγειονομικής περίθαλψης ή οποιονδήποτε άλλον είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των πληροφοριών των ασθενών, τον προγραμματισμό των ραντεβού ή τη διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων σε ένα ιατρικό περιβάλλον.
 • Το σεμινάριο θα μπορούσε επίσης να ενδιαφέρει φοιτητές ή πρόσφατους αποφοίτους που επιδιώκουν σταδιοδρομία στη διοίκηση της υγειονομικής περίθαλψης ή στην ιατρική υποβοήθηση.
 • Τελικά, το σεμινάριο θα ήταν σχετικό με οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα για τον ρόλο των ιατρικών γραμματέων στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία των ιατρικών ιατρείων και των νοσοκομείων.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στην απόκτηση των κρίσιμων δεξιοτήτων που απαιτεί η θέση αλλά και στην διεκπεραίωση μιας ποικιλίας καθηκόντων όπως:

 • Τον προγραμματισμό ραντεβού: Οι ιατρικοί γραμματείς προγραμματίζουν τα ραντεβού των ασθενών με γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται το βιβλίο ραντεβού, να ιεραρχούν τα ραντεβού και να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς εξετάζονται εγκαίρως.
 • Διαχείριση πληροφοριών για τους ασθενείς: Οι ιατρικοί γραμματείς διατηρούν τα αρχεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού ιστορικού, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και των ασφαλιστικών πληροφοριών. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες των ασθενών είναι ακριβείς και ενημερωμένες και πρέπει να διατηρούν πάντοτε το απόρρητο των ασθενών.
 • Χειρισμός διοικητικών καθηκόντων: Οι ιατρικοί γραμματείς μπορούν να εκτελούν μια σειρά από διοικητικά καθήκοντα, όπως η απάντηση σε τηλέφωνα, η απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αρχειοθέτηση εγγράφων. Πρέπει να είναι οργανωμένοι και ικανοί να διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλά καθήκοντα.
 • Συντονισμός με άλλους επαγγελματίες υγείας: Οι ιατρικοί γραμματείς μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνούν με άλλους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, όπως γιατρούς, νοσηλευτές και ιατρικούς βοηθούς, για να διασφαλίσουν ότι η φροντίδα των ασθενών είναι συντονισμένη και αποτελεσματική.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι Γραμματείς Ιατρείων και γενικότερα Δομών Υγείας είναι επαγγελματίες της διοίκησης που εργάζονται σε ιατρικό περιβάλλον, όπως νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία. Εκτελούν μια σειρά καθηκόντων, όπως η διαχείριση πληροφοριών για τους ασθενείς, ο προγραμματισμός ραντεβού και η διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων. Ο ρόλος του Γραμματέα Ιατρείων και Δομών Υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης. Εκτός από διοικητικές ικανότητες, πρέπει να γνωρίζει ιατρική ορολογία και να είναι εξοικειωμένος με διάφορες διαδικασίες και επιχειρηματικές πρακτικές, λόγω της μοναδικότητας του τομέα της υγείας.

Συνολικά, ένας Γραμματέας Ιατρείων και Δομών Υγείας, θα μπορεί να απασχοληθεί σε:

 1. Ιδιωτικά ιατρεία
 2. Ιατρικά κέντρα
 3. Διαγνωστικά κέντρα
 4. Μικροβιολογικά εργαστήρια
 5. Ιδιωτικές κλινικές
 6. Κέντρα αποκατάστασης
 7. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
 8. Κέντρα ημέρας
 9. Ιδιωτικά νοσοκομεία
 10. Οδοντιατρεία
 11. Φυσικοθεραπευτήρια
 12. Κέντρα ειδικής αγωγής
 13. Κέντρα εργοθεραπείας
 14. Ασφαλιστικές εταιρείες

Θεματικές Ενότητες

 • Βασική Ιατρική Ορολογία
 • Τηλεφωνική Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση Πελάτη
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
 • Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό – Αγγλικό – Αριθμητικό)
 • Διαχείριση Παραπόνων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 • Διάρκεια 48 ώρες
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Πρακτική άσκηση πάνω σε κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning)
 • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές αξιολογούνται. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της Πιστοποίησης. Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση για την αγορά εργασίας.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

***Οι Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

Πιστοποίηση χωρίς επιπλέον επιβάρυνση

 • Γραμματέας Ιατρείων και Δομών Υγείας – Secretarial Support for Medical and Health Structures
 • Τυφλό Σύστημα Δακτυλογραφίας (Ελληνικό - Αγγλικό – Αριθμητικό πληκτρολόγιο) - Blind Typing System (Greek - English - Numeric keypad)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.