ISO-Haccp

E-Learning: Βιομηχανία

Κατηγορίες E-Learning

v

Τρόπος Παρακολούθησης

v

Βρέθηκαν 29 Σεμινάρια E-Learning

Live E-Learning 19/04/2021
This brand new people certification scheme on BIM has five relevant sub-schemes/ categories, which correspond to the most demanding needs of the construction industry and address the essential requirements of the Building Infor...
Live E-Learning 19/04/2021
Συστήματα Γειώσεων. Ορισμοί. Αρχές Συστημάτων Γείωσης. Εξαρτήματα και ορθές πρακτικές εγκατάστασης. Θεμελιακή Γείωση. Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Υλικά. Ισοδυναμικές Συνδέσεις......
Ιδιότητες του ατμού. Επίδραση αέρα στα δίκτυα ατμού. Ατμολέβητες. Είδη. Ισχύς και απόδοση ατμολέβητα. Επιλογή λέβητα. Καταναλώσεις ατμού. Μέτρηση παροχής. Σωλήνες ατμού ......
Live E-Learning 19/04/2021
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται όλες πληροφορίες που αφορούν στα Δομικά Υλικά (περιγραφή, παραγωγή, χρήση), οι νομικές υποχρεώσεις για την επιλογή και τη χρήση τους, καθώς και οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις, όπως αυτοί ο...
Live E-Learning 21/04/2021
Η ακριβής Κοστολόγηση των Βιομηχανικών Προϊόντων είναι μια προϋπόθεση για το σωστό σχεδιασμό της Εμπορικής Πολιτικής. Αν ένα Προϊόν δεν κοστολογείται με ακρίβεια, είναι προφανές ότι αυτό μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα ...
Live E-Learning 22/04/2021
Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στον προγραμματισμό και έλεγχο των διαδικασιών Συντήρησης Εγκαταστάσεων και συστημάτων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις πληροφορίες της Συντήρησης για να β...
Live E-Learning 23/04/2021
Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον Υπεύθυνο και τα στελέχη της Αποθήκης, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το απόθεμα, τον εξοπλισμό, το χώρο, το προσωπικό και τις παραγγελίες των πελατών με αποτελεσματικότερο τρόπ...
Live E-Learning 26/04/2021
Αρκεί η άριστη τεχνική κατάρτιση για να εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία μας στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών; Ποιες ιδιαίτερες παραμέτρους βάζει ο παράγοντας άνθρωπος; Τι χρειάζεται για να κτίσουμε μακροχρόνιες σχέσεις ......
Live E-Learning 10/05/2021
Εισαγωγή στο Lean Management. Το παράδειγμα του Lean & Toyoda Production System (ΤPS). Τα 7 Wastes και τεχνικές ελαχιστοποίησης της σπατάλης. PDCA (Plan Do Check Act)......
Live E-Learning 10/05/2021
Έννοιες, Ορισμοί, Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου (ΦΑ). Καύση Φυσικού Αερίου. Σύντομη περιγραφή Συστήματος μεταφοράς - κατανομής - διανομής ΦΑ. Κανονισμoί εσωτερικών βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών εγκαταστάσεων......
Live E-Learning 11/05/2021
Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Derective – PED) 2014/68/EU, ανάλυση / Εκτίμηση Κινδύνων λόγω πίεσης, βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Essential Safety Requirements)......
Live E-Learning 11/05/2021
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγική εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών στα θέματα ελέγχων μηχανημάτων και η συμβολή στην μείωση των εργασιακών ατυχημάτων που συντελούνται στη βιομηχανία, εξαιτίας της ελλιπούς συντ...
E-Learning Πλατφόρμα 18/05/2021
Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας κτιριακών εγκαταστάσεων έχει επιβάλλει νέους κανόνες όσον αφορά την εκπόνηση μελετών που αφορούν την κατασκευή. Σε συνδυασμό με την πράσινη πολιτική που επιβάλλει η αγορά εργασίας προκειμένου ...
Live E-Learning 18/05/2021
Εισαγωγή: Τι είναι το Project Risk. Διεργασίες διαχείρισης Κινδύνων στα έργα. Στάση και Συμπεριφορά της επιχείρησης - οργανισμού έναντι των Ρίσκων: Προσεγγίσεις Risk averse, risk neutral, risk seeking. Λειτουργία. Κίνδυνοι για ...
E-Learning Πλατφόρμα 18/05/2021
Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας κτιριακών εγκαταστάσεων έχει επιβάλλει νέους κανόνες όσον αφορά την εκπόνηση μελετών που αφορούν την κατασκευή. Σε συνδυασμό με την πράσινη πολιτική που επιβάλλει η αγορά εργασίας προκειμένου ...
E-Learning Πλατφόρμα 18/05/2021
Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας σε συνδυασμό με την απόπειρα για εξοικονόμηση ενέργειας έχει οδηγήσει στην αλλαγή πορείας ως προς την εκπόνηση μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Περαιτέρω η ανάγκη για ακό...
E-Learning Πλατφόρμα 18/05/2021
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιβάλλει σχεδόν σε όλους τους τομείς αλλαγές. Ένα αναπόφευκτο κομμάτι αποτελούν και οι σύγχρονες οικοδομικές εγκαταστάσεις. Μέχρι πρότινος αρκούσε ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ο οποίος έκανε τα απολύτ...
Live E-Learning 24/05/2021
Το ISO 14001:2015 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης....
Live E-Learning 24/05/2021
Αεροστάσιο. Δίκτυο & Καταναλωτές. Ενεργειακή Διαχείριση & Ειδικές Μετρήσεις. Η δύναμη του εποπτικού ελέγχου - SCADA......

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας