Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας στο Έξυπνο Εργοστάσιο (Industry 4.0 & Smart Factory)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στο έργο Operational Excellence in Manufacturing. Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών που συνθέτουν το «Έξυπνο Εργοστάσιο» (Smart Factory) καθώς και τα δομικά στοιχεία υλοποίησης του μέσα από πρακτικές Βιομηχανικής Αριστείας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν έρθει σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές παραγωγής και διοίκησης των βιομηχανικών επιχειρήσεων και θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σε τεχνολογίες, διαδικασίες και συστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής όπως είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D Printing), η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR&AR), η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων (Big Data Analysis).

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα αποτελείται από 9 διδακτικές ενότητες που παρουσιάζονται και αναλύονται σε 13 τηλεδιαλέξεις διάρκειας 2,5 ωρών έκαστη. Η μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος είναι εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) με σύγχρονη διδασκαλία (live streaming).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναλύονται:

 •  Οι βασικές αρχές του Industry 4.0
 •  Οι ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής
 •  Κυβερνοφυσικά συστήματα παραγωγής
 •  Η έννοια του Smart Factory
 •  Business Models στο Industry 4.0
 •  Digital Leadership
 •  Το μέλλον της Εργασίας (Future of Work)
 •  Οργανωσιακή ευθυγράμμιση στο Industry 4.0
 •  Maintenance 4.0 & Operator 4.0
 •  HSE Management & Industry 4.0
 •  Smart Logistics & Quality 4.0
 •  Κυκλική Οικονομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 •  Τα στάδια υλοποίησης του Industry 4.0/ Smart Factory

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 19/02/2024 έως 13/03/2024.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάστημα 13 εβδομάδων (31 ώρες) με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με σύγχρονη διδασκαλία (live streaming) που πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας.

Το συνολικό κόστος φοίτησης για το πρόγραμμα είναι 550 ευρώ. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων είναι εφάπαξ ή σε 2 δόσεις.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος Συμμετοχής

550 ευρώ (δύναται να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ, ενώ υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.