Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων (Lean Manufacturing)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Operational Excellence in Manufacturing / Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κοντογιάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Μιχαλακέλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εντάσσεται στο έργο Operational Excellence in Manufacturing. Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Βιομηχανικών Επιχειρήσεων

Σκοπός

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αρχών, εργαλείων και μεθοδολογιών της Λιτής Παραγωγής (Lean Manufacturing), ενός συστήματος παραγωγής που στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διάθεση προϊόντων υψηλής προσφερόμενης αξίας και χαμηλού κόστους παραγωγής. Απώτερος στόχος είναι μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν σε βάθος, αλλά και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, τις αρχές και τα εργαλεία της Λιτής Παραγωγής.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα «Λιτή Παραγωγή και Λιτή Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» (Lean Management) αποτελείται από 11 διδακτικές ενότητες που παρουσιάζονται και αναλύονται σε 13 τηλεδιαλέξεις διάρκειας 2,5 ωρών έκαστη (31 ώρες συνολικά).

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι:
1. Εισαγωγή στη Λιτή Παραγωγή (Introduction to Lean Manufacturing).
2. Ο Πυλώνας της Ηγεσίας (Leadership Pillar).
3. Ο Πυλώνας της Oργανωσιακής Αποτελεσματικότητας (Organizational Effectiveness Pillar).
4. Ο Πυλώνας της Εστιασμένης Βελτίωσης (Focused Improvement Pillar).
5. Τα βασικά εργαλεία για αξιόπιστη παραγωγική διαδικασία (Foundational Systems).
6. Ο Πυλώνας της Αυτόνομης Συντήρησης (Autonomous Maintenance Pillar).
7. Ο Πυλώνας της Επαγγελματικής Συντήρησης (Professional Maintenance Pillar).
8. Ο Πυλώνας της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Προστασίας (Health, Safety, Environmental Pillar).
9. Ο Πυλώνας της Ποιότητας (Quality Pillar).
10. Ο Πυλώνας της Ροής και της Εφοδιαστικής (Flow & Logistics Pillar).
11. Υλοποίηση Προγραμμάτων Λιτής Παραγωγής στην πράξη (Lean Implementation).

Βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθοδολογίες που παρουσιάζονται:
• Toyota Production System
• 7 types of Muda
• Hoshin Kanri - Policy Deployment
• PDCA (Plan-Do-Check-Act)
• Master Plan -Future State Vision- Daily Management System- Lean KPIs
• GEMBA-Coaching
• STAR Organizational Model- Organizational Alignment
• Asset Utilization Waterfall Diagram
• Six Big Losses & OEE
• Value Stream Mapping (VSM)
• Variance Analysis & Cost Deployment
• Kaizen & Problem Solving (Why-Why, Fishbone, Pareto)
• 5S & Visual Management
• CIL- Optimum Settings- SMED- Breakdown Elimination
• 7 steps for Autonomous Maintenance (AM)
• 5 steps for Professional Maintenance (PM)
• Poka Yoke & 7 Quality Control (QC) tools
• DMAIC & Lean Six Sigma
• Pull System, Internal & External Logistics Optimization
• Just in Time (JIT) & Kanban

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 19/02/2024 έως 13/03/2024

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε διάστημα 13 εβδομάδων (31 ώρες) με εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με σύγχρονη διδασκαλία (live streaming) που πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας.

Το συνολικό κόστος φοίτησης για το πρόγραμμα είναι 550 ευρώ. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων είναι εφάπαξ ή σε 2 δόσεις. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κόστος Συμμετοχής

550€ εφάπαξ ή σε 2 δόσεις.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.