Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Προγραμματισμός Παραγωγής | Διοίκηση | Κοστολόγηση (3)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 28/03/2023

AUDIT - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Live E-Learning
28/03/2023
Το Σεμινάριο αυτό είναι το απόσταγμα μιας μεγάλης εμπειρίας των Συμβούλων μας στη Διαχείριση της Διεργασίας της Παραγωγής (Προγραμματισμός, Υλοποίηση, Έλεγχος Ποιότητας & Παραγωγικότητας, Βελτίωση) τόσο με την ιδιότητα των Υπευθύνων ...
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning
Live E-Learning 24/04/2023
Εισαγωγή στη Λιτή διαχείριση. 5 αρχές της λιτής διαχείρισης. Βασικά βήματα για πλήρη εφαρμογή της λιτής διαχείρισης και φιλοσοφίας. Το παράδειγμα του Lean & Toyoda Production System (ΤPS). PDCA (Plan Do Check Act). Εργαλεία επίλυσης Προβλημάτων: Five ...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Live E-Learning 08/05/2023
Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) και τα επιμέρους εργαλεία μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων πρακτικών ασκήσεων και cases studies...