Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια Εξ Αποστάσεως: Συντήρηση Εξοπλισμού - Εγκαταστάσεων (5)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
Live E-Learning 06/07/2024
Στο σεμινάριο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με στόχο την μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων στους εκπαιδευόμενους, ώστε να είναι ικανοί να καταρτίζουν και να εκτελούν προγράμματα προληπτικής ...
Live E-Learning 06/07/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των υποσταθμών ΜΤ-ΧΤ. Το σεμινάριο πραγματεύεται όλα τα θέματα που αφορούν έναν υποσταθμού μέσης και χαμηλής τάσης από τις βασικές θεωρητικές αρχές...
Live E-Learning 07/07/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των αιολικών σταθμών παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας.Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της αιολικής ενέργειας Αιολικό δυναμικό...
Live E-Learning 07/07/2024
Στόχος του σεμιναρίου είναι η αναλυτική παρουσίαση και εμβάθυνση του τομέα των ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας. Το σεμινάριο ξεκινά από την ανάλυση των βασικών αρχών της ΒΙΟΜΑΖΑΣ –ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ επιλογή τοποθεσίας και καταλήγει στην...
Live E-Learning 10/07/2024
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να μπορούν να κατατάξουν τους τύπους και τις χρήσεις των λιπαντικών (π.χ. ως προς το ιξώδες), να γνωρίζουν τους τρόπους και μεθόδους λίπανσης διαφόρων...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ

Βρείτε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Συντήρηση Εξοπλισμού - Εγκαταστάσεων

Ενημερωθείτε για τις βασικές αρχές συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ενισχύστε δυναμικά το βιογραφικό σας. Παρακολουθήστε εξ αποστάσεως σεμινάρια για Συντήρηση Εξοπλισμού – Εγκαταστάσεων και καταρτιστείτε κατάλληλα για θέματα που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη λίπανση βιομηχανικού εξοπλισμού.