Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Αρχές υγιεινής και ασφάλειας εργασίας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Διεξάγεται και δια ζώσης σε αίθουσα. Περισσότερες πληροφορίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι.

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος μέσα στον εργασιακό τους χώρο.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Ορισμοί
• Βασικές αρχές Υ.Α.Ε.
• Νομοθεσία
• Εργατικό Ατύχημα – Στατιστικά
• Έλεγχοι
• Εργαλεία
• Επικίνδυνες ενέργειες – Επικίνδυνες καταστάσεις
• Εγκαταστάσεις
• Μηχανές
• Εξοπλισμός
• Κτίρια - Σήμανση ασφαλείας
• ΜΑΠ (Μέσα ατομικής προστασίας)
• Προστασία όρασης, ακοής, άκρων, αναπνευστικού
• Εργασίες σε ύψη
• Πυρασφάλεια
• Πυρόσβεση
• Έκτακτη ανάγκη - εκκένωση εγκαταστάσεων
• Εκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.