Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάρια: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) (8)

Φίλτρα
Σε Αίθουσα
E-Learning
ΑΘΗΝΑ 5/6/2024
Το σεμινάριο προσφέρει εργαλεία για την επίλυση συχνών προβλημάτων, την ανάπτυξη και την αύξηση της απόδοσης στις τεχνικές ομάδες. Το coaching είναι κυρίως τέχνη που αξιοποιεί γνώσεις και μεθοδολογίες από επιστήμες όπως η ψυχολογία...
TUV HELLAS
Διεξάγεται επίσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ 6/6/2024

Coaching Skills for “Leaders”

ΑΘΗΝΑ
6/6/2024
Η εμπειρία μας λέει ότι ενώ όσοι καλούνται να διοικήσουν ή να διαχειριστούν ομάδες αποδέχονται τη θεωρία της κουλτούρας coaching, δυσκολεύονται να τη βάλουν σε εφαρμογή, καθώς τους θέτει μπροστά από μια σειρά από...
ICAP Training Solutions
ΑΘΗΝΑ 18/6/2024

Hogan Certification Level 1

ΑΘΗΝΑ
18/6/2024
Διεξάγεται επίσης: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αξιολογήστε την προσωπικότητα, τις αξίες και τη συμπεριφορά των στελεχών σας, αξιοποιώντας επιστημονικά εργαλεία, η αποτελεσματικότητα των οποίων τεκμηριώνεται από μελέτες των τελευταίων 30 ετών. Μέσα από case studies, θα βοηθηθείτε αποτελεσματικά...
ICAP Training Solutions
Διεξάγεται επίσης: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ 19/6/2024
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βελτιώσει και θα αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των στελεχών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης μιας ομάδας σε μια επιχείρηση...
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
ΑΘΗΝΑ 25/6/2024
Τι είναι η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM). Ορισμός της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού...
ΑΘΗΝΑ 25/6/2024
Η αναγνώριση, ο έλεγχος, η επίγνωση των συναισθημάτων μας, η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και η εύρεση κινήτρων...
ΑΘΗΝΑ 10/7/2024

Risk Management

ΑΘΗΝΑ
10/7/2024
Ανάλυση προτύπου ISO 31000:2009-Risk Management Principles & Techniques. Ορισμοί και έννοιες (Επικινδυνότητα (Risk), Αβεβαιότητα, Ενδιαφερόμενο μέρος (Stakeholder), Διακυβέρνηση, Συμβάν). Οι τρεις πυλώνες του προτύπου ISO 31000...
TUV HELLAS
ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Το συγκεκριμένο σεμινάριο αγγλικών προσφέρει οδηγίες που βοηθούν τους σπουδαστές στις τέσσερις βασικές γλωσσικές ενότητες την ανάγνωση, την ακρόαση, την ομιλία και την γραφή. Το σεμινάριο των Αγγλικών του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με θέματα...
StartLearn

Βρείτε σεμινάρια για Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

Θέλετε να αποκτήσετε δεξιότητες στην Ηγεσία & Διοίκηση και ιδιαίτερα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού; Εργάζεστε στη Διοίκηση και σε τμήματα Human Resources ή θέλετε να εισέλθετε στον κλάδο αυτό και να ξεχωρίσετε με τις ηγετικές σας ικανότητες; Ξεκινήστε παρακολουθώντας σεμινάρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) με φυσική παρουσία στην πόλη σας. Αναπτύξτε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη σας, αποκτήστε skills για Coaching και εκπαιδευτείτε γενικότερα στο Human Resources Management.