Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Business English

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
StartLearn

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Business English απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, σε όλο το διοικητικό προσωπικό & σε όλο το φάσμα των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία.

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους στα Αγγλικά σε ένα περιβάλλον εργασίας. Παρέχει εξειδίκευση στο λεξιλόγιο την ανάγνωση, την κατανόηση, την ομιλία και τη σύνταξη έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν θέματα της διάθεσης των εισαγωγών, πληροφορίες για τις αμοιβές, την επιχειρηματική δραστηριότητα με διαφορετικές κουλτούρες, τα πρότυπα ποιότητας και την επιχειρηματική στρατηγική. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 όρους λεξιλόγιο και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα άριστο επίπεδο επαγγελματικής επικοινωνίας. Η εκπαίδευση βασίζεται σε βιβλίο με συγκεκριμένη ύλη για τη σωστή και έγκυρη εκπαίδευση σας.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Θεματικές Ενότητες

1. Greetings and goodbyes
2. Introductions
3. Small talk
4. Ending conversations
5. Ordering numbers
6. Figures
7. Dates
8. Time and expressions
9. Vacation time
10. Prices
11. Pay and benefits
12. Your job
13. Types of work
14. Getting to work
15. Skills and qualifications
16. Product details
17. Selling products
18. Product problems
19. Telephoning
20. Emails
21. Letters
22. Faxes
23. Meeting etiquette
24. Making a presentation at a meeting
25. Time management
26. Negotiations
27. Customer service
28. Making travel arrangements
29. Travel necessities
30. Company culture
31. Business in different cultures
32. Management styles
33. Team building
34. Production
35. Marketing
36. Finance
37. Sales
38. Quality standards
39. Achieving perfection
40. Business strategy
41. Competition
42. Innovation
43. Global economy
44. Global trade
45. Glossary

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
- Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
- Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
- Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ -ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).

Πιστοποίηση
"Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ. και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)".
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.