ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σεμινάρια: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 187 Σεμινάρια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/11/2018
Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να διεξάγουν επιθεωρήσεις προστιθέμενης αξίας, να κατανοήσουν τις αρχές της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης , να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πρ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/11/2018
Οι συμμετέχοντες σε αυτό τα σεμινάριο, θα κατανοήσουν: Την ιδέα της Λιτής παραγωγής συμβάλλοντας στην αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος στον πελάτη, τις αρχές και τα εργαλεία του LeanManufacturing και την αξιοποίησή τους γ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/11/2018
Παρακολουθήστε τα σεμινάρια μηχανογραφημένης λογιστικής και αποκτήστε όλες τις γνώσεις για τις εταιρίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας βιβλία και βρείτε εργασία ως βοηθός λογιστή ή λογιστής....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/11/2018
Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής – ACTA αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ και το ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση χρήσης βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CCU) (ICBU) αποτελεί το απαραίτητο προσόν για την Ελληνική όσο και στη διεθνή αγο...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/11/2018
Το Σεμινάριο απευθύνεται, σε όσα Στελέχη ασχολούνται με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Συστήματος GDPR, αλλά και σε όσους λειτουργούν ως DPO, ιδιαιτέρως δε σε Συμβούλους......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/11/2018
Περιλαμβάνει 10 ενότητες για την εκμάθηση Κατασκευής Ιστοσελίδων με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού HTML5 – CSS3 – Javascript και Bootstrap. ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/11/2018
Οι συμμετέχοντες που ασχολούνται με τη διακίνηση φορτίων, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να φορτώνουν, να εκφορτώνουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα φορτία....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/11/2018
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα εργαστήριο (workshop) εφαρμογής σύγχρονων πρακτικών στη Διαχείριση Αποθεμάτων, που παρέχει στους συμμετέχοντες Διαδικασίες (Μεθοδολογία) και δωρεάν λογισμικό για την αποδοτική Διαχείριση των Αποθεμάτ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/11/2018
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι ο εφοδιασμός των σπουδαστών με όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την κατασκευή και διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω του CMS WordPress. Κατά τη διάρκεια του σεμιν...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/11/2018
Η ύλη περιλαμβάνει αρχικά κάποιες βασικές έννοιες και εργαλεία του λογισμικού και έπειτα εμβαθύνει βήμα προς βήμα στις πιο προχωρημένες τεχνικές, κατανοώντας έννοιες και εφαρμόζοντάς τες στην πράξη. Η εξοικείωση των σπουδαστών ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20/11/2018
Το σεμινάριο θα προτείνει μια ανθρωπολογικού τύπου προσέγγιση της κοινωνικής οργάνωσης αλλά και της αφηγηματικής δομής του παραμυθιού εστιάζοντας στο φύλο.....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/11/2018
Εργαστηριακό σεμινάριο για την τεχνική κατάρτιση στις τεχνολογίες του Digital Marketing. Το σεμινάριο αποτελείται από 3 μεγάλες θεματικές, το Internet marketing, τη διαφήμιση στο διαδίκτυο και το Social media marketing.....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/11/2018
Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ο ρόλος της Συντήρησης στην επιχείρηση, περιγραφή της πρότυπης συστηματικής – σχεδιαζόμενης Συντήρησης (Planned Maintenance) και των καθιερωμένων βέλτιστων πρακτικών....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/11/2018
Η σημαντικότητα του ύπνου στα παιδιά. Κλινική εικόνα διαταραχών ύπνου. Δυσυπνίες και παραϋπνίες. Επιπτώσεις. Τρόποι αντιμετώπισης....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/11/2018
Στο καινοτόμο αυτό σεμινάριο παρουσιάζονται με συνθετικό και οργανωμένο τρόπο σύγχρονες Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Βελτίωση της Ποιότητας Προγραμματισμού, την αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας, τη Διαχείρισ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/11/2018
Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις αναγκαίες γνώσεις στις προστασίες υποσταθμών Μέσης και Υψηλής Τάσης από το στάδιο της εγκατάστασης μέχρι το στάδιο της συντήρησης και επισκευής. Να γνωρίσουν σε βάθος τα υλικά, τον εξοπλισμό...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2018
Στόχος του είναι η εκμάθηση τεχνικών και δεξιοτήτων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και περιλαμβάνει εκπαίδευση στα παρακάτω αντικείμενα Βασική Υποστήριξη της Ζωής, Αυτόματη Εξωτερική Α...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2018
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις παραμέτρους και τα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, καθώς και η απόκτηση γνώσης, δεξιοτήτων και Εργαλείων, ώστε να αξιοποιούν πλήρως τ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2018
Η κατανόηση των βασικών οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη οικονομικά στελέχη καθώς: Όλες οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά οι διοικούντες και τα στελέχη μιας επιχείρησης προϋποθέτουν την ανάλυση οικο...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/11/2018
Τα στελέχη των Επιχειρήσεων μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την Απόδοση τους εφ’ όσον βελτιώσουν ορισμένες βασικές Δεξιότητες όπως την παρακίνηση των Συνεργατών τους και την παροχή της αποτελεσματικής υποστήριξης τους, ώστε να ...