Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο σε αίθουσα

Β' και Γ' κατηγορίας βιβλία, φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, μισθοδοσία (120 ώρες)

Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Accounting Studies

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο πραγματοποιείται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Έγγραφα έναρξης επιχείρησης Ατομικής και Εταιρίας
 • Συμπλήρωση εντύπων (Δ210, Δ211,Β2)
 • Βεβαίωση απογραφής εργοδότη
 • Ιδρυση εταιρίας ατομικής και εταιρίας και δικαιολογητικά που χρειάζονται
 • Χρόνος και κόστος ίδρυσης εταιριών
 • Εισαγωγικές έννοιες ΕΛΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ )
 • Όρια τήρησης βιβλίων και στοιχείων β κατηγορίας ανά οντότητα
 •  Ενημέρωση βιβλίων
 • Τρόπος ενημέρωσης βιβλίων β κατηγορίας (χειρόγρφα και μηχανογραφημένα στο ERP ATLANTIS )
 • Περιοδική ΦΠΑ και PRO RATA
 • Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ και ΑΠΔ
 • Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ)
 • Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων (VIES)
 • INTRASTAT ( ΑΦΙΞΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΗ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (Υποχρεώσεις εταιρίας κάθε μήνα)
 • Πάγια και Μητρώο παγίων
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Επιμέτρηση αποθεμάτων
 • Λογιστικά κέρδη βιβλίων β΄κατηγορίας
 • Φορολογία εταιριών με απλογραφικά βιβλία
 • Συντελεστές φορολόγησης για τον κάθε τύπο εταιρίας
 • Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΠ
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
 • Προσάρτημα για πολύ μικρές οντότητες

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ
Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και έντυπο Ν για εταιρίες

 • ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ )
 • ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 • ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
 • ΑΓΡΟΤΩΝ
 • ΓΙΑΤΡΩΝ

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 • Μισθοδοσία μισθωτών και ημερομισθίων
 • Δ. Πάσχα και Δ. Χριστουγέννων
 • Άδεια και επίδομα αδείας
 • Ασθένεια
 • Αποζημίωση
 • Μερική απασχόληση
 • Υπερωρίες – Υπερεργασία
 • Νυχτερινή εργασία
 • Αργίες και Κυριακή
 • Νέος κατώτατος μισθός από 1/1/2022
 • ΦΜΥ και ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 2022
 • Εγγραφές μισθοδοσίας
 • Έντυπα μισθοδοσίας (πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης ,κλπ)
 • Υπολογισμός χειρόγραφος και πρακτική στο EPSILON NET

Δ' ΕΝΟΤΗΤΑ
Γενική Λογιστική (θεωρία)

 • Απογραφή – Ισοζύγιο –Ισολογισμός
 • Εννοια και διακρίσεις λογαριασμών
 • Αποσβέσεις – Μέθοδοι αποσβέσεων
 • Εννοια χρεωπίστωσης
 • Γενική λογιστική
 • ΕΓΛΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ
Πρακτική άσκηση
3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EPSILON NET, ERP ATLANTIS, ERP SOFT1
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Εμπορική διαχείριση (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)                Ασκήσεις και πραγματικά παραστατικά
 • Καταχώρηση παραστατικών  εξόδων –Λογιστικές εγγραφές
 • Ασκήσεις και πραγματικά παραστατικά
 • μηχανογραφημένα EPSILON NET , ATLANTIS ERP, SOFT 1
 • Υπολογισμός ΦΠΑ ( περιοδική δήλωση) για 3 μήνες
 • Εσοδα- Έξοδα (Β΄κατηγορίας βιβλία)
 • Υπολογισμός ΦΠΑ και ΦΜΥ
 • Εργασίες τέλους χρήσεως  (αποτελέσματα χρήσεως, ισολογισμός )
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠ

Πληροφορίες συμμετοχής

Τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 5 άτομα για 100% αποτέλεσμα.

Μετά την αποφοίτηση παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά τη δημιουργία νέου πιο δυνατού βιογραφικού για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Διάρκεια: 3,5  μήνες / 120 ώρες
Ωράρια: Πρωινά- Απογευματινά – Βραδινά τμήματα
Τμήματα: Καθημερινές 3 φορές την εβδομάδα Χ 3 ώρες ή Τμήματα Σαββατοκύριακου.

Πιστοποίηση

 1. Το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 2. Μετά το τέλος του Σεμιναρίου παρέχεται Πιστοποίηση (Διεθνώς αναγνωρισμένη) από την εταιρία πληροφορικής GLOBAL CERT κατόπιν εξετάσεων

Παρέχονται εκπτώσεις
Δια ζώσης
Εκπτωση 10% σε ανέργους και φοιτητές
Εκπτωση επιπλέον 10% αν φέρεις κάποιο/α φίλο/η σου

Εξ αποστάσεως
Έκπτωση σε ανέργους με κάρτα ανεργίας / φοίτησης 10%

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.